Message 787 (in Slovak) – 13 June 2019

Message 787 (in Slovak) – 13 June 2019

Správa 787– 13 júna 2019 14 jún 2019 – 03:44

Správa od Panny Márie skrze Williama COSTELLIA v jeho dome 13. júna 2019

Modlite sa Môj Najsvätejší ruženec, lebo Austrália bude zachvátená ako mnoho národov – Európa bude pohltená opäť vo vojne; Rusko chce zajať Taliansko, Francúzsko a Nemecko a Čínu sa chystá zajať mnohé národy skrze vojny – sú tu veľké sopky erupcie v Indonézii; dve sopky v Taliansku, tiež San Francisco – Čoskoro sopky na Havaji vybuchnú a spôsobia veľa nepokoja – Pôjdeš do Číny, Filipín a Európy; na Misie, ktoré sme ti dali, sú nenahraditeľné a budú splnené.

WILLIAM: Vidím tri veľké Kríže ako sa tvoria: jeden bol na Svätej pôde – je to Biely kríž a začiatok je od nášho domova. Vidím ďalší Kríž ide celú cestu na západnú Austráliu, na letisko a vidím iný Kríž je vytvorený a ide do Brisbane. Všetky Kríže sú Biele a Panna Mária Archa, Mária Naša Matka Pomocnica kresťanov stojí na Svätej zemi – je to špička Bieleho kríža a priečnik je vo Wollongongu.

Panna Mária prichádza z Kríža smerom k nám. Má krásny plášť, ktorý vždy nosí a Jej krásne šaty a Ježiška na ľavej ruke. Panna Mária prichádza k nám a ja vidím, Svätého Michala a biely krížik, ktorý letí do západnej Austrálii. Svätý Michal nesie ťažký meč a s ním veľa, veľa Anjelov. Vidím Svätého Rafaela a Svätého Gabriela z Brisbane a za nimi sú aj anjeli. Naša dáma prišla do budovy s Ježiškom a robí znamenie kríža.

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Dieťa Ježiš urobil presne to isté.

Ježiško: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš teraz opúšťa rameno Našej Pani a príde ku mne a žehná; robí znamenie kríža na mojej hlave + a hovorí:

Ježiško: „JA ti žehnám, syn Môj. Sladký, Anjel Božskej Lásky’: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ (On robí znamenie kríža a vracia sa späť do matkinho náručia.)

Naša Pani: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môj milovaný syn, budúci Vikár Cirkvi Môjho Božského Syna na Zemi, JA ťa zdravím, ako aj pozdravujem všetky Moje deti po celom svete. Môj milovaný syn, neboj sa, lebo časy, ktoré žiješ sú veľmi drahé časy – časy, keď Moje deti musia zhromaždiť všetky ovce a priviesť ich ku Môjmu Božskému Synovi Ježišovi – lebo časy, ktoré žijú sú veľmi vzácne, Moje drahé deti, lebo sú veľmi ťažké.“

„Žiadam všetky naše deti, aby sa modlili Najsvätejší ruženec a udržali vieru silnú, lebo Moje drahé deti, ste všetci skúšaní, preto musíte zostať silní, lebo časy, ktoré žijete nie sú iba časy konca, ale aj chvíle vašej spásy.“

„Už Som ti dnes ukázala tri hlavné kríže: jeden pochádza zo svätého areálu a dva ďalšie kríže pochádzajúcich z častí Austrálie, ktoré spôsobia veľa problémov pre tento Národ. Väčšina detí z Austrálie nie sú vedomí mnohých plánov, ktoré sú vypracované pre prevzatie tejto krajiny Duchom Svätým, lebo naše deti sú stále lenivé vo svojej viere, a nechápu, čo sa plánuje v tejto krajine a v krajinách na celom svete – to sú kompletné prevzatia slobodného sveta. Prosím vás, Moje drahé deti, načúvajte veľmi pozorne a modlite sa Môj Najsvätejší ruženec v tejto hodine, lebo Austrália bude zachytená, rovnako ako mnoho národov na svete a budú tlmené Zlým prostredníctvom rôznych krajín, ktorých cieľom je ovládnuť svet, lebo ľudstvo zabudlo na ich Boha a umiestnili svoj egoizmus vo svojom živote.“

