Message to Anna Mewis (in Slovak) – 30 June 2019

30. júna 2019, tretia nedeľa po Turíciach. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 11:20 a 17:10 hodín v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, vám poskytujem niektoré dôležité informácie. Hovorím skrze Mojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej vôli a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú odo Mňa. Moji milí, zlý drak je ako revúci lev, ktorý chce zožrať všetko, čo sa mu vzdáva. Preto Moji milovaní, buďte v strehu, lebo chcem byť s vami. Otvorte dvere svojho srdca a spojte svoje srdce s našimi zjednotenými srdcami, a tak budú vaše srdcia tiež zjednotené s našimi. Nič sa vám nemôže stať, keď sa zasvätíte Nepoškvrnenému Srdcu Nebeskej Matky. To je najlepšia ochrana pre vás všetkých. Nebojte sa, ale verte! Spojte sa vo viere a nenechajte modlitbu, obetu a zmierenie.

Áno, koľko ľudí dnes ešte hľadá pravdu. Bohužiaľ dnes je pravda klamstvom. Už sa nehovorí o pravde, ale hovoria sa rozprávky. To nemôže zodpovedať realite. Koľko ľudí sa usiluje nájsť pravú vieru a nevenovať sa teda iným náboženstvám. Človek ich vysvetľuje nesprávne a obracia sa k jednému svetovému náboženstvu, lebo katolícka viera je bohužiaľ súčasťou tohoto svetového náboženstva. Toto je poškodené. Bolo to rovnaké a ľudia sú tak zmätení a stratení a tiež oklamaní.

Milovaní, JA Som pravý Nebeský Otec, ktorý vás miluje bezvýhradne a chce vás viesť po pravej ceste. Dajte Mi úplne seba a nechajte vás viesť a riadiť. Choďte za Mojou rukou. Potom si môžete byť istí že nezlyháte. JA Som Vševediaci a Všemohúci Trojjediný Boh, ktorý vás chce vziať za ruku, takže sa nestratíte. Idem po svoje stratené ovce a privediem ich späť na pravú a zelenú lúku. Bohužiaľ, dnes je mnoho oviec stratených, ktoré chcem sledovať, lebo patria Mne a nemali by sa ponoriť do večného zatratenia. Pred tým chcem ich zachovať, lebo idem po každej jednej stratenej ovci a prinesiem ju späť, keď sa stratí. Dávam prednosť tomu, že nechám 99 oviec, aby Som išiel za tým, kto sa stratil. Pre Mňa je tak vzácna každá duša.

Moje milované deti, v tejto dobe úplného chaosu vo svete, kde prišla mylná viera, nedovolím, aby boli Moje ovce zavádzané. JA Som dobrý Pastier a neopustím nijakú stratenú ovcu, lebo dnes už nemajú pastiera, áno, stali sa hluchými pastormi a hľadajú pravdu. Bohužiaľ, táto pravda im už nie je sprostredkovaná. Hľadám svojich milovaných a zasvätených synov kňazov. Dali Mi svoje zasvätenie, zasľúbenie a nie biskupom, ktorí šíria herézy v dnešnej dobe. To je nevera a túto vieru Mi neprisahali. Musí to byť opäť iné!

Tento Pápež by mal počúvať biskupov, ktorí by ho mali upozorňovať, žeby nepokračoval v šírení heréz. Všetko je tak jasne rozoznateľné. Všetko, čo hovorí proti skutočnej katolíckej viere, nie je v poriadku. Preto majú biskupi povinnosť zvýšiť povedomie o tomto Najvyššom Pastierovi, že by nemal skresľovať náboženské pravdy katolíckej viery a prijímať svoje vlastné zákony, ktoré nie sú v súlade s touto katolíckou vierou.

Kde sú Moji najvyšší pastieri? Kde je skutočná viera a jej zodpovednosť? Stali sa vlažnými a neodvážili sa odporovať Najvyššiemu Pastierovi. Bohužiaľ, vidia najprv svoju finančnú podporu a nie vieru. Viera musí byť pevne zakotvená v ich srdciach a nesmú váhať. Bohužiaľ, nie sú schopní plne reprezentovať túto pravú a katolícku vieru. Moji milí, to je hlavná povinnosť biskupa, aby nepopieral svoju zodpovednosť a hlásal, žil a svedčil o čistej viere. Koľko ľudí je podvedených a nemôžu sa vrátiť? Aký smutný je Môj Syn Ježiš Kristus pri pohľade na Jeho stádo. Vybral si ich a zavolal ich. Kde ste zostali? Stali ste sa nevernými drahému Spasiteľovi?

