Message to Anna Mewis (in Slovak) 6-7 July 2019

Message to Anna Mewis (in Slovak) 6-7 July 2019

6. júl 2019, Večeradlo Matky Božej. Blahoslavená Matka hovorí prostredníctvom svojho ochotného, poslušného a pokorného nástroja dcéru Annu v 11:55 a v 17:00 v počítači

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, vaša Najdrahšia Matka Božia a víťazná Kráľovná a tiež Kráľovná ruži z Heroldsbachu, hovorím dnes a teraz prostredníctvom Môjho ochotného poslušného a pokorného nástroja dcéru Annu, ktorá je úplne vôli Nebeského Otca a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú dnes odo Mňa.

Moje milované deti Márie, dnes ste počuli, že chcem byť Srdcom rodín a Srdcom celej katolíckej Cirkvi. Moje deti, tiež ste počuli, že nedostatok viery je všade a neviete, ako zmeniť situáciu v katolíckej Cirkvi. Neexistuje nijaký začiatok. Moje deti, keďže dnes v Cirkvi neexistuje jednota, tento odpad viery sa bude naďalej šíriť.

JA, ako Nebeská Matka a Matka Cirkvi, som bola vylúčená. Dnes je isté, že je to zastarané. No, Moje milované deti Márie, viete, že bezo Mňa, ako vašej Nebeskej Matke, si nenájdete cestu skrze tento chaotický čas. Neexistuje nijaký začiatok, aby sa situácia správne zmenila. Ako vidíte, srdce rodiny, ktoré drží všetko spolu, sa ukázalo. Človek nemal pocit, že k tomu patrím. Prijala Som a počala Som Syna Božieho z Ducha Svätého. Nebeský Otec miloval svojho jediného Syna natoľko, že Ho poslal na svet, aby vykúpil ľud. Dokonca aj pod Krížom Ma dal, Jeho Najdrahšiu Matku, ktorú stvoril, všetkým ľuďom. Nebeský Otec dokonale vedel, že bez Matky bez Srdca rodiny a Cirkvi to nezvládnete.

Aká je dnes situácia v rodinách? Kde je srdce rodiny? Prečo nie je možné zachovať jednotu v rodine? Práve ste odsunuli Matku rodiny na druhu stranu. Má úlohu v rodine, konkrétne byť služobníkom všetkých, už nie je uznávaná. Matka zostáva a je vo svojom služobnom charaktere, vo svojej pokore je veľmi dôležitým spojením v rodine. Ak sa Matka nerealizuje a chce pracovať sama, už nepozná svoju vlastnú úlohu, ktorú pre ňu zamýšľalo Nebo.

Je správne, aby sa ženy zúčastňovali oltára a prevzali úlohu kňaza? Nie, to nemôže byť, lebo potom chcú riadiť a v nijakom prípade slúžiť. Chcú byť v popredí, namiesto Pána Ježiša. Ako je to možné? Od Druhého vatikánskeho koncilu bol predstavený ľudový oltár, stoly a kňazi stoja tvárou k ľuďom v spoločenstve a chrbtom k Bohu. V dôsledku toho nie je premenené Sväté obetné prijímanie, ale kňaz premieňa.

On sám je v popredí a nie Ježiš Kristus, ktorý je zjednotený na obetnom oltári s obetou Kríža. Oltár je mystická Golgota. Svätá omša nie je nič viac ako opakovanie krvavej obete, nekrvavým spôsobom na Kríži. Otec v Nebi opäť obetuje svojho jediného Syna pre všetkých ľudí a veriacich, ktorí chcú prijať túto milosť. Záleží na milosti, či ju človek chce prijať, alebo či ju odmietne.

To nie je tak ťažké pochopiť, lebo Syn Boží znova rozdáva všetku svoju lásku ľuďom pri každom premenení, ktorí veria v toto tajomstvo skutku dávania sa a tiež Ho nasledujú. Svätá eucharistia je teda darom lásky a má najväčšie tajomstvo pravej viery. Nemôžete tomu uveriť, lebo je to pre vás príliš veľké, aby ste to pochopili? Vezmite si to tak, ako to je, lebo to nikdy nemôžete pochopiť. Je to pre vás príliš veľké tajomstvo. Božstvo sa rozdáva v Trojici v láske. Vaša katolícka viera je viera lásky, nie nenávisti, ako ju vyhlasujú islamisti.

