Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 3 June 2019

Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 3 June 2019

3. jún 2019 o 13:00 hod – Ježiš Spasiteľ Eucharistická kaplnka, kostol Sv. Rozálie, Hampton Bays, New York

Môj drahý syn,

Prichádzam k vám dnes ako Ježiš Vykupiteľ sveta, lebo v blízkej budúcnosti budem opäť robiť všetko nové v plnení proroctiev, starodávnych i nových. Čas príde čoskoro, keď udalosti konca časov vyvrcholia a dozrejú, ktoré umožnia, aby celé ľudstvo zažilo Varovanie, že prišiel čas Vykupiteľa; čas, keď celé ľudstvo zažije Varovanie a čas na pokánie z hriechov minulosti, lebo Nové Nebo a Nová Zem budú svitať pre celé ľudstvo, tak ako to bolo napísané.

Chcem, aby ste vedeli, že Som bol s vami v Duchu v týchto časoch konca, a JA Som s vami rovnako mocne, ako Som bol v Mojom fyzickom tele žijúcom pred ľudstvom pred 2000 rokmi. Teraz Som s vami rovnako mocne v Duchu. Mnohí z vás ako mocných modlitebných bojovníkov si boli vedomí Mojej stále silnejšej prítomnosti medzi vami v Duchu, lebo ste odpovedali na výzvu Otca v Nebi pre všetky Jeho deti, aby pomáhali Vykupiteľovi v týchto časoch konca.

Pre mnohých z vás, ktorí ste si neboli vedomí Mojej zvýšenej prítomnosti, nie je to preto, že Som vám nebol duchovne dostupný, je to preto, že ste Mi riadne a modliac neotvorili svoje srdcia, mysle a duše, lebo ste boli žijúci s klapkami na očiach, ktoré vám bránili zažiť večný život blaženosti Mojej prítomnosti. Keď teraz čítate tieto slová, uvedomte si, že Som s vami veľmi silne vo vašej mysli, tele a duchu a budem s vami – každým z vás –počas vašej cesty v tomto živote a prostredníctvom vášho prechodu na ďalší život, kde sa budete podieľať na Nebeskom Kráľovstve s Otcom v Nebi, so svojím Vykupiteľom a so svojou Nebeskou Matkou a všetkými Anjelmi a Svätými, ktorí prešli touto pozemskou cestou pred vami. Uznávajte teraz, že ste bratia a sestry celého ľudstva, a vo svojej vlastnej existencii vás Otec v Nebi pozval, aby ste sa zúčastnili večného Kráľovstva v Nebeských ríšach.

Aby ste sa mohli zúčastniť tejto Večnej Cesty, je potrebné, aby ste si odložili svoje pozemské túžby a plány a prostredníctvom tichej modlitby a meditácie je teraz čas, aby ste komunikovali priamo so Mnou ako Vykupiteľom, lebo Som tu pre každého z vás, ktorý sa rozhodne odpovedať na volanie Otca v Nebi skrze Syna. Ste v čase, keď musíte komunikovať priamo so Mnou ako Vykupiteľom, lebo ste v čase, keď sa v Mojej Cirkvi na Zemi bude konať Veľká Obnova; Veľká obnova, ako aj očistenie a prestavba Mojej Cirkvi od a skrze najmenších a najnevinnejších medzi vami. Od tých nevinných, Moja nadácia pre budúcnosť Mojej Cirkvi tu na Zemi sa objaví.

Musíte si uvedomiť, že Moja Cirkev bude prestavaná od základov až po najnevyhnutejších medzi vami, ktorí tu urobili cestu k telesnosti na Zemi. Preto musíte uznať, že život sám nemá precedens nad a mimo svätosti samotného života. Budúcnosť Mojej Cirkvi tu na Zemi začína najnevinnejšími, ktorých musíte chrániť v každom štádiu života, aby sa Nové nebesia a Nová Zem na Zemi mohli konať iba vtedy, keď je po celom svete uznaná Svätosť všetkého života. V tomto ohľade ako mocní modlitební bojovníci si musíte uvedomiť, že Moja Cirkev tu na Zemi bude v tom čase vybudovaná ako jedna duša, začínajúca s najnevinnejšími dušami a s pomocou a podporou vás ako mocných modlitebných bojovníkov, ktorí budú nápomocní pri reorganizácii, prestavbe a posilnení Mojej Cirkvi tu na Zemi.

Mojej Cirkvi sú tieto časy konca, ktoré musia v týchto časoch konca uznať Moju Prítomnosť na Zemi a títo lídri musia tiež uznať, že Moja Cirkev tu na Zemi je pod Mojím Vlastníctvom a Mojím Vedením a že je to prostredníctvom Môjho Plánu, že Cirkev začne transformáciu od základov s pomocou mocných modlitebných bojovníkov, ktorí sú verným pozostatkom Cirkvi.

Ale čo je najdôležitejšie a najmocnejšie, budú to modlitby Svätých nevinných, najmladších z vás, narodených aj nenarodených, ktorých modlitby prispejú k prestavbe Mojej Cirkvi na Zemi – jedného odrazového mostíka v čase – až transformácia Mojej Cirkvi vedie k Novému Nebu a Novej Zemi, ktorá vám bola sľúbená.

Správa skončila 13:31 hod.

——

Message to Ned Dougherty (in English) – 3 June 2019

[See link: http://www.endtimesdaily.com/messages-1/june-3-2019]