„Ľudstvo vidí mnoho krajín, ktoré si zotročili ľudskou slabosťou, najmä krajiny na Blízkom východe, ktoré už podľahli mnohému zlu a kontroly zo strany Zlého, Antikrista a jeho panstva. Mnoho z nich čítajú správy týkajúce sa Antikrista v tejto dobe, ale väčšina z nich neveria, že existuje. Preto ľudstvo ide do tmy a slepoty, hoci Môj Božský Syn a JA neustále chodíme po celom svete a pripomíname ľudstvu, že žijú na samom konci časov.“

„Nie je už veľa rokov, Môj milý syn a drahé deti, pred návratom Môjho Božského Syna Ježiša, kým sa vráti, lebo potom bude celkové víťazstvo Neba, pre satana a jeho skupiny budú zničené a skutočný mier bude obnovený ľudstvu. Ale Moje deti, musíte byť vytrvalí vo svojej viere, vo svojej viere a dôvere v Môjho Božského Syna, lebo Ježiš nedovolil, aby ste odpadli, iba ak to dovolíte sami.“

„Svet pokračuje ďalej a ďalej od Môjho Božského Syna a napriek tomu ľudstvo ide hlbšie a hlbšie do tmy a neuvedomuje si, že koniec je veľmi blízko. Je pravda, Môj syn a Deti Moje, že existuje mnoho častí, ktoré sa majú hrať predtým, ako sa Môj Boží Syn vráti, aby zhromaždil ovce, ako Som už ukázala, pred nejakou dobou.

Túžime po spáse celého ľudstva, ale bohužiaľ, to nebude, ale je potrebné sa modliť, drahé deti. Všetky Moje deti, ktoré počujú Môj Hlas, prijímajú Moje Gorálky Lásky, za každý ruženec, ktorý sa hovorí za ľudstvo, je ponúknutá spása.“

„Moje deti zo Stredného východu, prišla Som mnohokrát prosiť naše deti na celom svete, aby sa modlili za vás, lebo mnohí z vás sú slepí a nevidia cestu, ktorú idú ďalej a táto cesta vedie od Môjho Božského Syna. Veľká vojna, ktorá bola prorokovaná po mnoho rokov, čoskoro príde aj Rusko a Čína budú zapojené. Európa bude pohltená opäť vo vojne, lebo Rusko chce prevziať Taliansko a Francúzsko a Nemecko – a Čína má v úmysle prevziať mnoho národov a nebude to skrze ekonomiku, ale prostredníctvom bojovania, Moje deti.“

„Nevšimli ste si v mnohých krajinách, že dážď ustal – alebo aspoň je znížený –, kde voda stane sa vzácna, ale bude skrze modlitbu a obete, lebo bude potrebné k dispozícii vodu a jedlo, lebo mnoho krajín zomrie od hladu.

„Či ste nečítali Knihu Zjavenia, Moje sladké deti, kde sa majú vyskytnúť veľké katastrofy a katastrofy a zotročovanie. Trest príde na svet preto, lebo ľudstvo odsunulo Môjho Božského Syna, ktorý je ich jediná záchrana a pokoj a mier. Modlite sa, Moje drahé deti a ešte raz vám ponúkam Môj ruženec, takže deti berte na vedomie, že táto modlitba je najdôležitejšia modlitba za Cirkev – pre ľudstvo – lebo čas je veľmi krátky pre človeka – aj keď môže byť pätnásť (15) alebo dvadsať (20) rokov kým potrvá, než príde koniec. Všetko záleží od reakcie človeka. Kým ľudstvo pokračuje nepočúvaním Boha, Boh odníme milosti od človeka – a čo budete robiť bez milosti, drahé deti?“

„Chodím po celom svete hľadám Moje deti, aby sa venovali ružencu lásky, aby sa modlili so Mnou ku Môjmu Božskému Synovi, aby dal Jeho požehnanie a Milosti vám, aby ste boli posilnení v týchto časoch veľkého smútku.“

WILLIAM: Teraz naša Pani máva pravou rukou na pravej strane a vidím kríž, ktorý bol položený na Zem medzi Sydney a Nowra a Wollongong. Vidím pod krížom, ako Zem pohybujúca sa a tiež praskanie v rôznych častiach.

Naša Pani: „Pozrite sa, deti Moje, na to, čo príde na Zem Illawarra a Sydney. Tam bude veľa skazy veľmi skoro. To isté platí pre Kríž idúci do Brisbanu: Vidím mnoho budov boli narušované zemskými otrasmi, ktoré sú veľmi, veľmi veľké. Modlite sa, Deti Moje, modlite sa za Austráliu, lebo Božia ruka padne na tento Národ, lebo mnohí odmietli Mňa, ich Nebeskú Matku.“

WILLIAM: Panna Mária mi zobrazuje ostrovy Indonézie –tam má veľká sopka vybuchnúť a ukazuje mi dve (2) sopky v Taliansku a tiež San Franciscu; zdá sa, že veľmi veľké narušenie tam bude.