Ak by ste iba pochopili, Moje milované deti Márie, do akého bohatstva ste sa narodili. Môžete sa iba poďakovať. Láska Ježiša Krista sa nikdy nezastaví. Nie je to ako ľudská láska. To sa môže zastaviť, ak sa nevrátite. Ale láska Božia je večná, to znamená, že sa nikdy nezastaví. Váš život na tomto svete je večným tranzitným táborom. Tu na Zemi sa môžete obrátiť na Nebo. Máte veľa možností. Sedem sviatostí je vám daných, aby vám pomohli zostať v pravde.

Ako rýchlo je to, keď sa už nezaujímate o vieru, že ste úplne odpojený od pravej viery? Naozaj to znamená, že môžete prejsť životom bez viery. Bez viery však nie je možné byť spokojný a šťastný. Rodiny sú dnes roztrhané tak, že sviatosť manželstva by mohla stratiť svoj účinok na vás ľudí. Ak Matka minie srdce rodiny, jedného dňa sa každá rodina rozpadne bez toho, aby si to všimla. Všetko je veľmi rýchle, lebo rozvody sa čoraz viac a viac nezastavujú. Ľudia si myslia, že je to normálne, ale neuvedomujete si, že porušujete ponuku. Je to vážny hriech pre rozvedenú osobu, aby žila spolu v obnovenom partnerstve. To si vyžaduje vyznanie. Nemôžete jednoducho žiť tak, akoby to bola pravda. Bohužiaľ, hovorím širokej verejnosti, že nezahŕňa vážny hriech.

Moje milované deti, prečo sa ešte stále nezobudíte? Človek predstiera, že pravda sa stáva klamstvom. Prečo nepoužívate svoju vlastnú myseľ? Nie je také ťažké uvažovať o tom, čo zodpovedá skutočnej pravde a katolíckej viere. Máte Desatoro prikázaní, ktoré vám stanovujú hranice, ktoré by ste nemali prekročiť. Sledujte svoje svedomie a nie to, čo vám chcú povedať iní ľudia. Moje milované deti Márie, často sa modlite ruženec! Upokojí vás. On tiež spája rodinu, právo a dobré myšlienky, ktoré z nej pramenia. Odpúšťajte jeden druhému a neubližujte si. Ovplyvňuje vás v dobrote.

A čo dobrá rodina dnes? Dá niekto na partnera alebo bude trvať na vlastnej vôli? Je tiež dôležité vzdať sa a nechať ostatných slobodne sa rozvíjať v manželstve. Neverte milovaní, že vždy ostatní sa musia zmeniť. Aj vy si všímajte, že sa môžete tiež vzdelávať. Všímajte si to s dobrým skúmaním svedomia. Ak ste úprimní, že sa meníte a používate svoju dobrú vôľu, potom čoskoro príde zmena.

JA, ako vaša Najdrahšia Nebeská Matka, by Som chcela viesť svoje deti, aby sa stali skutočnými vojakmi ich vlasti a usilovali sa robiť dobro a zdržať sa zla. Určite to nie je vždy dobré, ak prevezmete, čo tiež zodpovedá širokej verejnosti. Tak rýchlo sa dostanete do stopy, ktorá nezodpovedá pravde, ale ostatných poteší. Nie je vždy dobré byť obľúbený u každého. Človek môže byť tiež outsiderom, ak nezastupuje názor iných a postaví sa za tých, ktorí sú pohŕdaní kvôli svojej neochvejnej viere. Reprezentujte si svoj názor, milovaní, a nenechajte sa zraziť okamžite, keď je tu nebezpečenstvo, že zostane sám so svojím názorom. To je najmenšie zlo. Ale ak ste odrezali tú česť druhému, nikdy to nie je dobré a prináša následky.

Ako rýchlo sa hovorí o druhého, že sa zmenil a dokonca ide na púte, čo predtým neurobil. Naozaj sám opustí svoju rodinu? Nebolo by to tak, že by sa táto osoba modlila za celú rodinu, lebo potreba je taká veľká a JA, vaša Najdrahšia Matka, by Som vás chcela podporiť? Môžem všetko zmeniť, lebo pôjdem ku Nebeskému Otcovi s vašou úzkosťou a predstavím ju. Určite vám pomôže vo vašej konkrétnej veci, lebo On vás pozná oveľa lepšie ako ktorákoľvek iná osoba. Miluje vás a chce, aby ste boli v poriadku. Tiež sa spoliehajte na modlitbu iných, ktorí sa za vás modlia, lebo to tiež robí zázraky. Čas prinesie. Majte trpezlivosť a vytrvalosť. Nie všetko sa zmení za noc. Nebo zahŕňa budúcnosť a súčasnosť, ktorú nemôžete.

