Message 789 (in Slovak) – 13 July 2019

Message 789 (in Slovak) – 13 July 2019

Správa 789 – 13. júla 2019 14. júla 2019 – 00:15 doručené

Správa daná od nášho Pána a Panny Márie skrze Williama COSTELLIA 13. júla 2019

Cesta, ktorá dosiahne božstvo je jedná zo svätosti a čistota, to je priama cesta; priamo do Srdca Boha – satan zmiatol mnoho našich deti, aby hľadali cestu, ktorá nie je od Boha, ale zahŕňa hojnosti, radosti a prosperity – Európa sa pripravuje na Desať národov, ktoré budú vládnuť na svete – znaky šelmy – 666 – budú zavedené skrze desať národov – Modlite sa za prezidenta Donalda Trampa, lebo nepriateľ si želá, aby ho odstránili – na Strednom východe a v Ázii, Európe, Afrike a Južnej Amerike – mnoho krajín sveta – sú vo veľkom nebezpečenstve, lebo ľudstvo umiestnilo Nebo na bok stranou.

WILLIAM: Na nejakú dobu objavil sa na oblohe Biely Kríž a dvaja anjeli stáli na oboch stranách bieleho kríža. Obaja anjeli niečo držali vo svojich rukách – je to kniha – a nedlho potom Svätý Mojžiš sa objavil na pravej strane kríža a Svätý Eliáš sa objavil na ľavej strane kríža a obaja sa držali veľmi krásnej knihy. Svätý Mojžiš drží Desatoro a Svätý Eliáš drží Nový zákon a žiarivý Kríž, smerom nadol k nám, ktorý tvoril diamant v tvare s bielym Svetlom, ktoré pochádza z Kríža a končí priamo na stene nášho miesta. Teraz sa Kríž otvára a Ježiš prichádza od Kríža a Panna Mária ide s ním. Obaja sú v bielych odevoch. Naša dáma vyzerá veľmi jednoducho, ale má na sebe krásne biele šaty a nosí krásnu malú korunu na hlave s tromi bodmi, s odkazom na Najsvätejšiu Trojicu. Ježiš tiež nosí krásnu korunu – tiež v znamení štruktúry. Má tri bodce na nej a na vrchole je Biely kríž. Obaja Ježiš a Mária sa približujú dole a prichádzajú do budovy. Mnoho Anjelov okolo nich. Obaja robia znamenia kríža:

Náš Pán a Panna Mária: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravíme ťa, milé dieťa, náš Malý Kamienok Božskej lásky! Dnes sme prišli, aby sme riešili teba i svet.“

WILLIAM: Ježiš prehovoril prvý:

Náš Pán: „Môj milovaný syn bieleho kríža – bieleho kríža, ktorý je symbolika Môjho Vzkriesenia a triumfu Svätej Matky Cirkvi – Ľudstvo sa usiluje pochopiť Božskú podstatu, ale ľudstvo kráča po zlej ceste, lebo cesta, ktorú dosiahne božstvo je jedná zo svätosti a čistota je priama cesta – priamo k Srdcu Boha.“

„Moje milované deti, mnohí z vás čakajú na Božské atribúty vo svete – čakajú na veľké udalosti. Ale Moje deti, na ceste, ktorá je otvorená pre ľudstvo je jednou z posmechu a zmätku, lebo satan zmiatol mnoho našich detí, aby hľadali cestu, ktorá nie je od Boha, ale zahŕňa hojnosť, radosť a prosperity.“

„Ľudstvo sa musí obrátiť na Mňa s láskou a pozornosťou k našim Svätým Slovám. Moje deti, mnohokrát, keď Som hovoril po celom svete, Som osvietil človeka, aby pochopil, kam ide a v tomto štádiu, ľudstvo zatemnilo cestu po ktorej musia chodiť a táto cesta je jednou z Večnej Spásy. Cestu, ktorú Som predstavil človeku je veľmi jednoduchá – je to jedna z modlitieb a jedna oddanosť všetkým dobrým veciam. Ale ľudstvo aj naďalej vyberá tie veci, ktoré prinášajú ľudstvo k svojej vlastnej skaze. Takže ešte raz vyzývam vás, Moje drahé deti, umiestnite svoje kroky v blízkosti Mňa a nasledujte Ma, lebo Som tichý a pokorný Srdcom, a usilujte o svoju spásu!“

„Veľké Varovanie hovorené po celom svete už mnoho rokov, nie je ďaleko, lebo ľudstvu je potrebné toto Varovanie, lebo v prípade, že nedostane externé Varovanie z Neba, väčšina ľudstva bude zatratená a JA hľadám spásu každého muža, ženu a dieťaťa.“

