Message 780 (in Slovak) – 24 February 2019

Správa 780 – 24. februára 2019 25. február 2019 – 14:41

Správa daná, od nášho Pána skrze Williama COSTELLIA – 24. februára 2019 – 15:30

WILLIAM: Vidím oblohu zaplavenú anjelmi všetko v bielom – milióny z nich držia horiace meče. Ježiš prišiel s mečom všetko v plameňoch. Zostupuje zo svojho koňa a stojí v rohu bytu, v blízkosti okna. Vysoko na oblohe sú dve asteroidy v plameňoch – sú veľmi veľké a mieria k Zemi. Ježiš dáva znamenie Kríža s mečom. Lúč svetla prichádza z Kríža, keď mi žehná. Má na sebe bielu tuniku a okolo pása je červená stuha, ktorá žiari okolo nej, ale v strede svieti oveľa jasnejšie.

Náš Pán: „Vítam ťa Môj milovaný Syn, Mňa najviac potešujúci: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji, lebo dnes Som prišiel poučiť naše deti, aby boli pripravené na trápenie, lebo súženia sa chystajú

spadnúť, lebo ľudstvo zostáva tvrdohlavo na ich cestách.“

„Môj milovaný a svätý syn, neboj sa preto, že svet musí byť potrestaný, lebo človek ide ďalej do tmy a nemôžem dovoliť tento vývoj, aby pokračoval. Obe asteroidy sú blízko, Môj syn, ale doteraz neviditeľné voľným okom. Svet sa dostane do šoku, lebo dovolím jednému z nich vstúpiť na Zem, aby prebudil ľudstvo, skôr ako Antikrist – človek s neuveriteľným hriechom – kým vstúpi úplne do ľudských záležitostí.“

„Ľudstvo verí, že Boh spí, lebo aj naďalej pokračujú na svojej veselej ceste, klamú sami seba, rovnako ako ich bratov a sestry, že Boh neexistuje. Ale málo vedia, čo ich prebudí.“ Ó, ľudstvo: Myslíte si málo o Mne, lebo

hriechy sveta pokračujú, veríte, že Som spal? Málokto vie, že Ma znepokojuje všetko úsilie, ktoré robí človek, ale je málo vykoná né v ich záujme, aby milovali Boha a pokúšali sa o odpustenie svojich hriechov.“

„Moje deti, Moje deti: Môžete veriť, že Som spal, ale málo viete, že Som celkom bdelý a vidím, že mnohí z našich dobrých detí trpia mlčky, čakajúc na Mňa, aby Som konal.“

„Ľudstvo, čo robíte s celým svetom? Vy ste ho skorumpovali špinou a zhýralosťou. Mesto Rím zo Svätou stolicou sa zakrýva, lebo vie, ako hanebné je v otroctve svätých neviniatok. Ty, Rím, ktorý si umlčal Prorokov

a Svätých, budeš čoskoro zničený, lebo je správny čas, aby Moja Ruka padla na mesto, ktoré bolo kedysi mestom, ktoré videlo Svätých, ktorí hlásili Pravdu.“

„Taliansko je Národ mnohých, mnohých mučeníkov a svätcov – čo si to urobil? Tých, ktorí kedysi volali dať česť a slávu Spasiteľa ľudstva – prečo si poprel pravdu, lebo mnoho mučeníkov vyšlo od teba svedčiť o pravde.“

„Vojna čoskoro príde do vášho národa, lebo diabol pripravuje svoj národ – to všetko preto, že ste mali Svätých mučeníkov a vikára po mnoho storočí, ale napriek tomu nebudete čeliť Pravde, lebo muži a ženy sa vydali

na čarodejníctvo, sodomiu a rozvracanie – obetovať mladých – vzdávať sa satanovým želaniam. Dal Som naviac prorokov a vizionárov v Taliansku, ako ktorýkoľvek iný Národ, a napriek tomu, čo sa s nimi stalo? Dve sopky

budú uvoľnené čoskoro a uvidí Taliansko, že Boh je veľmi nahnevaný.“

„Pre deti v Španielsku: Prečo ste dovolili Zlému ovládnuť váš Národ? Odhoďte zlo preč, lebo mám plány zo Španielskom, aby všetky národy vás nasledovali. Počúvajte Môj Biely Kríž [zjavenia], ktoré boli dané na bok,

aj keď Som poslal Môjho, „Bieleho Kamienka’, aby Som ich zachránil, ale Španielsko ho tiež neprijalo – Moja „Biela skala“ pravdy – Maly Kamienok. Modlite sa, drahé deti, aby sa Španielsko prebudilo.“

„Pre Moje deti Portugalska: dal Som vám jeden z najväčších miest na Zemi – Svätú Svätyňu vo Fatime – napriek tomu, ľudia ju stále popierajú a stali sa ateistami v ich krajine. Čo musím urobiť, aby Som vás prebudil?“