Chcem vám ešte raz povedať, že žena a matka v rodinách ostávajú srdcom. Zabezpečuje poriadok a mala by tiež zabezpečiť, aby láska rástla v rodine. Láska zostáva odkazom v rodine. Aj JA, ako vaša Najdrahšia Nebeská Matka, Som Srdcom rodiny v pravej katolíckej Cirkvi. Tam, kde Som uctievaná, bude náboženský život v poriadku a v budúcnosti určite nebudú nijaké prázdne kostoly. Ale ak upadnete do modernizmu, čoskoro si uvedomíte, že ste odňatí Mnou, Nebeskou Matkou. Potom už nebude moderné, aby ste uctievali Blahoslavenú Matku. Koniec koncov, nie je aktuálne modliť sa ruženec doma alebo v modernistických kostoloch.

Tiež človek veľmi rýchlo upustil uctievanie oltára Najsvätejšej sviatosti. Ako rýchlo klesla náboženská úroveň. Tam, kde už sa neuctieva milujúceho Boha v Jeho Najsvätejšej Sviatosti, môže odpadnutie rásť. Nevšimnete si, keď sa jeden po druhom nestará o náboženstvo. Už tam nie je a ani vám to neunikne. Moje deti, pozrite sa na ľudí, ktorí Ma uctievajú ako Matku Cirkvi a vybudovali so Mnou dobrý vzťah. Všade, kde Som uctievaná, nebude na prvom mieste nijaká nevera. JA Som Matka Cirkvi a dohliadnem na to, aby sa ľudia znovu držali spolu a v nijakom prípade nezanedbávali náboženstvo.

Budem vám tiež poskytovať mnoho anjelov, keď máte chorobu alebo iné trápenia. Potom zostaňte pokojní a obetujte svoje utrpenie. Vezmite si kríž na ramená, lebo patrí vám. Neodhadzujte svoj kríž a prijímajte ho bez sťažovania. Modlite sa, aby ste mali silu prijať milosť čeliť utrpeniu alebo krížu v časoch ťažkostí. Je to milosť, o ktorú môžete požiadať. Nečakajte na svoje vlastné utrpenie, ale modlite sa vopred, aby ste boli pripravení, ochotne prijmite všetko, čo vám milujúci Boh poskytol.

Milujem vás, Moje milované deti Márie, a chcem byť s vami po celú dobu, aby ste nespĺňali nepredvídaný zármutok a potom sa začnete hádať alebo zúfalstvo. Som vaša Matka a tiež Matka Cirkvi. Patrím k tomu. Kdekoľvek na Mňa zabudnete, tam viera nemôže nikdy prekvitať. Dnes v Bratstve ste počuli, že by ste sa mali ponáhľať do Môjho Bezpečného útočiska. Nič sa vám nestane. Medzi vami je Duch Svätý a dostanete poznanie, aby ste konali dobro a zdržali sa zla. Modlite sa za Moje deti a buďte v jednej mysli. Znášajte sa a navzájom si odpúšťajte! To prináša požehnanie každej rodine. Žehnám vám so všetkými anjelmi a svätými v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte ostražití, lebo zlo je ako revúci lev a chce zožrať všetko, čo je pre neho stále hmatateľné. http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190707Goettingen.html

7. júla 2019, štvrtá nedeľa po Turíciach. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochotných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 11.30 a 16.30 hodín v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, teraz a dnes hovorím prostredníctvom svojho ochotného poslušného a pokorného nástroja dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej Vôli a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú odo Mňa.

Milovaná malá skupinka, včera ste dostali poučné Slová od vašej Najdrahšej Nebeskej Matky, ktorá bola vybraná za Matku celej Katolíckej Cirkvi. Táto Cirkev bola teraz zničená na nepoznanie a neusiluje sa poučiť z chýb, ktoré ste urobili. Nie, katolícka Cirkev čoraz viac ťahá k zničeniu. Niet zastavenia. Kardináli, biskupi a kňazi nie sú ochotní prevziať zodpovednosť. Nespájajú sa, aby ukončili divoké správanie. Zákony Cirkvi sú uzákonené, hoci je dobre známe, že nie sú v pravej katolíckej viere. Došlo k nezodpovednosti, ktorú nemožno poraziť.

