Pope Francis is the Anti-Pope (in Slovak) – 11 July 2019

Pope Francis is the Anti-Pope (in Slovak) – 11 July 2019

František je Anti-pápež –11. 07. 2019 11. 07. 2019 –11:42 doručené

Proroci a Boží ľud, pozor!

Berte prosím na vedomie vážne na to, čo hovorím, lebo to pochádza od samého Ježiša Krista.

Od roku 2009 Ježiš mi hovoril, že Anti-pápež bude zvolený (František); že pápež Benedikt bude odstránený a zlý človek sadne na Petrov trón.

28 februára 2013: Pápež Benedikt XVI. bol nútený odstúpiť. K prorokom sveta: majte kontrolu na vašimi správami. Aj keď väčšina z prorokov sú správne, musia dávať pozor na tieto správy, lebo stále tvrdia, že František je pravý Pápež – ale nie je. Modlite sa za neho a proste Boha, aby bol milosrdný. S pozdravom William J. Costellia

Je František pravý Pápež – alebo je to Anti-pápež – falošný prorok – 12. 06. 2017 – Posúďte sami !!!

WILLIAM: Tu sú správy, ktoré mne a prorokyni, Márie Božieho milosrdenstva z Írska boli dané, týkajúce sa tejto záležitosti.

03.07.2007 (LP) – Ježiš: Keď opona spadne na pápeža Benedikta, svet pôjde do úplnej tmy.

01.01.2009 (LP) – Ježiš: Pápež Benedikt bude odstránený a diabol vezme jeho miesto.

08.12.2012 (LP) – Panna Mária: Svätý Otec čoskoro bude odstránený.

01.02.2013 (LP) – Ježiš: Pápež Benedikt podstúpi krížovú cestu; Pápeža Benedikta odstráni falošný prorok – Zlo vezme jeho miesto.

14. február 2013 (MDM) – Ježiš: Môj Vikár klesá – Moja Cirkev bude klesať.

15. februára 2013 (LP) – Ježiš: Pápež Benedikt donútený abdikovať; Falošný pápež bude umiestnený na trón.

16. februára 2013 (MDM) – Ježiš: Odchod pápeža Benedikta ohlasuje začiatok konca. Falošný prorok to teraz prevezme.

19.februára 2013 (MDM) – Ježiš: Môj vikár bol zlomyseľne vylúčený.

22.marca 2013 (LP) – Ježiš: Benedikt jediný naozajstný pápež v tomto okamihu.

01.apríľa 2014 (MDM) – Ježiš: František zmení zákony.

18. mája 2013 (LP) – Ježiš: Pápež Benedikt opustí Vatikán čoskoro.

31. mája 2013 (LP) – Ježiš: falošný prorok, František, zvolá nový koncil, k zmene zákonov v maske kostola chudoby – Cirkev pre ľudí.

21. júla 2013 (LP) – Ježiš: Všetci ľudia budú vedieť, že ten, kto sedí na tróne Petra nepochádza odo Mňa.

V auguste 2013 (LP) – Ježiš: František – falošný prorok.

Správa 718 – 18. mája 2015

Sviatok Panny Márie Matky Archy, Márie našej Matky, Pomocníci kresťanov.

Bol som inšpirovaný Duchom Svätým, aby som napísal Františkovi, ktorý sedí na tróne Petra – nijaký prorok na Zemi nebol požiadaný, aby napísal pápežovi, ktorý je tiež na ceste do záhuby, aby som ho požiadal, aby dbal na Sväté Slova Jeho Matky a Jej Božského Syna, Ježiša – Nepoužívaj a nepokračuj na ceste, na ktorú satan ťa inšpiroval; nemusíš byť ovplyvnený mocou Antikrista, ktorý bude nakoniec zničený, lebo je z podsvetia – nie z tela, ako môžeš vidieť, ale démonický.