„V Európe sa pripravuje Desať národov, ktoré budú vládnuť svetu, ale Moje drahé deti, tým, že robia to vám prinesú národom Babylon, ktorý bude vládnuť vašej duši, a znak šelmy – 666 – bude zavedený skrze desať národy a po celom svete.“

„Moje drahé deti, po mnohých rokoch sme vám z Neba povedali, čo mate robiť a ako sa pripraviť. Teraz je, čas, aby všetky naše deti, načúvali tomu, čo sme povedali. Čas je veľmi vzácny dnes – viac ako inokedy – lebo zadaný čas je veľmi krátky, kde Antikrist bude používať svoju moc ovládať ľudstvo.“

„Moje drahé deti, JA Som vás požiadal, aby ste sa modlili – modlili ruženec Mojej Najsvätejšej Matky a mnoho ďalších modlitieb, ktoré sme ponúkli ľudstvu v priebehu mnohých storočí. Je to modlitba, Moje drahé deti, ktorá otvára dvere ku spáse a kontroluje zlého, lebo je to modlitba, ktorá ho zatieňuje a otvára bránu Raja.“

„Veľa našich detí nechápu, aké dôležité je, aby sa modlili, lebo modlitba je ako miazga, ktorá je v strome a posilňuje strom, ktorý je jeho dušou. Moja Matka so svätými anjelmi a svätcami stoja pripravení vám pomôcť, aj veľakrát idú ku dušiam, ktoré sú vo veľkej núdzi, ale je to modlitba, ktorá posväcuje duše a posilňuje ich, aby im pomohla na ceste, ktorú musia prejsť.“

„Amerika, ktorá bola kedysi veľká, už nie je veľká, lebo Američania sa stali pyšnými a arogantnými vo svojom postavení vo svete. Aj keď majú dobrého lídra Donalda Trampa, ale mnohí nechcú ho nasledovať. Má iba krátky čas na nápravu Američanov, ale on a jeho krajina budú zaplavení v ďalšej vojne na Blízkom východe a v Ázii a sily Spojených štátov budú odvrátené späť do svojej krajiny na obranu svojich práv a výsad; lebo, drahé deti, mnohí veria, že Amerika sa udrží v celom svete. Ale môžem vám povedať, že Amerika padne, lebo Kristov nepriateľ pracuje vo Spojených štátoch a v mnohých krajinách sveta, a čas Antikrista a jeho vlády je veľmi blízko. Modlite sa za prezidenta Donalda Trampa, aby viedol a uspel v budúcom roku, lebo nepriateľ si želá, aby ho odstránili.“

„Modlite sa za Európu, Moje drahé deti, lebo Európa bude vo vojne veľmi skoro, lebo moslimovia ju napadnú a spôsobia veľké rozpory medzi Môj ľud; kým Moji ľudia rozpoznajú pravdu a vyženú nepriateľa a obnovia Svätú Matku Cirkev, ktorá získa veľkú dôveru a príde triumf.“

„Moje drahé deti, modlite sa – modlite sa za Anglicko, Cirkev v Anglicku sa musí obrátiť, lebo Anglicko prejde mnohými skúškami. Modlite sa za Nemecko a Francúzsko, lebo Francúzsko bude vo vojne sama so sebou – pre veľké rozdelenie, ktoré čoskoro príde do tohoto národa. Modlite sa za Nemecko, lebo Rusko ich chce napadnúť. Za Moju krajinu, Taliansko, ktoré dostalo toľko Zjavení od Mojej Najsvätejšej Matky a Mňa, lebo sopky čoskoro vybuchnú a prinesú veľkú skazu národu, lebo národ bude napadnutý, lebo Vatikán bude použitý pre antikrista. Modlite sa, Moje drahé deti, za Izrael, lebo Izrael bude napadnutý.“

„To je toľko, čo Som vám mohol povedať, ale je potrebné si prečítať správy, ktoré ste dostali po celom svete, takže budete rozumieť tomu, čo hovorím. Žijete v posledných chvíľach vašej Zemi. Keď prebehne Veľké Varovanie, bude mier obnovený po svete, ale mnoho ľudí by chceli prejsť do ďalšieho života. Svet obdrží krátku vládu pokoja, než Veľký trest príde na svet.“

„K ľudu Austrálie: v mnohých častiach Austrálie, ste videli veľmi málo dažďu, nezostúpil na vás a to bude pokračovať. Niektoré časti Austrálie dostanú veľa dažďu. To je trest pre vašu krajinu, ktorá popierala jeho Boha. Prosím vás, drahé deti z Austrálie, aby ste zobrali Gorálky lásky a modlili sa. Toto je krajina Ducha Svätého – kde Boží Duch hovorí niektorým deťom a povzbudzuje ich, aby vniesli Svetlo Božie do srdca ľudstva.

