Message to Anna Mewis (in Slovak) – 16 June 2019

16. júna 2019, Sviatok Najsvätejšej Trojice, nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 12:05 a 18:30 hodín v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, teraz a dnes hovorím prostredníctvom svojho ochotného poslušného a pokorného nástroja a dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej Vôli a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú odo Mňa.

Milovaná malá skupinka, milovaní nasledovníci a milovaní pútnici a veriaci z blízka i zďaleka. Dnes ste slávili veľký sviatok Najsvätejšej Trojice. Tento sviatok sa oslavuje jeden týždeň po Turíciach.

Ako viete, Moja milovaná malá skupinka, domová kaplnka v Mellatzu bola pomenovaná po Najsvätejšej Trojici. Bohužiaľ, tento sviatok ste tam nemohli osláviť. Milovaní, bolo to tak dlho, lebo ste nemohli cestovať do svojho milovaného Mellatza. (kaplnka je v rekonštrukcií) Nebude to však dlho trvať, kým tam pôjdete. Viem, že máte veľkú túžbu po dome vášho Otca. Teraz je však predvídateľné, keď navštívite tento milovaný dom, ktorý Som sám, navštívil. Museli ste to vydržať takmer štyri roky. Ale verte Mi, aj vy ste museli urobiť veľa zmierenia pre svojich zločincov. Modlite sa, aby nepadli do pekla, lebo zvíťazí Moja spravodlivosť.

Ďakujem vám za to, že ste tento deň oslavovali tak slávnostne s množstvom kvetinových a sviečkových dekorácií a slávnostných piesní. Takže ste si tento dôležitý sviatok poctili. Existuje mnoho veriacich, ktorí ani nevedia, že Trojica má svoj vlastný sviatok. Jednoducho idú v modernizme. Ani ste si nevšimli, kedy sa musia zvolať špeciálne oslavy. V tomto nedostatku viery je veľmi dôležité spomenúť tento sviatok najmä preto, že vás v Nemecku zaplavil islam. Človek už ide do mešity a neuvedomuje si, že Mňa, Nebeského Otca, odmieta v Trojici. Človek prevádzkuje modlárstvo. Bohužiaľ, toto všetko nie je také presné, lebo koniec koncov je tu svetové náboženstvo a tam sú všetci spolu a katolícka viera je medzi mnohými.

Je to správne, Moje milované deti? Budete tiež patriť medzi týchto nepriateľov pravej katolíckej viery? Musíte sa rozhodnúť a svedčiť o viere, kde je to vhodné, nesmiete ju popierať. Áno, medzi islamistami je veľa teroristov. Prichádzajú k vám v ovčom oblečení a nazývajú sa „dobrými ľuďmi.“ Buďte ostražití, sú predurčení zničiť Nemecko a tiež vieru, pravú vieru. Prečo sa už nezobudíte, Moji milovaní synovia kňazi? Očakávam od vás jasný pokyn, lebo nemôžete slúžiť dvom pánom. Rozhodnite sa pre pravdu. V opačnom prípade budete prekročení a sami na seba uvalíte nesprávnu vieru. Záleží to na vašom vyznaní. Ak ste iba mlčali a popierali pravú vieru, padnete do pasce diabla. Bude na vás taký náhľad, lebo nie ste dôslední. Musíte stáť pevne ku svojej pravej viere a nestávať sa nestálymi, inak vás môže zlo zobrať bez toho, aby ste si to všimli.

Teraz vidíte, ako je Nemecko. Neochránili ste svoju krajinu pred zlom. To je chyba. Každý z vás má povinnosť hovoriť. Existuje spôsob, ako môže každý obhájiť svoju vieru. Buďte vynaliezaví, potom s niečím prídete. Nemecko musí znovu nájsť modlitbu. Takmer všetci zabudli na ruženec. Túto modlitbu človek nájde skôr názor, je to niečo pre starých ľudí a nie pre súčasných. Ak by bol ružencový reťazec umiestnený okolo Nemecka, vo vašej krajine by sa veľa nestalo. Africkí utečenci majú stále možnosť emigrovať do vašej krajiny tisíce. Existuje mnoho spôsobov, ako zabrániť prekročeniu hraníc, ktoré sú rovnako otvorené.

Moji milovaní, nanešťastie je iba jedna vlastenecká strana, ktorá sa úplne obetuje pre nemeckú krajinu a táto strana je opečiatkovaná na Zemi. Sledujú ju na najvyššej úrovni a chcú ich zničiť. Túto súčasnú volenú stranu nenávidia, lebo tento model strany presadzuje a presadzuje skutočné hodnoty ľudskej bytosti. Je tŕňom v oku každého. Navyše, celá časť je katolícka a preto musí byť opovrhovaná.

