Message 788 (in Slovak) – 23 June 2019

Správa 788 –23 júna 2019 24 jún 2019 – 06:09 doručené

Správa daná od nášho Pána a Panny Márie skrze WILLIAMA COSTELLIA v jeho dome Sviatok Božieho Tela

Pred vyhlásením víťazstva Svätej Matky musí byť Univerzálne korunovaná ako Sprostredkovateľka a Spoluvykupiteľká sveta – Modlite sa, aby táto posledná Dogma bola vyhlásená predtým, ako bude Benedikt XVI. odstránený z Cirkvi – Povedzte Donaldovi Trumpovi, aby stiahol hrozbu, ktorú robí voči Iránu; oni už majú jadrové zbrane – Austrália bude trpieť veľmi; Pobrežné mestá budú poškodené lebo nepriatelia napadnú túto krajinu – Rusko a Čína sa usilujú o ovládanie ľudstva – Svätý Monarcha je takmer pripravený k boju vo Francúzsku a v Európe. Ty, Môj Svätý syn, budeš povolaný, aby si sa s ním stretol veľmi skoro.

WILLIAM: Včera mi Ježiš povedal, že príde dnes s našou Matkou. Obloha sa otvára a obklopujú ma miliardy Anjelov a zapĺňajú oblohu. Trúby trúbia a anjeli spievajú: „Hosanna na výsostiach!“ Obaja Ježiš a Mária prichádzajú skrze Kríž. Sú oblečené v bielej farbe. Ježiš drží Eucharistiu v nádhernom [cibóriu] kde oni obdivujú nášho Pána a vychádzanie z Eucharistie je kalich v zlate, v ktorom Svätá krv vyteká z Eucharistie. Anjeli spievajú – je to krásne. Obaja Ježiš a Mária prišli do môjho domu. Panna Mária teraz pokľakne, vezme Sväté cibórium a zbožňuje Ježiša. Potom to zmizne a Panna Mária vstáva. Anjeli sú všade okolo nich.

Náš Pán: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn, čoskoro sa staneš Vikárom Krista Ježiša.“

WILLIAM: Ježiš robí znamenie kríža, potom Panna Mária robí to isté.

Náš Pán a Panna Mária: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

WILLIAM: Ježiš hovorí ako prvý.

Náš Pán: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn – ten, ktorý prinesie víťazstvo Mojej Najsvätejšej Matky. Zdravím všetky Moje milované deti na celom svete.“

„Ako viete, Moje sladké deti, víťazstvo Mojej Najsvätejšej Matky je blízko, lebo ľudstvo muselo dlho čakať, kým Moja Najsvätejšia Matka zvíťazila.“

„Ty, Môj drahý syn, ktorý si dal Mojim deťom sveta všetky podrobnosti o súdnych procesoch a súženiach, ktoré majú čoskoro prísť na svet, ale tiež si dal ľudstvu triumf a víťazstvo Svätej Matky Cirkvi, pričom víťazstvo Mojej Nepoškvrnenej Matky, čo je veľmi skoro. Ale Moje drahé deti, pred vyhlásením víťazstva Svätej Matky musí byť Univerzálne korunovaná ako Sprostredkovateľka a Spoluvykupiteľká sveta. Keď to bude vykonané v Mojej Cirkvi na Zemi, bude vyhlásené víťazstvo Mojej Matky. Ty, Môj milovaný syn, si prostredníkom Matky Cirkvi, aby si to ohlasil, ako budeš čoskoro posledným Vikárom Svätej Matky Cirkvi, než sa vrátim na svet.

„V týchto Slovách je veľa, o čom hovorím človeku, lebo Cirkev v tomto okamihu ide ďalej do tmy a predtým, ako vojde do úplnej tmy, musí byť táto Dogma vyhlásená. Žiadam všetky deti sveta, aby sa pomodlili desiatok ruženca, na úmysel, aby táto Dogma – čo bude posledná – bola vyhlásená. Modlite sa, Moje sladké deti, aby to bolo vykonané pred odstránením z Cirkvi pápeža Benedikta XVI. lebo táto udalosť je blízko, on starne a nebude schopný niesť kríž oveľa dlhšie.“