„A deti z Filipín: tam žehnám deti, lebo mnoho detí sú otvorené ku Mojej Božskej Milosti. Chcel by Som vyzvať vás všetkých, aby ste sa modlili, aby Môj syn prišiel do vašej krajiny za účelom ochrany Svätej Matky Cirkvi.“

„Môj svätý syn: JA viem, že cesta je ťažká, ale sľubujem ti, že cesta bude ľahšia, veľmi skoro a dvere sa otvoria pre misiu a budeš naďalej šíriť po celom svete, lebo tvoja úloha sa zmení veľmi skoro. Vezmi odvahu, Môj milovaný syn. JA ťa žehnám a žehnám všetky deti na svete: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Náš Pán pozerá na Blahoslavenú Matku. Panna Mária urobí krok vpred a usmeje sa:

Panna Mária: „JA ti žehnám, Môj syn a všetkým Mojim deťom: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Moje milované deti, prosím vás počúvajte Môjho Božského Syna, lebo hodina je veľmi blízko, kedy sa mnoho udalostí budú diať, o ktorých sme hovorili už mnoho rokov. Asteroid, o ktorom Som hovorila v posledných mesiacoch, sa priblíži k Zemi, veľmi skoro a prinesie veľký strach do sŕdc našich detí. Ale nebojte sa – ale modlite sa, drahé deti.“

„Môj Božský Syn a JA sme prišli na svet mnohokrát, prosiť naše deti, aby sa modlili Gorálky lásky. Prečo sme vás žiadali o modlitby? – lebo to je nástroj a spôsob, ktorý Boh dal ľudstvu priniesť víťazstvo Cirkvi a spásu všetkým našim deťom. Je to iba malá obeť, ktorú Som pýtala naše detí, lebo svet je vo veľkom nebezpečenstve. Drahé deti, ale keď čítate vo svojich zariadeniach iPad a sledujete televízne vysielanie, neuvidíte všetko, o čom hovorím.“

„Stredný východ a Ázia, Európa, Afrika a Južná Amerika – mnoho krajín sveta – sú vo veľkom nebezpečenstve, lebo ľudstvo umiestnilo Nebo na bok stranou a usiluje iba o potešenie na svete, ale v mnohých prípadoch sa ľudstvo usiluje o zlo na svete, a to Môj drahý syn a drahé deti, privedie ľudstvo na kolená, a veľmi skoro.“

„Nie je pravda, že sa usilujeme o utrpenie našich detí, ale túžime po spasení každého muža, ženu a dieťaťa. Preto neklaďte nás na bok stranou, ale modlite sa!“

„Čoskoro, na mnohých miestach sveta, kde Môj Božský Syn a JA sme sa zjavili necháme veľa znamenia pre naše deti, aby boli svedkami, aby naše deti mali vieru a verili, že žijete na samom konci času – nie koniec sveta, lebo svet bude obnovený, kde ľudstvo nezomrie. Pre naše deti už nebude nijaký očistec, ale iba radosť a pokoj.

Preto zoberte Moje Gorálky lásky, Moje drahé deti (Panna zdvihla ruženec) – a modlite sa, lebo iba skrze modlitbu, zlo bude zničené a odstránené zo Zeme.“

„Mám vás rada, drahé deti, a posielam vám Moje Matkine Srdce a prosím, aby ste milovali Môjho Božského Syna, lebo On veľmi trpí, v tomto čase. JA vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Pokračuj vpred, Môj svätý syn a neboj sa, lebo prichádza tvoj čas a pomoc, ktorú budeš potrebovať, bude ti daná. V nadchádzajúcich rokoch budeš cestovať po svete na posilnenie našich detí, než povodeň príde na ľudstvo.“

„Teraz si želám s tebou hovoriť súkromne.“

WILLIAM: Obaja Ježiš a Mária prišli a robia znamenia kríža:

Náš Pán a Panna Mária: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s tebou, syn Môj!“

WILLIAM: Ježiš teraz hovorí, že dvaja veľkí proroci – Mojžiš a Eliáš – majú mnoho, mnoho Milosti, ktorými ma zabezpečia, aby mi pomohli v misii, že Boh mi ich dal. Obaja posielajú požehnanie:

Mojžiš a Eliáš: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Obaja Ježiš a Mária odchádzajú späť ku dvom prorokom a anjelom a idú späť do kríža:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.