„K ľudu vo Francúzsku, ktorí teraz zápasia s vnútornými problémami. Aj vy, ste prehltli lži a umiestnili stranou pravdu Môjho zjavenia Nepoškvrneného počatia. Stali ste sa ako rozmaznaní spratci. Čo budete robiť, keď vypukne vojna vo vašej krajine? Vrátite sa do Lúrd, keď ste mali veľa rokov na to, aby ste sa obrátili?“

„Ó, deti vo Francúzsku: Počúvajte Môj hlas, keď volám všetkých Francúzov, aby sa vrátili k Pravde. Umožnili ste moslimom, aby prevzali váš Národ namiesto toho, aby ste kázali pravdu. Áno, buďte dobročinní, ale

záleží na tom, ako to dovolíte. Umožnia vám, aby ste ohlasovali Krista vo svojom živote a krajine. Myslite na to, čo robíte, Moje deti! Vaša viera sa stala veľmi slabá a onedlho bude vojna, ktorá príde do Francúzska. Preto sa

vráťte ku Kristovi skôr, než bude príliš neskoro.“

„K ľudu Nemecka: Vy, ktorí ste požehnaní mnohými Svätými, sa teraz obráťte k Bohu, kým máte čas! Nemecko, hoci vo veľkej láske, sa pozeralo na ľudí z iných krajín, ale nikdy sa tak na nich nepozeralo, že umožnilo množstvu cudzincov, aby zaplavilo ich krajinu.“

„Moje deti, je treba dávať pozor v súvislosti s prijatím toľkých emigrantov, lebo mnohí z nich sú poslaní do vašej krajiny, aby zničili váš Národ, aby ľudstvo sa nestrážilo a je to preto, že vojna prichádza z Ruska, lebo

Rusko nekonvertovalo na kresťanstvo, ako požadovala Moja Najsvätejšia Matka, v roku 1917. Kedy bude Môj ľud rozumieť tejto požiadavke z Neba?“

„Deti Moje, Antikrist sa pohybuje rýchlo v Jeruzaleme a ďalších národov a pripravuje jeho príchod veľmi rýchlo, zatiaľ čo ľudstvo je zaspaté. Mnoho krajín padajú do siete seba deštrukcii a padá do útokov satana, lebo

ľudstvo slabne, aj keď Som žiadal Moje deti počas posledných sto (100) rokov, aby sa pripravili na Môj príchod a na posledné dní ľudstva.“

„Buďte pripravené, deti! Aj naďalej choďte na omšu, hoci mnohé omše sú výsmechom, ale stále Som prítomný v Sviatostnej eucharistii a urobím odškodnenie – ľudstvo je veľmi blízko prijatiu veľkého trestu. Modlite

sa ruženec a Korunku Božieho Milosrdenstva, lebo bez modlitby, disciplína padne!“

„Moje deti – Moje deti: Čakám na naše deti na ich reakciu, lebo ľudstvo si neuvedomuje, že čas sa pohybuje rýchlo.“

„Pokiaľ ide o teba, Môj svätý syn, buď v pokoji, lebo veľké zmeny prichádzajú do tvojho života, ktorý prinesie zásadné zmeny v ľudstvu. Pamätaj na Môj sľub: Budeš víťaz v najbližších mesiacoch a budeš prekvapení, čo robím pre teba. Neboj sa, lebo Boh má tvoj život vo svojich rukách. Budeš počuť od Číňanov a ďalších častiach sveta, lebo veľa zmien sa blíži, ktoré si čakal. Buď v pokoji, lebo súdne prípady budú víťazné.“

„Čakaj a modli sa, lebo hlavné udalosti sú v príprave. Kométy sú takmer pripravené na veľké Varovanie ktoré príde; mnohí budú prekvapení.“

„Pokračuj v písaní všetkým účastným, ktorí žijú na mieste, kde sa deje divadlo, lebo je čas, aby miesto Kalifornia bolo odstránené z tváre Zeme a ľudia tohoto štátu musia teraz odísť na bezpečnejšie miesto. Pomôžem ti, syn Môj.“

„Tvoje zdravie je dobré, Môj syn, ale máš veľa vecí, ktoré treba strážiť, ale neboj sa, lebo na teba dohliadam. Milujem ťa, William, posledný vikár v Mojej Cirkvi. Pozeraj sa, aké sa veci dejú v Ríme, lebo František nie

je dobrý. Modlite sa, milý synu a sladké deti. JA vás žehnám a dá vám silu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

„Nezabudnite, deti, nezabudnite na vašu milujúcu Matku Máriu – Vždy čaká na vašu výzvu.“

WILLIAM: Ježiš sa usmieva a má Ružu v ruke a On mi dáva túto Rúžu.

Náš Pán: „Milujem ťa, William. Budeš čoskoro tomu rozumieť, čo znamená tá Ruža. Milujem ťa, syn Môj: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

WILLIAM: Ježiš sa otočí a sadá späť na koňa.

Náš Pán: „Pokoj s vami, Moje dieťa a všetky Moje detí: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Jazdíme pre záchranu sveta.“

Jesus Christ on His White Horse