Môj Syn ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu a tiež vymenoval svojich kňazov za obetných kňazov. Mali by stáť na obetnom oltári a nie pri jedálenskom stole a spoločenstve protestantov. Mahltische stoly sú protestantské a obetný oltár je katolícky obetný stôl, na ktorom je obeta Ježišovho Kríža. Kristus je prítomný v každej Svätej obetnej omši v Tridentskom obrade po Piusovi V. To je úplná pravda! Hovorím to znova celkom dôsledne, vyhoďte tieto jedálenské stoly z modernistických kostolov a uvidíte, ako rýchlo sa kostoly naplnia. Nebudete schopní pochopiť to, lebo katolíci požadujú svätosť a nemôžu ju nájsť v modernistických kostoloch.

Aký smutný je Môj Syn Ježiš Kristus, ktorý vidí svojich stratených kňazských synov pri modernistických jedálenských stoloch? Druhý vatikánsky koncil nešťastné priniesol toľko neplechy a človek ju nemení, hoci vidíme excesy, ktoré rastú do nekonečna. Je to škoda a ľudia sa ani nehanbia, keď vidia, že ich pravá viera zmrzačila.

Nikde sa nehovorí pravda, hoci kňazi by mali vedieť, čo je skutočná katolícka viera. Nanešťastie si neuvedomujú, že sledujú odchýlky a sú na nesprávnej ceste. Existujú obmedzenia, desať prikázaní. Prečo už nie sú rešpektované? Nie je sedem sviatostí najdôležitejšia vec? Prečo sa ich zbavujete čoraz viac? Hlbšie a hlbšie to ide do nevery a ani si to nevšimnete. Inak by ste zastavili túto neplechu. Môj Syn, Ježiš Kristus, vám dal toto dedičstvo Svätej Eucharistie pred Jeho smrťou. Vždy chce byť s vami vo Svätej Hostií v tomto elixíry života. Je skutočne prítomný s Telom a Krvou v každom spoločenstve, kde sa oslavuje obetná potrava v Tridentskom obrade podľa Pia V. To je pravá katolícka viera, ktorú chcete zničiť. Môžete Ho prijať a On žije vo vašich srdciach. Môžete Mu povedať všetky vaše ťažkosti a trápenia a On vás vypočuje a nikdy neprestane počúvať. Vyžaduje od vás chce sa stať jedno s vami, keď sa stane jedno s kňazom počas Svätej obety, stane sa s vami jedno srdce a jedná duša.

Nie je to jedinečná viera? Chcete, aby vás táto viera opustila z vašich ochotných sŕdc? Nikdy to nemôžete dovoliť! On je váš Pán a Pán a Stvoriteľ celého sveta. Vlastní všetko. Nevytvoril pre vás nádherný svet? Keď kráčate svetom s otvorenými očami, všade vidíte impozantné stvorenie, ktoré stvoril a ktoré by nemali byť zničené, ako to ľudstvo uvádza do činnosti.

Moje deti milého Otca, veľmi vás milujem, aby Som vám to znova a znova dokazoval. Je mi ľúto, že vám musím znova a znova poskytovať informácie, aby Som vám vysvetlil, ako rýchlo ste podľahli zlu. Stále zabúdate na to, aké zlé je zlo. Usiluje sa vás dobehnúť so všetkým, dokonca aj v ďalšom známom, lebo si to neuvedomujete.

Bohužiaľ, je to kríza, ktorá prešla všade a že ľudia nevedia, ako si pomôcť. Ak by iba verili v Moju Všemohúcnosť a Vševediacnosť. Potom by Som im mohol pomôcť. Záleží na nesprávnom osvietení a toto vedie na scestie. Chcel by Som všetkým pomôcť, aby v rodinách bola opäť jednota. Rozvody sa zvyšujú. Páry si nerozumejú a nemôžu odpustiť. Preto radím všetkým, žiadajte sviatosť pokánia, svätú spoveď. To vám pomôže odpustiť. Pokoj musí vstúpiť do vašich sŕdc. To spôsobuje dobré vyznanie. Prečo sa pýtate, kde si môžete nárokovať sviatosť pokánia? Má to vplyv na všetkých kňazov, lebo záleží na hriechoch, na vašej vine, na tejto vine, ktorú chcete prepustiť a to sa môžete vyznať akémukoľvek spovedníkovi. Samozrejme, že je dobré mať vieru v dobrého kňaza.