Koľkokrát ste uverili, Moji milovaní, že JA, Nebeský Otec, konečne zasiahnem? Moje milé deti, zasiahnem a už Som to urobil. Ale ľudia si to neuvedomujú, lebo nepoužívajú myseľ. Už Som dal ľudstvu toľko znamení, že zistili, že Som nebol na rôznych miestach nečinný. Ale človek ignoruje Moje znamenia, ktoré sú zjavne rozpoznateľné. Tiež Som vám hovoril o mnohých chorobách, prírodných katastrofách, zemetraseniach, búrkach, povodniach a iných trápeniach. Ale neveríte Mi, že JA Všemohúci môžem zasiahnuť v akejkoľvek situácii a už Som to urobil. Prečo nemusíte čeliť boju, ktorý od vás požadujem ako pravých katolíckych kresťanov? Je pre vás príliš ťažké postaviť sa satanovi? Môže satan urobiť to, čo chce? Nemôžete mu čeliť v boji? Nie je Blahoslavená Matka na vašej strane, ktorá vám dala sľub, že vás nikdy nenecháte osamote? Sľúbil Som vám, že vás mnohí anjeli nenechajú, aby ste požiadali Pannu Máriu o ochranu a požehnanie? Prečo neveríte v nadradenosť anjelov a necháte satana voľne bežať? Musíte sa rozhodnúť, na ktorej strane chcete byť.

Milovaní, je to iba krátky čas utrpenia pre vás. Potom satan stratí svoju moc. Pozrite sa na dnešné čítanie. Dôverujte Slovám a nechajte ich vstúpiť do vášho srdca. Ešte sa nestalo, že Panna Mária s vami rozdrvila hlavu hada, Moji milí. Ste milované deti Márie, ktorá bude stáť na vašej strane. Oboznámená s časom, v ktorom satan stratí svoju moc. Musíte sa držať a nevzdávať sa! Čas vytrvalosti opýtal sa teraz. Nemôžete byť zúfalí, ak chcete chytiť choroby a potlačiť ďalšie trápenia. Teraz začína iba boj. Môžete dokázať, na ktorej strane chcete byť. Satan netrasie rukami, lebo vás rýchlo chytí a vedie vás na scestie.

A čo dnešné evanjelium? Nie je tam hovorené o bohatom rybolove? Nebol Peter najprv zúfalý, lebo strávil celú noc na rybách a nič chytil? Ale lebo jeho Pán a Majster povedal, vyrazte znova, aby vysunuli siete v tento nový deň. Peter nasledoval Pánove príkazy, hoci pre neho bolo takmer nemožné loviť ryby znova pri svitaní. A ako to skončilo? Bol to taký bohatý rybolov, že siete boli takmer roztrhané a druhá loď musela prísť na záchranu vyloviť všetky ryby. Milujúci Boh, Pán a Majster, umožnil nemožné, lebo Peter nasledoval Jeho pokyny. Veril, aj keď spočiatku veľmi slabo. Zázrak sa určite stal.

Prečo by to tak dnes nebolo? Nemôže byť možné nemožné dnes? Vo svete je toľko, čo treba zmeniť. Prečo ich ľudia nežiadajú, a nedôverujú Najvyššiemu, aby robil zázraky? Dnes nie je nijaká dôvera. Ľudia hľadajú všetky ostatné možnosti, ale nemyslia na Všemohúcnosť a Všemocnosť Otca v Nebi. Keď sa náhle stane nemožné, mnohí to chcú vidieť ako prírodný jav, ako v prípade klimatických zmien. Nemôže milujúci Boh ovplyvniť klímu bez toho, aby to musel vysvetliť? Pán života a smrti môže priniesť akúkoľvek zmenu a nechať zázraky viery stáť aj za noc. Určujem udalosti na celom svete. Stojím nad všetkým a nikto nie je väčší ako JA milujúci a zhovievavý Boh.

Ak by to pochopili všetci ľudia, potom by to v každom živote vyzeralo inak a ľahšie. V srdciach by bolo viac pokoja a ľudia by boli ostražitejší na Moje znamenia, ktoré vám dávam znova a znova, ale väčšina ľudí ich bohužiaľ ignoruje. Musíte byť ostražití na nadprirodzené. Stáva sa to tak v priebehu dňa, ako aj v rôznych krajinách, ktoré sa nedajú vysvetliť mysľou. Existuje mnoho zázrakov, ktoré sa už stali a ktoré sú utlmené, lebo by poškodili pravú katolícku Cirkev. Veľa je takých zrejmých, že to môžete povedať so zavretými očami. Bohužiaľ, ľudia dnes nie sú dostatočne otvorení pre nadprirodzené. Skrývajú sa za pravou vierou a sú otvorenejšie voči iným náboženstvám.

