Message to Maria Magdolna – 5 July 2018

Message to Maria Magdolna of Hungary

5 July 2018

[English translation by Manuel Silveira]

Mária Magdolna

2018. 07. 05, Csütörtök

I had an unexpected dream in the morning. In my dream I went to a church where there were so many people that I had to go upstairs to the gallery where the cantors were singing. At the stairs, people stood on two sides and leaned against the wall to allow the passage of a priest. When I looked at the priest, I was shaken because it was Father István Regőczi wearing a snow-white priestly dress. Father Regőczi lovely welcomed the assembly with a radiant and joyful face emanating peace and deep confidence. He caressed our shoulders to comfort us in trusting and abandoning to God. On the carpet I saw a small altar table on which was placed the chalice and the paten on which a host was resting. The chairs rounded the table and I was sitting right next to the table. I saw Father Regőczi coming and showing us his holiness. At the moment of consecration, he bowed low and humble to the Eucharist. After the Mass, I looked down at the gallery and the church was crowded with people. It was clear to me that Father Regőczi lives in Heaven and is happy because he sees God face to face. Please feel free to ask for Father Regőczi’s intercession.

Mária Magdolna, 07-05-18

Town Hall

The Virgin appeared among us, blessed us and said:

“Do not be afraid, trust in my Son, the way, the truth, and the life. He is annihilating the father of the lie with divine truth.  Satan will escape soon, since the appearance of lies can only be sustained for a while.”

——

[Original Hungarian Language]

Mária Magdolna, 07-05-18

Reggel egy váratlan álomban részesültem. Az álomban egy templomba mentem, ahol olyan sok ember volt, hogy fel kellett menni a lépcsőkön egyenesen a karzatra, ahol a kántorok énekelni szoktak. A lépcsőknél az emberek két oldalra álltak és a falhoz támaszkodtak, hogy előre mehessen egy személy, egy pap. Amikor a papra néztem, megrendültem, mert Regőczi István atya volt, aki egy hófehér papi ruhát viselt. Regőczi atya mindenkit szeretettel köszöntött, az arca örömöt, békét és mély bizalmat sugárzott. Kedvesen megsimogatta a vállunkat, hogy megerősítse bennünk az Isten iránti bizalmat, ráhagyatkozást. A karzaton egy kis oltár asztalt láttam, melyre rá volt helyezve a kehely és a paténa, amelyen az ostya a szentmise alatt pihen. A székek körbe vették az asztalt, én közvetlen az asztal mellett ültem, mert már csak ott találtam helyett magamnak. Láttam, hogy Regőczi atya odajön közénk, és szentmisét mutatott be nekünk. Az átváltoztatás pillanatánál mélyen és alázattal meghajolt az Eucharisztia előtt. A szentmise után lenéztem a karzatról, és a templom zsúfoltig tele volt az emberekkel. Számomra egyértelmű volt, hogy Regőczi atya a Mennyben él és boldog, mert Istent színről-színre látja. Kérjük bátran az ő közbenjárását!

20:00 óra, Úrangyala

Szűzanya megjelent közöttünk, megáldott minket és azt mondta:

“Ne féljetek, csak bízzatok Fiamban, aki az út, az igazság és az élet. Ő az igazsága által lefegyverzi a hazugság atyját, aki hamarosan el fog bukni, hiszen a hazugság látszatát csak egy ideig-óráig tudja fönntartani.”