Message to Anna Mewis (in Slovak) – 26 May 2019

26. máj 2019. Šiesta nedeľa po Veľkej noci. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 12:05 a 17:30 hodín v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, teraz a dnes hovorím prostredníctvom svojho ochotného poslušného a pokorného nástroja a dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej Vôli a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú odo Mňa.

Milovaná malá skupinka, milovaní nasledovníci a milovaní pútnici a veriaci z blízka i zďaleka. Dnes by Som sa s vami rád podelil o niektoré dôležité informácie. Vy ste Moji milovaní, vy, ktorí veríte a svedčíte o pravej a katolíckej viere. Nechcete iba žiť, nie, vy to otvorene vyznávate. Nikto vás nemôže od tejto viery odradiť. Vyskúšate to, aj bez úspechu. Zostávate vytrvalí. Zachovávate poklad vo svojom srdci.

Moje milované deti, máte pocit, že chcete zničiť veriacich? Človek by vás chcel okradnúť o toto bohatstvo. Uvedomili ste si, že existuje iba jedna cesta, cesta pravdy. Ježiš Kristus je Môj Syn, Syn Boží, ktorý je váš Spasiteľ. On pošiel na Kríž pre vás všetkých. Zomrel pre všetkých, ale nie všetci prijali Jeho milostivé dary. Vy ste vyvolení. Na tejto ceste nie je ľahké pokračovať. Ale odmena bude v Nebi. Trochu trpezlivosti, milujem vás a nenechám vás na tejto ťažkej ceste.

Ježiš Kristus je odo Mňa, Nebeského Otca, a On sa ku Mne vrátil. On vám pošle Ducha Svätého, Ducha Pravdy. On vás naučí všetko a pamätá si všetko, čo Som vám povedal. Verte a dôverujte a buďte o tom presvedčení, potom vás bude Duch Svätý tešiť. Dostanete vedomosti. Budete prekvapení. Človek nebude schopný pochopiť, že prostredníctvom vás pracuje zvláštna moc. Moje deti, keď príde Môj čas, padnite na kolená a uctievajte Spasiteľa Ježiša Krista, Syna Božieho! Nerecitujte nijaké slová, Duch Svätý bude hovoriť vo vás. Budete hovoriť Slová, ktoré nepochádzajú od vás.

Moje milované deti, Aká je dnes situácia v rodinách? Môžete ešte nájsť spoločnú modlitbu? Nie, dávate prednosť svetu. Všetky zmeny sú dnes pre ľudí príjemné. To nestojí veľa úsilia a potom všetkom to robia aj ostatní. Prečo by Som to nemal robiť, hovorí väčšina, ktorá žije s malou vierou alebo bez viery. Vo väčšine rodín má jeden partner inú vieru. To nie je dobrý začiatok dobrého manželstva, lebo väčšina ľudí žije v manželských spoločenstvách. Strach z manželstva zamedzuje svedomie ľudí. Človek sa riadi všeobecným trendom a nevyberá si vlastné svedomie.

Moji milovaní, manželka a matka sú srdcom rodiny. Rodina drží spolu a je tiež organizátorom. Všetko reguluje a má zmysel držať všetko v ruke. Tiež zostáva prvým učiteľom svojich detí. Učí svoje deti viere. Keď sa stratila viera, rozbije sa väzba rodiny. Bez modlitby rodina nie je nažive. Mnohí si to už neuvedomujú a žijú tam, ako keby tam nebola Trojica. Ale JA, Stvoriteľ celého vesmíru, Som stvoril vás všetkých podľa Môjho obrazu a podoby. JA sám určujem váš život. Nemôžete Ma vymazať zo svojho života, lebo dnešní ľudia to zľahčujú.

Moje deti, nevystrihujte tie najcennejšie veci vo svojom živote. To znamená vašu vzácnosť. Musíte chrániť tento poklad ako klenot. Nasledujte Moju vôľu a ochotne si vezmite svoj kríž na ramená. Sledujte Môjho Syna a to zahŕňa Kríž, trápenia a choroby. Prijmite to tak, ako Som to vymyslel pre vás! Nešomrite vždy, že sa vám to zdá príliš ťažké. Nemôžete porozumieť a pochopiť veľa vecí. Vezmite si ho na ramená a ďakujte za to. Potom sa stanete vlastníci kríža a nič sa vám nemôže stať. Všetci máte špeciálnu ochranu, ktorú neveriaci ľudia nemajú. Nebojte sa budúcnosti! Prijmite všetko, čo sa stane, a nie vždy obracajte svoje udalosti. To vás privádza do depresie.

Moje milované deti, dnes nie je iba spor v autorite pravej katolíckej Cirkvi, ale hriechy nečistoty sú skutočné. Objavuje sa zneužívanie detí, ktoré sa doteraz ututlávalo. Je to veľký priestupok kňazov a JA, Nebeský Otec, Som poveril mnohé zmierovacie duše, aby odčinili tento hriech.

Moje deti milého Otca, vaša Nebeská Matka plače najmä nad malými deťmi, zabitými v maternici. Trpia veľkými trápeniami a kričia skôr, ako sú brutálne zavraždení smrteľnou injekciou. Škoda pre tieto malé červy, ktoré nemôžu bojovať. Každú tretiu stredu v mesiaci sa aj naďalej modlite ruženec za nenarodený život.

Tento ruženec a tiež vigília a pochody za nenarodený život už priniesli bohaté ovocie. Modlite sa, aby tieto vraždy v lone čímskôr skončili. Vaša Nebeská Matka plakala horké slzy po mnoho rokov, dokonca aj slzy krvi. Je matkou nenarodených detí. Kedy sa konečne skončia tieto vraždy?

