Message 779 (in Slovak) – 14 February 2019

Správa 779 – 14 februára 2019 15 február 2019 – 03:58

Správa daná od Našej Pani skrze Williama COSTELLIA – 14. februára 2019

[See Message 779 in English: https://littlepebble.org/2019/02/15/message-779-14-february-2019/]

Môj Božský Syn si sťažuje, lebo ľudstvo odmieta zobrať do ruky ruženec a zachrániť ľudstvo – Slnko je jasnejšie; svet stmavne, lebo Duch Boží už nežije v srdciach ľudí – Označkovanie, čipovanie šelmy je už prítomné vo svete – Vojna príde čoskoro a mnoho miliónov zomrie – Dve sopky v Taliansku vybuchnú; Sopky vybuchnú v Indonézii a v krajinách susediacich; Japonsko bude opäť trpieť skrze jadrovej katastrofy – Modlite sa, za Austráliu; ak nie je dostatočná modlitba, v tomto národe padnú veľké tresty a tam bude veľa úmrtí.

WILLIAM: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tri Kríže boli na Nebi asi 2 hodiny. Anjeli sú ešte ďaleko od nás, ale cesta ‘už existuje. V poslednej pol hodine asi tak, anjeli sa vznášali okolo a dosadli na pódium.

Modlil som sa ruženec a všetky ostatné modlitby za nejakú dobu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. (Modlitba k Svätému Michalovi) Hlavný Kríž sa stal veľmi veľký a zabera veľký podiel na oblohe. Obloha je veľmi modrá a, cesta ‘je veľmi široká a veľmi jasná – to všetko je čisto biele. Svätý Michal je na, ceste ‘ otočil sa a čaká na Kríž kedy sa otvorí. Prichádzajú mnoho Anjelov teraz pozdĺž, cesty’. Prichádzajú do tohoto bytu, a je tu veľa Anjelov.

Teraz vidím našu Matku Božiu, ako sa kĺže dolu veľmi rýchlo. Za ňou je veľa Anjelov. Naša dáma vstúpi do miestnosti a Svätý Michal pokľakne pred ňou a podáva Panne Márii do ruky meč. Naša Svätá Matka je oblečená v čistom bielom – rovnako ako vo Fatime. Má na hlave krásnu korunu. Panna zobrala meč –pobozkala ho a odovzdala ho späť Svätému Michalovi. Svätý Michal urobil pár krokov dozadu a Panna Mária prichádza dopredu trochu viac. Ona sa nachádza priamo v rohu bytu.

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Zdravím ťa, Môj milovaný syn Môjho Nepoškvrneného Srdca. Zdravím všetky Moje deti tu prítomné aj na celom svete. Prišla Som dnes kvôli veľkej potrebe našich detí na celom svete – lebo ľudstvo už zabudlo, čo musí urobiť, aby nasledovalo Môjho Božského Syna Ježiša.“

„Moje deti, zoberte Moje perly – tieto korálky, ktoré držím v ruke – lebo svet ide ďalej a ďalej do tmy, kde Môj Božský Syn žiali, lebo ľudstvo odmieta zobrať do rúk ruženec a zachrániť ľudstvo. Čo môžem povedať vám, Môj synu a Mojim deťom? Aj naďalej požiadať o modlitbu, lebo ľudstvo je vo veľkej núdzi, lebo zlo sa vydalo po celom svete a spôsobuje veľkú nejednotnosť medzi našimi deťmi.“

„Keď sa pozriete na celý svet – čo vidíte, Moje deti? Čo počujete? Počujete slová rúhania; nenávisti? Nechcete počuť slová, ktoré túžime od našich detí. Svet, ako viete, naďalej sa kazi, lebo ľudstvo zabudlo, čo musia robiť; že musia činiť pokánie a nápravu za mnohé hriechy spáchané proti Môjmu Božskému Synovi.“

„Svet pokračuje ďalej do tmy zo dňa na deň, kde ľudia robia čo chcú. Ľudstvo však už nechce milovať Boha teda čo sa stane s ľudstvom? Je iba málo duší roztrúsených po celom svete, ktorí počúvajú naše prosby prosia Boha o milosrdenstvo, a napriek tomu Môj Božský Syn prinesie spravodlivosť.“

„Svet pokračuje ďalej a ďalej do tmy. Každý deň si všimnite, že aj keď je Slnko jasnejšie, svet ide tmy. Vzhľadom k tomu, Duch Boží už nežije v srdciach ľudí. Ako dlho, drahé deti, prosíte Boha, aby počkal?”

„Vidíte veľké národy – Čína, Rusko, na Spojené štáty a mnoho ďalších malých národov – myslíte si, že Boh nebude robiť nič, lebo mnoho z nich neveria v Boha. Avšak, veľké národy sveta si čoskoro uvedomia, že bez Boha vo svojom živote svet pôjde do veľkej vojny, lebo ľudia odsunuli Boha na bok.“

„Európa už nehľadá Božiu vôľu, ale slabá vôľa človeka a deti v Európe bude uvedená do omylu a bude nasledovať Antikrista v plnosti času, lebo je značkovanie šelmy už prítomné vo svete, a to nebude trvať dlho pre jeho realizáciu. Ľudstvo musí nasledovať to, čo Boh má pre človeka. Čo viac môžem, ako Matka všetkých detí na svete, povedať.“

„Mnohé krajiny na Zemi sa pochybujú, lebo neposlúchajú Božie Slovo. Modlite sa, drahé deti. Teraz je dôležité, aby ste sa teraz modlili, aby Antikrist nedostal na chvíľu plnú silu, aby dal ľudstvu šancu vykúpiť sa, lebo ľudstvo je vo veľkej tmy. Musia sa obrátiť na Môj Najsvätejší ruženec, aby prijali Svetlo.“