LITTLE PEBBLE: Biely kríž už tam bol nejaký čas a vidím krásnu Archu, Panna Mária sa nesie pod Jej názvom „Panny Márie Archy, Márie našej Matky, Pomocníci kresťanov“, ale tentoraz Panna Mária sedí na Arche v guli svetla. Malého Ježiška drží v náruči a Archa je veľmi blízko k budove. Naša Svätá Matka je oblečená ako Panna Mária Archy, a Ježiškom, podobne. Ježiš je asi dva roky starý. Nestáva sa často, že by som videl Ježiša a Máriu s krásnou svätožiarou okolo nich, lebo vidím skoro všetko plné svetla. Vidím, Biely kríž, prúdi tam obrovské svetlo smerom k nám a skrze Ježiša a Márie. Panna Mária je veľmi, veľmi Vznešená –je veľmi krásna, naša Svätá Matka. Zvyčajne nesie malú archu v ruke, ale tentoraz nie – ale drží ruženec v ruke a pobozká kríž a potom pobozká Ježiška – tak Ježiš a Mária robia znamenie kríža:

Ježiša a Mária: „V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.“

Panna Mária: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn, „kamienok“ Môjho Nepoškvrneného Srdca; Zdravím vás, Moje dcéry a všetky Moje krásne deti na celom svete na tejto veľkej Mojej slávnosti dňa a tiež sviatok Môjho milovaného syna, Jána Pavla II. Prišla som dnes, milý synu, lebo chcem, aby Moje deti pochopili, ako Nebo túži po spasení všetkých svojich detí. Tento týždeň, Môj milý synu, ste ťa inšpirovali! Ty si bol inšpirovaný, Môj milý synu, Duchom Svätým napísať nášmu synovi, Františkovi, ktorý sedí na tróne Petra. Nie je náhodou, že to muselo prísť k tebe. Môj Božský Syn si želá, aby si mu napísal. JA osobne ho riešim, lebo je stratená duša v tejto dobe, ale môže byť spasený. Keď Ježiš, Môj Božský Syn, chodil po Zemi, jeden z Jeho učeníkov – jeden z Dvanástich – zradil Môjho Božského Syna. Ježiš a JA povzbudzovali sme toho, ktorý zradil, aby sa odvrátil od cesty, ktorá by ho viedla do záhuby. Nijaký prorok na Zemi nebol požiadaný, aby napísal pápežovi, ktorý je tiež na ceste do záhuby, aby som ho požiadala, aby venoval pozornosť Slovu jeho Matky a Môjho Božského Syna, Ježiša, ktorého zastupuje na Zemi. Prostredníctvom teba, Môj synu, chceme, lebo Boh je milosrdný aby si premýšľal vo svojom srdci: či pomôže jedna obeta – možno ponúknuť niečí život pre duše, ktoré majú byť spasené? Áno, Môj sladký syn, Ježiš ponúkol svoj život za všetky duše, ale všetky duše neprijali tento dar od Boha, vrátane Judáša, ktorý by bol zachránený. Osobne si, drahé dieťa, ponúkol svoj život za nášho syna, Františka, ale to nemôžeme prijať.

Avšak, dnes Môj Božský Syn a JA žiadame celý svet, aby sa modlili za Františka – jeden malý desiatok Môjho Svätého ruženca – za jeho záchranu. Boh je ku každému milosrdný a všemohúci.“

„Žiadam svoje deti, aby čítali slová odovzdané našej prorokyni, Mária Valtorta, ako Môj Božský Syn a JA sme prosili Judáša k zmene jeho spôsobov, dokonca aj na poslednú chvíľu pred tým, než zomrel. František, syn Môj, ty, ktorí si mal volanie od Môjho Božského Syna, aby si sa stal služobníkom Božím a vo tvojich prvých rokoch si sa obetoval a dal všetko pre lásku Môjho Božského Syna – ale ako čas postupoval a ty si bol povýšený, tvoje pravé srdce a dobré srdce sa zmenilo. Neopakuj, to čo sa stalo pred dvoma tisíckami rokov, ty si nebol povolaný byť Peter, ale konkláve kardinálov a biskupov zasahovali do Božieho plánu. Avšak, Môj Božský Syn miluje ťa a usiluje o tvoju spásu. Nerob to a nepokračuj na ceste, na ktorú ťa satan inšpiroval; nemusíš byť ovplyvnený mocou Antikrista, ktorý bude nakoniec zničený, lebo je z podsvetia – nie z tela, ako môžeš vidieť, ale démonický.