„Písanie, ktoré si umiestnil na svojej webovej stránke, vysvetľujú udalosti veľmi grafický svojim deťom, lebo Moje drahé deti, čas Antikrista je blízko. Urobí tento krok, aby priniesol tretiu svetovú vojnu, ktorá čaká na splnenie. Ale vedzte to, Moje deti, modlite sa, aby sa svetová vojna nezmenila na úplný krvný kúpeľ, lebo ak sa tak stane, bude zničená tretina svetovej populácie. Modlite sa, drahé deti, aby vojna nebola jadrovom potenciáli, lebo ľudstvo bude veľmi trpieť.“

„Môj milovaný syn, žiadam ťa, aby si napísal Donaldovi Trumpovi a povedal mu, aby ustúpil hrozbe, ktorú robí proti Iránu, lebo oni už majú jadrové zbrane, ale hovoria a tvrdia, že Irán nemá. Musí starostlivo viesť a dať im slobodu. Tiež Severná Kórea – musí umožniť im slobodu teraz, lebo si nie je vedomý toho, že Rusko a Čína sa usilujú o kontrolu ľudstva.“

„Keby sa pokračovalo, potom vojna vypukne a tretia svetová vojna začne. Povedzte mu, že je dovolené ponechať si svoje námorníctvo a vojsko v blízkosti týchto krajín, ale musí odstrániť hrozbu, ktorá ich obklopuje, lebo Amerika nie je „mierovým strážcom“ v regióne sveta, ale má príliš veľa kontroly nad mnohými národmi, ktoré prinesú Veľkú vojnu. Povedzte Môjmu drahocennému synovi, že má za každú cenu chrániť Izrael, ale má zvážiť mnoho stratégií na pokrytie všetkých oblastí. Povedz mu, že ho mám veľmi rád, ale je treba byť opatrný na to, čo robí, v súvislosti s inými národmi.“

„Moje sladké deti, musíte pripraviť sa sami denne, recitáciou Svätého ruženca a ísť na omšu tak často, ako je to možné, lebo príde čas, kedy omša nebude viac. Vedzte toto, Moje deti, keď sú posvätné druhy odstránené z Cirkvi, musíte vedieť, že ste dosiahli koniec.

„Modlite sa za Františka, to čo robí v Cirkvi prinesie falošnú jednotu, keď všetky viery budú vtiahnuté do Svätej Matky Cirkvi a prinesú falošnú jednotu, ako jeden, kde ľudia uveria, že Cirkev sa stala jednotnou. Modlite sa, Moje drahé deti, lebo už nemôžem zadržať tresty, ktoré prichádzajú na Zem.“

„Asteroid je blízko, buchne do Zeme, v blízkosti Floridských vôd. To spôsobí mnoho devastácií, ale budú to modlitby, ktoré budú zadržiavať veľkú časť ničenia – to bude jeden z veľkých trestov, ktoré prídu.“

„Francúzsko bude opäť otrasené teroristickým útokom a bude destabilizovať krajinu. Väčšina z nich prešla masívnym prisťahovalectvom zo stredovýchodných národov lebo to bolo plánované týmto spôsobom.“

„Modlite sa za Svätého Monarchu Francúzska, lebo je takmer pripravený k boji pre ľudí vo Francúzsku a v Európe. Ty, Môj svätý syn, budeš povolaný, aby si ho čoskoro stretol, lebo čas sa kráti.“

„Moje deti musia pochopiť, že vojna musí prísť ako prvá, lebo Antikrist to pripravuje. Ten sa najprv ukáže a potom príde Veľká Vojna – a potom prídu na rad tresty, ktoré zaplavia svet. Keď prídu všetky tresty na svet, potom príde Veľké Varovanie. Potom príde mier – a nakoniec príde Antikrist bude vládnuť a tri a pol roka. Potom konečná kométa príde na Zem, aby ju očistila a priniesla Druhý Príchod na Zem.“

„Modlite sa, Moje drahé deti, lebo veľa má prísť a modlite sa za Austráliu, syn Môj, lebo táto krajina bude trpieť veľa, lebo pobrežné mestá budú poškodené, lebo nepriatelia napadnú túto krajinu. Potom budú deti veriť v Zjavenie Panny Márie Matky v Nowra, ktorá prinesie tisíce ľudí na Svätú zem, aby hľadali útočisko a pomoc od nás. Konečne, syn Môj, bude ti ponúknutá pomoc, aby si mohol cestovať a kompletné i čiastočne na misiu, ktorú si začal pred mnohými rokmi. Stretneš sa všetkými tými, ktorých Boh vyvolil k naplneniu Mojej Božej vôle, lebo tam je veľa práce, než Antikrist dosiahne svoj cieľ. Stretneš sa so všetkými tými, o ktorých Som hovoril.“

