Message to Enoch (in Slovak) – 14 July 2019

Malé deti, modlite sa Svätý ruženec za všetky sexuálne zneužívanie maloletých vo svete; proste o Môj Svätý príhovor, aby odpustili, odpúšťali, a tak sa uzdravili zo svojej traumy!

14. júl 2019, 15:45 – Volanie Márie, Pomocnici kresťanov k Božím ľuďom. Posolstvo Enochovi.

Moje milé malé deti, pokoj Môjho Pána nech zaplaví vaše srdcia a Moja láska a Moja ochrana Matky vás vždy sprevádza. Malé deti, zneužívanie detí sa zvyšuje, Moji chlapci a dievčatá sú sexuálne zneužívaní od veľmi citlivého veku. Mnohí bezcitní otcovia, nevlastní otcovia a rodinní príslušníci sú násilníkmi vo väčších množstvách; Duch neosobnosti sexuálneho zneužívania neplnoletých ničí nevinnosť a sny Mojich detí a zanecháva ich v traumách pre život.

Sexuálne zneužívaný maloletý sa stane zajtra iným násilníkom alebo sexuálne nečistým: homosexuálom, lesbičkou alebo prostitútkou. Zneužívaní neplnoletí stratia svoju sebaúctu, dôveru a vyrastajú s nenávisťou, odporom a pomstou ku osobe alebo osobám, ktoré ich zneužívali. Sexuálne zneužívané maloleté osoby sa dostanú do depresie, pochybností, strachu, úzkosti, izolácie a krízy identity, čo môže viesť k samovražde. Traumu sexuálneho zneužívania možno vyliečiť iba odpustením a vnútornou liečebnou modlitbou.

Dospelí, ktorí boli sexuálne zneužívaní v detstve, musia vstúpiť do Môjho Nepoškvrneného Srdca a zasvätiť sa, aby našli pokoj a uzdravenie. Môj Svätý ruženec so bolestnými tajomstvami a ružencom ku Drahej Krvi a Svätým Ranám Môjho Syna sú mocnými prostriedkami na oslobodenie zranených a zneužívaných sŕdc Mojich týraných neplnoletých.

Malé deti, modlite sa Svätý ruženec za všetky sexuálne zneužívanie maloletých vo svete; Proste za nich Môj Svätý príhovor, aby odpustili, odpúšťali, a tak sa uzdravili zo svojej traumy! Malé deti, ktoré boli zneužívané, Ma požiadajte, aby Som vás uzdravila z vnútra; Konajte Môj ruženec vnútorného uzdravenia s tajomstvami bohatými na svetlo a požiadajte o uzdravenie traumy sexuálneho zneužívania, ktoré je medzi chlapcami alebo dievčatami. Ak to urobíte s vierou a vytrvalosťou, dosiahnete uzdravenie. Zasväcujte sa Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, Moji týraní neplnoletí a nájdite si útočisko, pokoj a potešenie pre vaše utrápené srdce.

Som vaša Matka pomocnica; ponáhľajte sa ku Mne, Moje malé deti, keď sa cítite mučení duchom sexuálnej traumy a JA vám darujem pokoj Môjho Srdca. Dávam vám túto modlitbu vnútorného uzdravenia, aby ste to činili s vierou zakaždým, keď sa cítite utláčaní vo svojej mysli.

Modlitba vnútorného uzdravenia na liečenie traumy sexuálneho zneužívania v detstve

„Ó, Mária pomocnica k Tvojmu Srdcu, moja milovaná Matka, kladiem svoje utrápené srdce… Daj mi milosť odpustiť mojej matke, odpustiť tým, ktorí v mojom detstve zranili moje dospievanie a moju mladosť. (Počet osôb, ktorým má byť odpustené). Osloboď ma a pomôž mi odpustiť, aby som mohol prijať milosť Tvojho vnútorného uzdravenia. Amen.“

Modlitba zasvätenia Panne Márií

„Ó, moja Pani, ó, moja Matka! Úplne sa Ti zasväcujem. A ako dôkaz mojej detskej náklonnosti Ti dnes zasväcujem moje oči, moje uši, môj jazyk, moje srdce; jedným slovom, celú moju bytosť. Lebo som celý Tvoj, ó Matka lásky, chráň ma a bráň ma ako svoj majetok a vlastníctvo. Amen.“ Milujem vás vaša Matka, Mária Pomocnica kresťanov. Dajte Moje posolstvá celému ľudstvu, Moje malé deti!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2019