„Táto krajina, Austrália, je vo veľkej temnote, lebo deti na celom svete hľadajú satana vo všetkých svojich dielach. Je to také smutné, Moje sladké deti, lebo ľudstvo nepočúva naše Slová.“

„A ty, Môj svätý syn, ktorý musí niesť Kríž Ježiša, lebo ľudstvo naďalej dáva Ježiša na bok a z tohto dôvodu, mnoho zmien prichádza do tvojho života. Vezmi odvahu, syn Môj, a dôveruj v lásku Ježiša a Márie, ktorí bdejú nad tebou.“

„Moje deti Austrálie a šíreho sveta sa musia viac modliť, lebo časy sa menia a ľudstvo ďalej a ďalej odpadá od pravdy. Buď v pokoji, syn Môj.“

„Milované deti Zeme, uvidíte a budete počuť rad katastrof v celom svete a je mučivé pre naše deti, a napriek tomu svet ho zobrazuje prostredníctvom médií, ale zabúda na to veľmi rýchlo. Ako je to smutné, Moje sladké deti.“

„Vojna čoskoro príde na svet a mnoho miliónov zomrie, lebo Moje deti zabudli, aby sa modlili. Počujete o nehody, ktoré nie sú nehody, lebo celý svet má mnoho démonov uvoľnené z pekla, lebo to je čas, aby Antikrist mal plnú kontrolu nad svetom a prenasledoval vyvolených. Veľká vojna začne v Strednom východe a v Európe. Bude použitých niekoľko atómových zbraní, Moje drahé deti a mnoho našich detí budú zobrané – dobrí, rovnako ako aj zlí.“

„Modlite sa za Irán, lebo Irán je vo veľkej tme. Modlite sa za deti Libanonu, lebo diabol má tento Národ. Čoskoro svet bude vedieť, že čas je tu, keď dve sopky v Taliansku vybuchnú a prinesú veľkú devastáciu na dvoch mestách. Sopky vybuchnú v Indonézii a v krajinách v okolí. Mnoho ľudí budú prijaté.

„A tiež, modlite sa za Japonsko, pre Japonsko bude opäť utrpenie skrze jadrovej katastrofy.”

„Moje drahé deti, prichádzam dnes k vám so správami, ktoré nie sú veľmi príjemné, ale Moje deti musia sa prebudiť z ich spánku, lebo svet ide ďalej a ďalej od Môjho Božského Syna.“

„Spojené štáty Americké: Buďte varovaní, lebo Kalifornia čoskoro pôjde do mora a vezme s ňou veľa duší.“

„Svet sa blíži k človeku. Mnohé bolesti prichádzajú na svet, kde sa musí ľudstvo myslíte vážne o tom, čo robia, lebo Moje deti, nie dosť ľudí sa modlia a synovia, ktorí zosnuli, budú musieť byť prebudený s veľkými tresty, takže ľudstvo spozná skutky, ktorú odviedol k Bohu.“

„V súčasnej dobe, Môj milý synu, budem vám nejaký smer pre deti, ktoré sú vo veľkej núdzi. Dostanete inštrukcie po verejnej správy. Modli sa za svoju krajinu Austrálie, lebo ak existuje dostatočná modlitba, veľké tresty prídu na tohto národa a tam bude veľa úmrtí.“

„Môj drahý synu, buď v kľude. Viem, že hľadáte odpovede a odpovede dám vám.“

„Ľudstvo naďalej chradnúť, lebo Moje deti modliť sa čím ďalej tým menej. Je to skrze modlitbu, Moje deti, že budete dostávať osvietenie a vedenie, lebo ľudstvo zabudol jeho Bohom a to zabudli dôležitosť modlitby. V tomto roku, mnoho tresty prídu na svet – v Afrike, v Ázii, v Európe, Austrálii a Južnej Amerike – Moje krásne krajine, Argentíne. Ako je to smutné vidieť Moje deti oddávajú satanovi. Už Moje deti zabudli modlitieb, venovanie? Vrátiť späť ku mne, Moje drahé deti a privediem vás späť do Môjho Božského Syna. Zaberajú ruženec – na to je cez ruženca, že spása príde na svet.“

„Milujem ťa, Môj sladký deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji, Môj syn a ja viem, že vás povedie.“

„Pokiaľ ide o Queense – prídu. Nebojte sa, pre vás zvíťazí nad všetkým, čo je zlo a budete zvíťazí aj vo svetských rovinách, ktoré vás zaboriť teraz. Milujem ťa, drahá syna a ja posilniť svojou láskou a žehnám vám a ďakujem za všetko, čo urobil, a všetko, čo robíte, a všetko, čo budete robiť v nasledujúcich rokoch. Neboj sa, lebo ja, váš nebeskej matky, bdie nad vami a žehnám vám, syn Môj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Mier s vami a všetky naše deti na celom svete – Mier s tebou, Moje deti. Dôvera a milovať Ježiša, lebo On je vaša sila.“

„Aj Bless obnovenie kráľovského rodu Dávidovho – tie duše vyvolených. Neboj sa, syn Môj, lebo všetko príde k vám. Vezmite odvahu, syn Môj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária posiela mi bozk a berie meč a podáva ho Svätému Michalovi a Svätý Michal prichádza ku mne a dáva mi meč. „Ďakujem vám, milý Michal.

Naša Pani: „Vezmi svoj meč, Môj svätý syn a používať ho dobre a bráň všetko, čo je dobré. Pokoj s vami.“

WILLIAM: Panna Mária posiela bozky a vráti sa späť na cestu – veľmi široká a krásna biela cesta – plná anjelov všade.