Ale potom sa pýtate sami seba, kde môžem nájsť dobrého kňaza dnes? Bratia Pius a bratia Svätého Petra oslavujú Svätú obetnú obživu v tridentskom obrade a nie sú v modernizme. Určite sa tam dostanete a pochopia to, lebo modernizmus vás privedie dole. Bude vám povedané veľa vecí, ktoré nie sú pravdivé. Tiež budete súdiť veľmi rýchlo o každom vizionárovi a prorokovi. Človek nemá dar rozlišovania duchov a to je veľmi dôležité. Ak budete súdiť príliš rýchlo, nebudete sa kontrolovať, ale spoliehať sa na názory iných ľudí. Pocity ľudí však môžu byť často klamlivé.

Ako rýchlo sa posol nazýva sektárom? Je to správne? Moji milovaní, proroci a vidiaci, ktorých Som vymenoval, majú často veľké utrpenie. Z veľkej časti znášajú svoje utrpenie s veľkou trpezlivosťou a nesťažujú sa, že Som JA, Nebeský Otec, obvinul ich tak veľkým krížom. Žiadajú o milosrdenstvo, aby ho nosili.

Moja malá Anna, nezúfajte, keď je utrpenie nepochopiteľné a zdá sa vám príliš veľa. Mnohé zmierenia sú dnes potrebné. Ako by boli odstránené vážne hriechy? Všetko musí byť odčinené. Nebuďte smutní, ak vaše vlastné želania nie sú splnené. Neviete, ako JA, milujúci Otec, musím vidieť svoje túžby s ťažkým Srdcom, lebo budem musieť zahrnúť aj budúcnosť a minulosť, za ktorú nemôžete. Nezúfajte, Moje deti milovaného Otca. Čas ubehne a uvedomíte si, že všetko sa stalo inak, že ste nemohli predvídať. Nezúfajte okamžite, ale čakajte s trpezlivosťou. Čo čas prinesie. Nech vás váš milujúci Otec vedie a riadi. To je lepší spôsob ako zúfalstvo. Chcem iba pre vás urobiť to najlepšie. Často je to najťažšia časť. Noste svoj kríž v trpezlivosti a láske, lebo Môj Syn vám predchádza na Kríži. Toto je katolík, ktorému ľudia často nerozumejú. Nepúšťajte sa od vlastností viery, nádeje a lásky. Môžete to praktizovať, ak to cvičíte. Nesúďte druhého hneď, ale najprv sa pozrite na svoje vlastné chyby.

Radím vám, lebo potom budete jemnejší s ostatnými. Teraz Som vám dal veľa informácií, ktoré vám určite pomôžu. Som úzkostlivý pre každú dušu, lebo ste pre Mňa veľmi vzácni. Nikto by sa nemal ponoriť do večných priepastí, lebo chcem zachrániť všetkých a prijať v Mojej Božskej Ríši. Láska Mojich detí by mala zostať vašou motiváciou. Ak to prijmete do srdca, vo vašom živote to bude vyzerať pokojnejšie a vaše zúfalstvo sa zmenší. Želám vám toto všetko celým svojím Srdcom.

V nasledujúcom mesiaci júli začína mesiac Drahej Krvi Môjho Syna. Ponorte všetky svoje starosti do Jeho Drahocennej Krvi, lebo už malá kvapka Jeho Krvi môže dosiahnuť veľa. Milujem vás všetkých bez obmedzenia, prosím nezabudnite, že to má byť váš cieľ a motivácia. Chcem byť s vami každý deň a Som vždy otvorený vašim potrebám. Hovorte Mi ich, nie skrze druhú osobu. Teraz vás žehnám s vašou Najdrahšou Nebeskou Matkou a víťaznou Kráľovnou ruži z Heroldsbachu a všetkými anjelmi v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte ostražití a nespoliehajte sa na svoje vlastné právomoci! Vezmite Božské sily, keď sú vaše vlastné nedostatočné. Láska bude aj naďalej kľúčová. Ak máte lásku, môžete robiť veľa vecí inak.

http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190630Goettingen.html