Preto milý synu, obráť sa ku Mne, tvojej Svätej Matke, ktorý hľadá svoju spásu v tejto poslednej hodine svojho života, než budeš stať pred Večným Otcom v rozsudku. Neznič to, čo je dobré v Dome Môjho Božského Syna na Zemi, ale hľadaj pravdu. Nebuď zaslepený! Stále máš čas.“

„Teraz si mohol vidieť, Môj malý syn, „poklad“ pre Moje Nepoškvrnené Srdce, prečo som dnes prišla. JA Som „Archa Spásy.“ Skrze Mňa, Moje deti prichádzajú k Môjmu Božskému Synovi. To je posledná hodina pre ľudstvo, lebo Môj Božský Syn, príde ako Sudca na ľudstvo. Ježiš, Môj Božský Syn a JA, vaša Nebeská Matka, všetkých požehnávame a anjeli a svätí, lietajú po celom svete zbierajú stratené ovce a posilňujú zvyšok Cirkvi v tomto okamihu. Preto, Moje sladké deti, žite každý deň, tak, ako by to bol váš posledný deň, a zvážte, čo by ste robili, keby ste vedeli, že dnes je váš posledný deň na Zemi? Chceli by ste sa obrátiť na Boha? Chceli by ste hovoriť s tými, ktorých máte radi? Chceli by ste odčiniť všetky vaše hriechy? Chceli by ste sa zmieriť s tými, ktorých ste dali stranou? Mohli by ste prísť k Ježišovi a prijať ho v Najsvätejšej Eucharistii a sviatosti zmierenia – alebo by ste pokračovali na ceste, odkiaľ niet návratu?“

„Porozmýšľajte nad tými slovami, Moje sladké deti! Ako vás Milujeme. Pozrite na túto Archu, kde Som sedela: to je symbolická Archa pravdy a spásy – Archa Matky Cirkvi v Jej skutočnej výučbe. Preto, Moje sladké deti, zbierajú Moje perly Lásky, ktoré Som dala vám v priebehu mnohých storočí. Ruženec je silnejší, než akékoľvek zbrane na Zemi, Moje drahé deti. Ruženec privádza najťažších hriešnikov; môže zmeniť priebeh celej Zeme v jeho jednoduchosti, Moje deti.“

„A ty, Môj milý synu, ktorý si nosil Kríž Môjho Božského Syna mnoho rokov, choď aj naďalej vpred, veď naše deti na Zemi a priprav ich pre Druhý Príchod Môjho Božského Syna, Ježiša.“

„To je Ten, ktorý príde k vám čoskoro, ktorý vám pomôže, Moje sladké deti. Nebojte sa, lebo Môj Božský Syn býva vo vás, a povedie vaše kroky.“

„Žehnám všetkým z Mojich detí na celom svete prostredníctvom Môjho Božského Syna, Ježiša, ktorý prebýva v rámci Môjho Nepoškvrneného Srdca, v spojení s Bohom Otcom a Duchom lásky.

V mene Otca, i Syna, i Ducha Božieho. Amen.“

„Je potrebné, povedať, Moje drahé dieťa, že Vatikán ťa sleduje v posledných týždňoch. Preto napíš, a tieto slová zasiahnu Františka a hierarchiu, lebo JA Som Matka všetkých Božích detí, a to aj tých, ktoré sú ďaleko od Boha. Choď v pokoji, Moje dieťa a deti, milujte a slúžte Pánovi celým svojim srdcom, celou svojou silou, a s vašou vierou a nádejou, dôverou vždy v dobrotu Boha a Jeho Matky Božej.“

LITTLE PEBBLE: Dieťa Ježiš teraz posiela bozk a pobozká našu Svätú Matku a máva na rozlúčku, lebo s loďkou sa vracia zase do Bieleho kríža.

„Judáš“, opakuje Mária, „čo si to urobil? Pre toľkú lásku si odpovedal zradou?“ Máriin hlas je chvejúce pohladenie. Judáš sa chystal utiecť. Mária mu hovorila s hlasom, ktorý mal konvertovať démona.

„Judáš! Judáš! Prestaň! Prestaň! Počúvaj! JA ti hovorím v Jeho mene: pokánie, Judáš. On odpúšťa.“ Judáš uteká. Máriin hlas, je ako rana z milosti, alebo skôr hanba, lebo jej odoláva. (Mária Valtorta Kniha 5, p.578)

Williamov List pápežovi Františkovi 19. mája 2015

Drahý pápež František, pokoj s vami v mene Ježiša a Márie!

Naša Blahoslavená Matka ma požiadala, aby som napísal pre vás. Prišla včera v noci, tak ako často chodila ku mne od doby keď som bol mladý muž v sedemdesiatych rokoch. Som známy v katolíckom svete ako Little Pebble – prorok a vizionár. Avšak som bol prenasledovaný a ohováraný mnohými z cirkevnej hierarchie, a dokonca exkomunikovali ma pred niekoľkými rokmi.