Moje milé deti, pýtate sa, kedy sa Môj zásah konečne uskutoční. Poviem vám, Môj čas nie je váš čas. Trochu trpezlivosti. Ako viete, chcem presvedčiť niektorých pochybných veriacich, aby sa vrátili. Potrebujú vašu neustálu modlitbu. Pre niektorých ľudí je ťažké zmeniť svoje návyky. Mnohí podliehajú pohodliu. Nie je ľahké nasledovať Mňa, lebo svet je plný rozmanitosti.

Modlite sa, Moje milované deti, aj za mnohé zatratené ženy, ktoré chcú dnes prísť na oltár, aby prijali kňazstvo. Je to mocenská pozícia, ktorá chce byť nimi vykonávaná. Nemôžete pochopiť, že táto služba je iba pre mužov. Moje deti milého Otca, čo neúčinnosť Druhého vatikánskeho koncilu? Koľko závažných hriechov bolo doteraz spáchaných a kňazi nedokázali odstrániť ľudové stoly, oltáre. Ste výsmechom neprávosti Môjho Syna, Ježiša Krista. Ak chce človek slúžiť ľuďom, nemôže súčasne slúžiť Najvyššiemu Bohu. Prečo sa kňazi necítia dobré, keď stoja pri oltári ale obrátia sa k ľuďom, chrbtom k Bohu? Prečo necítia bolesť, keď rozdávajú hostie do rúk? Také veľké hanobenie. Modlite sa a odčiňte tieto mnohé priestupky!

Tiež znovu volám veriacich, aby ste prijímali Eucharistiu iba kľačiac a do úst! Pozrite sa na tradíciu katolíckej Cirkvi. Ako dlho čakám na zmenu, odkedy žil svätorečený Svätý Otec, pápež Pius V. Moje deti, zobuďte sa zo spánku! Stále podporujete tieto neúctivé machinácie kňazov, ktoré stále napredujú. Nepoznáte pravdu? Koľko informácií a napomenutí Som vám už dal? Príďte do Môjho milujúceho Srdca. Tam budete cítiť, že vo vás pracuje iná sila. Často ste obklopení zlom. Ani to necítite, keď je okolo vás hriech. Stále Mi chcete urobiť láskavosť, ak prijmete tvrdenia o každodennom živote. Buďte ostražití a vyhýbajte sa akejkoľvek ilúzii hriechu, lebo ako viete, zlo je ľstivé. Chce vás zviesť dole. Modlite sa v nadchádzajúcom čase bez prestania! Satan má stále moc a vykonáva ju. Ale čoskoro, Moje deti, bude hodený späť do pekla. A uvidíte svetlo, svetlo jasne osvetleného Kríža vznášajúceho sa po celom svete.

Budete kľačať a padať na tváre. Zmeny sa rýchlo zvýšia. Čas vášho utrpenia sa potom skončí. Choďte, Moje deti, a nezúfajte, lebo Môj čas prišiel, kedy ste dostali svoju odmenu. Vytrvali ste a znášali svoje utrpenia. Ale predtým bude na svete veľa trápenia. Zvýšia sa epidémie a nevysvetliteľné choroby. Nebudete schopní vymyslieť na nich lieky. Moje milé deti, nevedeli ste, či sú čnosti viery, nádeje a lásky stále nažive? Boli zabudnuté, lebo modlitba už nie je zachovaná. Ruženec, veľmi dôležitá modlitba, je zastaraná. Každý, kto sa ho dnes verejne modlí, je opovrhovaný.

Mnohí si stále radi spomínajú na časy, keď bol ruženec samozrejmosťou v rodine a zároveň ju zjednotil. Dnes je odsudzovaný, áno ani na seminároch ho neučia. Mladí kňazi strácajú čoraz viac a človek sa pýta, čo je potrebné zmeniť. Všetky druhy rozptýlenia, ako sú joga a obrady Ďalekého východu, sú ponúkané v modernistických kostoloch. Verí sa, že veriaci sú vtiahnutí späť do zborov. Všetko zostane bez úspechu. Milovaní, dôverujte svojej vážnej modlitbe! Posilní a zjednotí vás. Ak môžete robiť všetko s Nebom, môžete si byť istí, že nebudete sami. Vy nie ste osamelí, lebo JA Som vo vašom strede. Pri každej Svätej Eucharistii Som medzi vami. Poznám všetky vaše starosti a zdieľam ich s vami. Viem všetko, lebo Som Vševediaci a Všemohúci Trojjediný Boh. Ako by Som vás mohol nechať osamote vo vašej núdzi? Ten, kto verí vo Mňa, bude vypočutý. Iba časté vaše želania nespĺňajú Moje želania, lebo nemajú perspektívu.

Milujem vás všetkých v týchto najťažších časoch dnes. Neváhajte a nevzdávajte sa! Vaši anjeli vás budú sprevádzať na vašich cestách. Nebojte sa, lebo vám dám oveľa viac znamení slnečných, na mesiaci a hviezdnych.

Tiež sa stane veľa zázrakov, ktoré nemožno pochopiť. Preto sa nevzdávajte, aj keď je tento čas veľmi ťažký. Milujem vás s Božskými štandardmi, ktoré nemôžete pochopiť.

Žehnám vás s vašou Najdrahšou Nebeskou Matkou a víťaznou Kráľovnou Rúži z Heroldsbachu so všetkými anjelmi a svätými v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zostaňte verní Mne, milovanému a nezúfajte, Môj zásah je pri dverách! Očakávajte Moju špeciálnu lásku a starostlivosť, lebo počas tejto doby máte špeciálnu ochranu. http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190422Goettingen.html