Message to Anna Mewis (in Slovak) – 20 June 2019

20. jún 2019, sviatok Božieho Tela. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 13:10 a v 17:10 v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, teraz a dnes hovorím prostredníctvom svojho ochotného poslušného a pokorného nástroja a dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej Vôli a opakuje iba slová, ktoré pochádzajú odo Mňa.

Milovaná malá skupinka, milovaní nasledovníci a milovaní pútnici a veriaci z blízka i zďaleka. Dnes je to veľmi špeciálna oslava. Dnes máte všetci možnosť priznať svoju pravú a katolícku vieru všetkým ľuďom. V koľkých miestach a tiež pútnických miestach je táto tradičná viera ohlasovaná a pestovaná v procesiách dnes? Strata viery sa čoraz viac zvyšuje. Bohužiaľ, ľudia dospeli k záveru, že chcú robiť všetko sami. Môžu robiť všetko sami a už nepotrebujú milujúceho Boha, Môjho Syna v Trojici, ktorý túži po veriacich celým svojím Srdcom. Ale ignorujú milujúceho a starostlivého Syna Božieho, Môjho milovaného Syna, ktorého Som poslal na svet, aby vykúpil všetkých ľudí.

Pre Mňa, Nebeského Otca, je ťažké vydržať, aby toľko ľudí, napriek láskyplnej starostlivosti, stále odmietalo Môjho Syna. Uvedomujú si, že nemôžu robiť svoju každodennú prácu sami a už sú s ňou ohromení. Ale nechcú sa odovzdať Mne a jmu milujúcemu Synovi. Obávajú sa, že by mali odovzdať vedenie svojho vlastného života a nemôžu sa sami rozhodnúť. Moje milované deti Otca, odovzdajte Mi všetko, čo je pre vás milé, vášmu milujúcemu Otcovi, ktorý chce byť vždy s vami a ktorý vás miluje nekonečne. Z veľkej lásky išiel na Kríž,aby vykúpil všetkých ľudí. Ale mnohí ľudia tieto milosti neprijali.

JA Som Cesta, Pravda a Život, tak hovorí Môj Syn a sľubujem vám Raj v Nebi, ak sa necháte viesť. Dajte Mi úplné vedenie a buďte poslušní Mne, Nebeskému Otcovi, ktorý vás nekonečne miluje a nechce nikoho stratiť. Peklo je kruté, Moji milí a Nebeský Otec bojuje za každého človeka až do poslednej chvíle. Zlo je dodnes ľstivé a bojuje aj za svojich nasledovníkov, ktorí sa mu zaviazali. Ale verte Mi, Moji milí, že je v konečných fázach. Cíti, že čoskoro vyprší jeho čas, kde môže stále priťahovať vlažných ľudí na svoju stranu. Mnohí ľudia si, žiaľ, neuvedomujú, že sú vedení zlom, lebo ho ani nepoznajú.

Moje milované deti, vráťte sa k pravej katolíckej viere. Je naozaj iba jedna pravá katolícka a apoštolská viera. On je viera lásky a nie nenávisť. V tejto láske vás chcem prijať všetkých, objať a pritisnúť na Moje starostlivé Srdce, lebo vás milujem všetkých a to sa neskončí. Porovnáte svoju lásku s Mojou láskou. Ale nedá sa t porovnať, lebo vás stále milujem, keď vás ostatní odmietajú. Potom sa vás nevzdám. Ak vás ľudia nenávidia,potom je to cvičenie nepriateľovej lásky. Dnes oslavujete veľký sviatok Spasiteľa, ktorý prechádza ulicami voSvätej Monštrancii. Oltáre v sprievodoch každej stanice sú bohato zdobené. Svedčia o pravej viere. „Ten, kto jeMoje Telo a pije Moju Krv, zostáva vo Mne a JA zostávam v Ňom,“ hovorí Môj Syn Ježiš Kristus. Mala by to byť chvála Svätej Eucharistie, vo vyznaní pravej viery. „Ale ktokoľvek, kto nehodné prijíma Moje Telo a Moju Krv, je a pije na súd.“

Aj toto svedčí o Mojom Synovi, je to pravda. A pre túto pravdu by ste mali vstúpiť a žiť a svedčiť o svojej viere. Ak žijete túto vieru iba pre vás, je to mŕtva viera. Potom neexistuje nijaké šírenie a nie ste apoštoli poslaní do sveta. Zavolal Som vás skrze Môjho Syna a Spasiteľa, aby ste šírili túto vieru. Či to je pohodl alebo nepohodlné, šírte pravdu a večnú odmenu dostanete v Nebi. Nasledujte Môjho Syna, ktorý dobrovoľne vzal Jeho Kríž na ramená a ukrižoval vás, aby vás všetkých zachránil. Takto ste boli vykúpení. Ale to tiež znamená, že aj vy budete ochotní vziať svoj kríž na ramená a nebudete rept proti krížu. Prijmite to vďačne a radujte sa, keď sa stanete     nosičmi kríža. Až potom ste v nasledovaní Krista, Môjho Syna, lebo na Kríži je spása.