V roku 1985 som sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II. v súkromnej audiencii, pozval ma, kde som priznal svoju úlohu a požehnal mi, a hovoril mi pokračuj v práci čo ti Nebo dalo.

Vytvoril som mníšsky rád s názvom Rád Sv. Charbela. Pravidla a ústava boli odovzdané do Posvätnej kongregácie pre rehole v roku 1996, pre novú formu zasväteného života.

Vyšetrovanie bolo vykonané podľa svojho nároku Reverenda biskupa Wilsona z Wollongong diecézy v roku 1999, ale nijaká formálna Cirkevná komisia nebola zvolaná, ako to vyžaduje kánonické právo, teda vyhláška proti mne stáli a Moje odvolanie nebolo počuť. Potom, v roku 2005, som bol odsúdený a uvrhnutý do väzenia, ale Moje odhodlanie nasledovať Božie volanie zostali až do dnešného dňa.

Pápež František, ako Mária naša Svätá Matka – tvoja a moja – požiadala, aby som napísal, robím to. Za tie roky som sa, rovnako ako milióny ďalších duší, držal a pozorne sledoval všetko, čo hovoria a robia s veľkým záujmom. Ježiš a Mária vás veľmi milujú, ale vždy pamätajte Boh vidí všetko. To nie je pre mňa, aby som vás alebo akúkoľvek dušu súdil, som – rovnako ako vy – jednoducho služobník Krista. Pred mnohými rokmi ste urobili sľub Bohu, keď ste boli vysvätený. Spomínate si na to? Prišli ste z radov chudobných, a vaša láska k chudobným a dole šliapať je úžasné, ale nezabudnite na volanie ako veľkňaza Božieho. Ježiš povedal, chudobných budete mať vždy, ale nie Jeho. Prosím, neopúšťajte Ježiša v tejto hodine. Vaše povolanie je slúžiť Ježišovi a priniesť Ježišovu lásku, milosrdenstvo a súcit k chudobným v duchu(pokorným). Svet smädí po pravde. Existuje iba jedna pravda, Ježiš Kristus. Božie zákony neohrozujú Pravdu. Nesmiete povoliť modernizmu, alebo totalite vládnuť v Cirkvi. Boh náš Otec sa nemení, musíme sa vždy meniť my – k dokonalosti. „Buďte dokonalí, ako Môj Nebeský Otec!“

Môj milovaný brat, pápež František, nechajte svet prísť do Domu Božieho, ale nech Dom Boží sa dotýka a dosiahne všetkých ľudí. Nenechajte sa zmiasť, ako bol Judáš! Nepriateľom Krista je dnes vo svete – antikrist.

Nedajte sa ovládnuť jeho silou a duchom, ale hľadajte ochranu Panny Márie – ktorá vás miluje a bude to miesto pre vás bezpečne pod Jej materinskou starostlivosťou. Modlím sa za vás, Môj brat a prosím Ježiša, aby vám pomohol. Prosím, modlite sa za mňa. Boh vám žehnaj, Boží služobník malý William Kamm (známy ako Costellia)

„Posledná“ pápežská AUDIENCIA (Benedikt XVI.) 27. februára 2013

„Vždy“ je tiež „navždy“ – nemôže byť niektorý návrat na vrátenie súkromia. Moje rozhodnutie odstúpiť od aktívnej úlohy kňazského úradu alebo odvolať. A nevracať sa do súkromného života, do života cestovania, stretnutia, prijatia, konferencie, a tak ďalej. A neopúšťať kríž, ale zostávať na novej ceste po boku ukrižovaného Pána. A už nie dlho riadiť zodpovedný úrad Cirkvi, ale zostať vo službe modlitby a ostať, tak povediac v ohrade Svätého Petra. Svätý Benedikt, ktorého meno nosím aj ako Pápež, bude v tomto veľký príklad pre mňa. Ukázal nám cestu pre život, ktorý, je aktívny alebo pasívny, bol úplne odovzdaný v Božom diele.

Ref (YouTube) : antipapežství: slobodomurárskej/germánska Záverečný útok na Petrova stolca. Anti-Pope „Francis“ Bergoglio: zednářské’ Konšpirácie zničiť pápežstva. [Pozri: https://youtu.be/VVU3qtmT-gU]