Keďže je prenasledované iba pravdivé a katolícke kresťanstvo, je ľahšie pripojiť sa k iným náboženstvám. Nie ste v centre prenasledovania a nechcete ohroziť svoj život. Čo urobil Môj Syn Ježiš Kristus, keď bol prenasledovaný pre svoju vieru? Vyznal pravdu a ochotne dal odpovede, ktoré nezakrývali pravdu. „Áno, JA Som Kráľ, ale Moje Kráľovstvo nie je z tohoto sveta.“ To bolo Jeho vyznanie a bol posmievaný a smiali sa. Ale On prežil všetky veci pre človeka, aj keď bol bez hriechu. Ako vyzerá vaša odpoveď, ak musíte vyznať svoju vieru? Nasledujte Krista a nemôžete očakávať, že budete ušetrení, keď vás ľudstvo nenávidí. Všetci vás nenávidia kvôli svojej viere a nemôžete očakávať, že budete uznaní za skutočných kresťanov. Vy pôjdete tak isto, lebo pre vás odišiel Syn Boží. Zostaňte v Božej láske a buďte v jednej mysli. Postavte sa spolu a navzájom sa podporujte. To je dôležité na podporu druhých v pravej viere. Bohužiaľ, dnes nie je ľahké reprezentovať vieru, lebo človek nevie, či je iná osoba verná v pravú vieru alebo nie je už mylná. Bude teda reprezentovať svoju vieru a veriť, že má pravdu, aj keď predstavuje mylnú vieru.

Moje deti milého Otca, dovoľte, aby Som vás sprevádzal. Vediem vás po správnej ceste, lebo „JA Som Cesta, Pravda a Život.“ Ten, kto je vo Mne a v ktorom zostávam, má večný život a bude vzkriesený. Tak hovorí Môj Syn Ježiš Kristus. Chcete žiť Moje deti a dosiahnuť večnosť v Nebi. Aj vy sa staňte rybármi ľudí v učeníctve apoštolov. Ak sa necháte viesť, budete cítiť, že Duch Svätý je vo vás a nenechá vás osamote, keď príde na reprezentáciu pravej viery. Dnešný zázrak bohatého rybolovu by vás mal upozorniť na to, že stále existujú skutočné zázraky. Ale aj bez zázrakov je viera životaschopná. Ten, kto nevidí nič a predsa verí, to je pravá viera. V súčasnosti sa však ľudia chcú presvedčiť, že sú stále zázraky. Prechádzajú tieto zázraky. Nie je tiež ľahké presvedčiť ľudí, že viera môže tiež obsahovať zázraky. Skutočný zázrak nemožno pochopiť. Človek to nemôže vysvetliť, lebo nadprirodzené funguje. Ale prečo dnes neveríte v nadprirodzené tak rýchlo? Ľudia žijú vo svetskom svete a veria, že nadprirodzený môže byť oddelený od sveta. To nie je pravda. Existujú svetoví ľudia, ktorí hľadajú svoje šťastie iba vo svete a sú ľudia, ktorí radi vezmú ruženec do ruky a nenechajú sa zmiasť tým, že sú zastaraní. V každom prípade dáva ľuďom silu, aby ovládli svoje životy s vierou. Vy, Moje deti milovaného Otca, si uvedomte, že nebudete šťastní bez viery. Modlitba vás sprevádza po celý deň. Jednoducho si to nenechajte ujsť, lebo je to súčasť vášho každodenného života. Toto je váš sprievodca a váš cieľ modliť sa za svojich príbuzných a známych. Dokonca aj chudobné duše potrebujú vašu modlitbu. Existuje mnoho spôsobov, ako začleniť druhých do každodennej modlitby, lebo koľko z nich nenájde vlastnú príbuznosť pre modlitbu a odpočinok.

Nie je dôležité dávať niečo iným, čo vlastníte? Môže preskočiť na druhých. Koľkokrát sa stalo, že modlitby priniesli ovocie blízkym známym alebo príbuzným? Potom ste nadšení, keď mu pomohol druhý. Nielen, že sa modlíte za seba, ale vždy tiež premýšľate o druhom. V opačnom prípade by bol dôležitý iba váš vlastný život, a nie vášho známeho. Takže nežijete sami pre seba, ale vždy pripojení k ostatným. Ste ako reťazec drahých perál, ktoré sa líšia. Teraz Som vám dal, Moje deti milovaného Otca, veľa informácií na obohatenie života vašej viery. Vezmite si ho na ramená a nevyhadzujte ho, keď sú názory iných odlišné.

Teraz vám žehnám so všetkými anjelmi a svätými, a najmä s vašou obľúbenou Nebeskou Matkou a víťaznou Kráľovnou Rúži z Heroldsbach, ktorá by nemala byť zabudnutá v Trojici v mene Otca i Matky i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste Moji verní a JA Som s vami všetky dni v tomto poslednom najťažšom čase. Budem vás strážiť ako Moje oko.

http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190707Goettingen.html