Moje milé deti, kde je vaše vlastenectvo? A kde je vaša katolícka viera? Teraz sa musíte zobudiť, lebo je 5 minút do poludnia. Moji milovaní synovia kňazi, je dosť nezvyčajné, že obetujete pri jedálenskom stole a Môjho Syna Ježiša Krista oslavujete. Na tomto jedálenskom stole sa však dávajú iba obyčajné potraviny. Ale na obetnom oltári obnovíte obetu Kríža Ježiša Krista Môjmu Synovi Božiemu. Nemyslíte si, že je to posvätný čin, ktorý vykonávajú kňazi na oltári? Obliekli ste si odev Ježiša Krista a odovzdali sa Mu úplne. Áno, dokonca sa stávate jednou v posvätnej transformácii. Uvažovali ste o tom, čo sa deje vo Svätom obetnom jedle?

Chcem vám to ukázať, aby ste konečne mohli cítiť, že pôsobíte v „Osobe Krista.“ Keď vám to bude naozaj jasné, každé slávenie Eucharistie bude posvätným činom a stanete sa svätými kňazmi, ktorí nikdy nedajú laikom obetný kalich Krvi Môjho Syna, laikom do nekonsekrovaných rukách, laikov pri oltári. Vy, Moji kňazskí synovia, si musíte uvedomiť, čo sa skutočne deje na obetnom oltári. Iba vtedy sa pre vás stane posvätným činom a stanete sa skutočnými obetnými kňazmi, na ktorých sa ľudia môžu pozerať.

Neverte, Moji milovaní kňazi synovia, že ľudia nehľadia na váš príklad. Ak nezodpovedáte za svoju Cirkev, veriaci sa nemôžu stať pravými katolíkmi. Stávajú sa čoraz viac bez viery a nakoniec sa strácajú. Ale potom sa budete musieť zodpovedať, Moji kňazský synovia. Nemôžete posunúť tento dlh na veriacich. Je to vaša chyba. Naliehavo vám radím, čiňte pokánie zo svojich hriechov svojho srdca a obráťte sa! Je ešte čas. Stále vám dávam príležitosť, aby ste sa dobre vyznali. Stále môžete začať znova. Verte Mi, Moji synovia kňazi, ktorých Som uzavrel vo svojom Srdci. Túžim po vás. JA Som vás povolal. Toto nie je nejaká práca, ktorú robíte každý deň, ale povolanie. Vy ste tí volaní a cítili ste to vo svojich srdciach, ktorých Som si povolal. Prijať túto výzvu musíte aj dnes. Potom máte plný život a žijete vo vnútornom uspokojení. Obetná potrava a pastoračná starostlivosť by mala byť pre vás najdôležitejšou vecou.

Moji milovaní synovia kňazi, stále necítite, ktoré sú pre vás najdrahšie a najdôležitejšie veci? Chcete úplne vylúčiť kňaza. Preto by ste teraz chceli realizovať túto myšlienku a dať kňažky na oltár. Aj do budúcnosti chcete, aby sa kňazi mohli oženiť tak, ako sa im páči. Takáto vysviacka je úplne neplatná a už nie je nijaký svätý kňaz. To je presne to, čo chcete dosiahnuť. Nebuďte tak tvrdohlaví a slepí, aby ste to nepoznali. Udržujte celibát a modlite sa denne za breviár. Aj to je súčasťou vašej každodennej povinnosti.

Prečo ste si už dlho vyzliekli šaty kňaza? Bolo to pre vás nepríjemné, alebo ste sa chceli stať svetovými kňazmi, ktorí sa prispôsobujú svetu, a nedbajú na pastoračnú starostlivosť. Milujem vás všetkých a chcem vás zachrániť pred úplným zmätkom. Môžete tam byť iba ako kňaz pre ľudí a nežiť sviatosť manželstva. Tieto špeciálne informácie vám, Moji synovia kňazi, sú adresované vám všetkým, aby ste sa naveky neponáhľali do pekla. Predovšetkým chcem, aby Som vás udržal a to je Moje najdrahšie želanie vám všetkým.

Dnes na Trojičnú nedeľu Som vám dal tieto podrobné napomenutia, aby Som bol s vami. Ste Moji povolaní na ktorých Som zameral najväčšiu pozornosť. Ste Moji milovaní synovia kňazi, ktorých sa nechcem vzdať. Choďte konečne a konajte svoje skutočné povolanie a nestaňte sa svetovými ľuďmi. Milujem vás všetkých bezhranične a nechcem, aby ste sa obrátili k modernistickej cirkvi. Nemyslite na novodobého misionára, už sa nedostanete ďalej, ale obráťte sa na tradíciu pred 2000 rokmi. V tom čase bola katolícka Cirkev stále v úplnom poriadku.

Žehnám vám so všetkými anjelmi a svätými, najmä s vašou Najdrahšou Nebeskou Matkou a víťaznou Kráľovnou v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte pripravení na všetky Moje pokyny! Potom sa stanete skutočnými misionármi, na ktorých je pohľad dobrý. Zostaňte odvážní a smelí a choďte touto cestou pravdy! Potom budete pripravení na všetky časy.

http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190616Goettingen.html