SPECIAL NOVENA (in Slovak) – 9 June 2019

SPECIAL NOVENA (in Slovak) – 9 June 2019

820. V súlade so žiadosťou nášho Pána Ježiša Krista o novénu z 22. apríla 2017:

Mojím ľuďom dám MILOSŤ PEVNOSTI VO VIERE, ak sa budú deväť dní pred svätodušnými sviatkami ku Mne modliť a oddajú sa Mi každý deň touto novénou, svojou dušou, svojím telom a duchom zjednoteným v láske, zasľúbení, s prebudeným vedomím a odpútaním od všetkého, čo je svetské. Je po vás žiadané zostať v tomto stave vnútorného pokoja, milosti a lásky nielen počas týchto deviatich dní, ale aj počas zvyšku vášho života. Každý člen Božieho ľudu je vyzvaný obetovať Duchu Svätému novénu, ktorej dáva svoju priazeň. Táto začína 31. mája a končí 8. júna, lebo Svätodušná nedeľa pripadne na 9. júna 2019. Nižšie navrhujeme nasledujúcu Novénu k Duchu Svätému, ktorá bola naším Pánom daná pani Luz de Mária 17. januára 2011.

Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, Láska Otca a Syna, príď a naplň svojimi darmi Tvoje dieťa. Božská nádhera, posvätný oheň, krištáľová jar čistého bratstva. Život kresťanov, opora chudobných, svetlo v temnotách, teplo v chlade, prebuď moju spiacu bytosť, pozdvihni moju dušu k Tebe. Príď, Duchu Svätý, daj mi svoju múdrosť, aby som konal správne. Daj mi svätú múdrosť, ktorá priťahuje mojich bratov, aby som nebol nadradený svojim blížnym, ale aby som medzi nimi bol najmenší, aby si Ty mohol nimi prúdiť svojou silou.

Príď, vezmi moju myseľ a obnov ju, aby som bol ozvenou Tvojho hlasu, ktorým môžem poradiť blížnemu v Tvojej Božej vôli a nie v mojej. Daj mi silu, aby som sa nepotkol a bol schopný odolať a obstáť, pozerajúc sa na Teba, obdarený Tvojou silou, aby som bol verným apoštolom. Tvojím poznaním, ó, Božský Duchu, nech som odrazom, nech môžem hľadať Tvoju slávu a odpudzovať od seba všetko svetské. Prenikni hlbiny môjho srdca a vlej do neho Tvoje milosrdenstvo, aby som mohol milovať s Tvojou Láskou. Uskutočni vo mne zázrak radosti z Boha, daj mi smäd po dušiach, aby som bez ohľadu na niekoho, pracoval pre Tvoje Kráľovstvo. Ó, Duchu Svätý, naplň ma darom naozajstnej lásky. Ďakujem Ti Svätý Boží Duchu, ži vo mne vo všetkej plnosti, vedomý si mojej potreby, aby som Ťa vo všetkej slobode mohol zavolať, aby si ovládol môj život. Ďakujem Ti, ó Božia Dobrota, Milosrdný Vladár, Posvätný Oheň. Amen.

Každý deň prosme o všetky dary Ducha Svätého.

1. dar: Dar múdrosti

Príď, Duchu Svätý, udeľ nám milosť vážiť si a oceňovať dobroty Neba a ukáž nám prostriedky ako ich získať. Sláva Otcu …

2. dar: Dar rozumu

Príď, Duchu Svätý, Tvojim darom rozumu osvieť našu myseľ o tajomstvách spásy, aby sme im dokonale porozumeli a prijali ich s vrúcnosťou. Sláva Otcu …

3. dar: Dar rady

Príď, Duchu Svätý, Tvojim darom rady, nakloň naše srdcia, aby sme konali čestne a spravodlivo, v náš prospech a prospech našich blížnych. Sláva Otcu …

4. dar: Dar sily

Príď, Duchu Svätý, Tvojim darom sily posilní nás svojou milosťou proti nepriateľom našej duše, aby sme mohli obdržať korunu víťazstva. Sláva Otcu …

5. dar: Dar poznania

Príď, Duchu Svätý, Tvojim darom poznania nauč nás ako žiť medzi svetskými vecami, aby sme nestratili tie, ktoré sú večné. Sláva Otcu …

6. dar: Dar nábožnosti

Príď, Duchu Svätý, Tvojim darom nábožnosti povzbuď nás, aby sme žili tento život skromne a nábožne, aby sme v budúcom živote mohli dosiahnuť Nebo. Sláva Otcu …

7. dar: Dar bázne Božej

Príď, Duchu Svätý, Tvojim darom bázne ku Bohu, zbav naše telá strachu, a oviň ich smelosťou, aby sme mohli pracovať pre spásu našich duší. Sláva Otcu …

Modlitba na záver, prosme spolu s Blahoslavenou Pannou Máriou, úpenlivo o dary Ducha Svätého:

… Príď, Duchu Svätý, príď so svojou mocou, obnov celú moju bytosť a ako nového človeka v Tebe, obnov moju myseľ a moje myšlienky a aby moje srdce bilo neustále, aby som bol jedno s Tebou Ó, Najsvätejšia Trojica.

(Modlitba daná pani Luz de Mária Blahoslavenej Panny Márie 8. augusta 2012).

Túto novénu môžeme posilniť pôstom.

Poznámka admina: materiály na preklad prišli ako obvykle neskoro. Ale myslím, že aj napriek tomu sa môžeme novénu modliť.

Imprimatur: Msgr. José Oskar Barahona Castillo, Emeritný biskup v San Vincente, El Salvador.