„Milujem ťa, Môj William a viem, aký ťažký kríž bol pre teba, ale Môj syn, JA Som vždy na tvojej strane. JA ťa žehnám, synu a žehnám všetky naše deti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Rád by Som, aby Moja Matka povedala niekoľko slov k vám.“

WILLIAM: Panna Mária prišla ku mne bližšie, položila svoje Nepoškvrnené ruky na moje rameno a pomohla mi napísať. Teraz sa vracia na stranu nášho Pána a robí znamenie kríža:

Panna Mária: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. JA ti žehnam, Môj drahý syn, budúci Vikár Ježiša Krista, Môjho Božského Pána.“

„Dnes ťa chcem povzbudiť, Môj milujúci syn, aby si pokračoval s poslaním, ktoré ti Boh dal tak veľa rokov. Existuje iba niekoľko verejných prorokov na svete; stretneš sa so všetkými prorokmi, dáš im pokyny a oni na oplátku ťa poučia, lebo udalosti sa blížia, lebo ľudstvo neposlúchlo naše vizitácie – iba málo.“

„Moje milované deti, musím vás prosiť, aby ste sa modlili ruženec teraz, viac ako inokedy, lebo svet je vo veľkom nebezpečenstve, lebo Som vám povedala, po mnoho rokov o sopečnej erupcií, ktoré budú vo svete, ale veľmi, veľmi skoro veľká erupcia bude v Taliansku, ktorá zničí mnoho domovov a viac ľudí – lebo ľudstvo nás nepočúva. Takže teraz svet zažije udalosti významnej erupcie, potom ľudstvo bude zvažovať, čo spôsobili.

Preto, drahé deti, žiadam, aby ste sa modlili a vzdialili sa od dvoch sopiek, ktoré sa čoskoro uvoľnia. Modlite sa, drahé deti, modlite sa!“

„Moje deti, Môj Božský Syn, Ježiš vás varoval o pláne Antikrista na Strednom východe. Prosím počúvajte, Ho, lebo ak nie, tretia svetová vojna začne a milióny a milióny zomrú – a to nielen na Blízkom východe, ale na celom svete“

„Čínu a Rusko a tie krajiny, ktoré sú s nimi zjednotené: teraz vás varujem – odstráňte sa z tohoto názoru, že chcete ovládať ľudstvo – najmä USA a ich spojencov – tým, že hrozíte vojnou. Hovorím vám najnaliehavejšie, odstráňte sa z týchto hrozieb, lebo dostanete trestajúcu ruku od samého Boha. Želajte si pokoj a nepokrývajte svoje slová klamstvami.“

Modlite sa za mier, Moje deti, lebo svet sa nachádza v blízkosti samo zničenia sa. Varovanie bude zoslané do sveta asteroidom. Ak ľudstvo nepočúvne, potom mnohé tresty budú nasledovať.“

„Modlite sa, Moje deti, za Afriku, lebo mnoho národov nenasledujú Môjho Božského Syna. Z tohoto dôvodu mnoho vojen vypukne.“

„Modlite sa, Moje drahé deti, existuje plán na potopenie, ak je to možné, jednu z amerických vojnových lodí. Modlite sa, Moje drahé deti, lebo udalosti sa blížia.“

WILLIAM: Panna Mária mi podáva do ruky meč a hovorí:

Panna Mária: „Dávam ti to, aby ťa chránil. Pokračujte, modlite sa, drahé deti a vedzte, že Ježiš a JA pozeráme sa na vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária hovorí so mnou súkromne. Panna Mária mi ukazuje smer a pobozkala ma a vracia sa späť k Ježišovi. Obaja Ježiš a Mária ma požehnávajú:

Náš Pán a Panna Mária: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

WILLIAM: A hovoria:

Náš Pán a Panna Mária: „Vzchop sa, Môj svätý synu lebo vieš, že sme s tebou po všetky dni – pre mnoho vecí, ktoré sa budú diať, aby sme teba, a potom ľudí povzbudili, povedali sme, že sa s tebou čoskoro stretneme. Milujeme ťa William: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobrorečíme svetu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

WILLIAM: Obaja Ježiš a Mária vracajú sa späť do Neba.