A čo islamisti? Máte toho istého boha ako my? Nie, určite nie. Vy, Moji milovaní, ohlasujete vieru lásky, zatiaľ čo islam predstavuje vieru nenávisti. Vaša viera nemôže byť postavená na rovnakú úroveň. Nie je to ten istý Boh, ktorého by ste mali uctievať, lebo je to viera v diabla, ktorý chce stále ťahať mnohých na svoju stranu. Nenechajte sa ovplyvniť, lebo zlý chce všetko otočiť, lebo pravda sa stáva klamom, ktorú iba ťažko poznáte.

Preto buďte ostražití, ak vás zlý utláča a chce vás presvedčiť o všetkom, čo nezodpovedá pravde. Buďte ostražití Moji milí! Varujem vás znovu a znovu, žite pravú vieru a zjednocujte sa v jednote viery. Ak máte jednu myseľ, nič sa vám nemôže stať. JA, Nebeský Otec, usilujem sa vás ochrániť pred všetkým zlom, aby ste vedeli, že Som vám zoslal Ducha Svätého, aby ste si uvedomili, že vo vašich srdciach musí zvíťaziť dobro. Robte dobro, Moji milí, a zastavte zlo! Budete to vedieť, lebo vám zoslaný Duch Svätý zjaví všetko. Nebojte sa, ale verte! Som s vami po všetky dni a nenechávam vás samých. Sľúbil Som vám lásku? Ten, kto zostáva v Mojej láske, má aj   Ducha Svätého. Dôležité sú aj anjeli. Volajte ich, lebo chcú byť požiadaní.

Nastal čas, Moji milí, kde sa zjavím vo veľmoci a sláve na nebesiach. Už Som vám dal toľko znamení. Prosím, nebuďte slepí ku Mojim nabádaniam. Chcel by Som vás upozorniť na skutočnosť, že k vám príde oveľa viac. Vyskytnú sa častejšie hurikány a v mnohých krajinách dôjde k zemetraseniu. Tiež nastane hladomor. Budete napadnutí chorobami, o ktorých ani neviete, a nebudú nijaké lieky. Tieto choroby sa zavádzajú, lebo vaše hranice ešte nie sú pre migrantov uzavreté. Tieto choroby zaviedli čierni Afričania. Sú tiež znakmi nečistoty. Tvoji  nemeckí ľudia boli príkladom v čistote. Teraz všetko vyzerá inak. Nemôžete predstierať. Ste vháňaní do strachu a nemôžete tomu zabrániť.

Moje milované deti, čas, totiž Môj čas, prišiel. Ten, kto sa rozhodne pre Mňa, Nebeského Otca, ho ochránim. Milujúci a veľký Boh vám chce pomôcť vo všetkých situáciách. Spoľahnite sa na túto lásku. On presne vie, čo vám chýba z Jeho Všemocnosti a Všadeprítomnosti. Ako viete, v tomto súčasnom svete je úplný neporiadok. Nikde ľudia nenájdu otvorené uši pre svoje problémy. Chcete hovoriť. Ale nie je kňaz, ktorý by ich osvietil a dal im presné pokyny. Kvôli bezbožnosti sa vo vlastných rodinách odohráva mnoho sporov. Sú vo vzájomnom protiklade vo viere a tiež pri výchove detí.

Rodová ideológia manévrovala ľudí do krízy viery. Nemôžete sa z toho dostať. Ak človek stojí pevne dnes ku svojej katolíckej viere, človek je odmietnutý, lebo to nie je normálne, že človek predstavuje pravdu a dôrazne sa za to zasadzuje. Každý, kto sa verejne hlási, je vylúčený. Je ťažké pochopiť, prečo je tak odmieta pravákatolícka viera. Existujú aj dobré a oddané rodiny, ktoré chcú praktizovať svoju vieru a nenašli pochopeniev ostatných rodinách. To je dnešný trend. Ale JA, milujúci Nebeský Otec, všetko zmením, lebo musím zasiahnuť úplne inak, ako si dokážete predstaviť. Ľudia budú prekvapení, keď JA, Všemohúci, budem konať.

To je tiež misionárske, ak stále šírite svoju vieru napriek odporu. Ďakujem vám za to, že ste tak odvážne rozprávali Slová Biblie. Ak trpíte prenasledovaním, Moji milí, nebojte sa, ale odvážne šírte svoju vieru. Ľudia vám poďakujú. Teraz vám žehnám so všetkými anjelmi a svätcami, najmä s vašou Najdrahšou Nebeskou Matkou               a víťaznou Kráľovnou rúži Heroldsbachu v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte odvážni, Moji milí, lebo vás budem chrániť v každej situácii, ako Moje oko, lebo ste Moji verní a milovaní. Zostaňte  v láske a nenechajte sa zmiasť!