Naša Pani: „Vidíte, Moje deti, vo svete, ktorý je veľmi narušený v prírode a veľmi zakrátko vulkán v Havaji vybuchne a spôsobí mnohé narušenia. Moje drahé deti, je hlavný dôvod, prečo by Som vám ukazovala a hovorila s vami o miestach, ktoré budú narušené prírodou – to je na prebudenie ľudstva, lebo ľudstvo spí, zabúdajú, že Večný Otec sleduje všetko a usiluje o spásu každého muža, ženu a dieťaťa. To je dôvod, prečo Som chodila po celom svete a volala ľudstvo, aby sa modlili ruženec a všetky ostatné modlitby, lebo v každom zjavení Som prišla s Mojími korálkami lásky a povzbudzovala celé ľudstvo, aby sa modlili.“

„Moje drahé deti, toto sú ťažké časy pre všetkých, ale ak pozdvihnete Moje korálky lásky a spojíte ich so sebou, s týmto Reťazcom Lásky, zhromaždíte všetky Božie deti v nadchádzajúcich dňoch.“

„Milujem vás, miláčikovia, deti a JA vám žehnám svojimi korálkami lásky, povzbudzujem, aby ste slúžili Bohu – a nebojte sa – lebo aj keď pohľad na svet, ktorý je vo veľkom nebezpečenstve, ale Môj Božský Syn a JA budeme chrániť vás, čakáme na vaše výzvy – čakáme na vaše modlitby. My vás, drahé deti milujeme a posielame vám požehnanie: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„A ty, Môj milovaný syn, tvoja sloboda je blízko. Neboj sa o slabosť únavy, lebo je to vôľa Môjho Božieho Syna, že sa pohneš vpred, lebo tvoja misia ako Peter Abrahám II., nadobudne účinnosť čoskoro. Modli sa, Môj milý syn, za pápeža Benedikta, lebo jeho čas konca je veľmi blízko a to znamená, že tvoj čas príde čoskoro. Buď trpezlivý, Môj svätý syn, lebo čas sa pohybuje rýchlo a každú piaď cesty je krok bližšie k Bohu a Jeho Božskej vôle. Čoskoro stretneš tých, ktorých budeš musieť na splnenie a dokončenie Božieho plánu, v najbližších rokoch pôjdeš do Číny, Filipín a do Európy, lebo misie ti dal Môj Božský Syn, sú nenahraditeľné a budú splnené, ako sme už uviedli. Tvoj zdravotný stav sa zlepší v krátkej dobe a dvere sa otvoria pre teba, Môjho svätého syna. Buď v pokoji lebo viem, že Môj Božský Syn Ježiš a JA, tvoja Nebeská Matka, ťa milujeme a pozeráme sa na teba stále. JA ti žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária mi zobrazuje Jej Nepoškvrnené Srdce a vidím Najsvätejšie Srdce Ježišovo a vidím iné srdce – a Duch Svätý je teraz nad Pannou Máriou.

Naša Pani: „Je to tajomstvo, Môj svätý syn, že svet ešte nepochopí, ale až keď Môj Božský Syn Ježiš sa vráti na Zem. Buď v pokoji!“

WILLIAM: Panna Mária mi ukazuje, že niečo veľmi ojedinelé bude odhalené skrze prorokov sveta v nadchádzajúcich mesiacoch.

Naša Pani: „Modlite sa, Moje drahé deti, lebo Asteroid je veľmi blízko. Modlite sa, lebo svet prejde veľkou skúškou, veľmi skoro. Milujem vás, drahé deti a žehnám vám a beriem všetky vaše požiadavky so Mnou ku Môjmu Božskému Synovi a On bude odpovedať vo veľmi krátkom čase. JA vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária teraz vezme Ježiša a pomaly sa vznáša, lebo Biely kríž je na oblohe, veľmi svetlý a za Bielym krížom vidím veľmi veľký – vyzerá to ako rastlina alebo kométa, alebo niečo – ale Panna Mária mi nepovedala, čo to je, ale je to veľmi veľká planéta alebo niečo, čo je za Krížom. Naša Pani povedala, že budem čoskoro vedieť. Ježiško posiela bozky a posielam ich späť k nemu.

Naša Pani: „Modlite sa, Moje drahé deti, modlite sa! V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“