Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 1 August 2019

Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 1 August 2019

Správa skrze Valentína (proroka zo Sydney) – 1. augusta 2019 9. 8. 2019 –15:39 od Williama doručené

Varovanie pre Austráliu

Počas svojich ranných modlitbách zjavil sa mi malý Ježiško. Vyzeral asi dva roky starý s kučeravými blond vlasmi a bol tak smutný a plakal. V pravej ruke, držal otrhanú látku vyzerajúcu ako deka, a ťahal ju za sebou. Povedal:

Jezuliatko: „Hľa, prišiel Som k vám ako opustené malé dieťa, ktoré nikto nechce a odmieta ako žobráka na ulici.

Austrália odmieta Moju žiadosť zmeniť sa a vrátiť sa k Bohu.“ Ježiško potom zdvihol malú pravú ruku a ukázal smerom k Nebu. Povedal:

Jezuliatko: „Počúvaj teraz k Otcovi. Môj Otec spevom volá a prosí ľudí v Austrálii, aby sa zmenili, ale hluchí to počujú a oni Ho úplne odmietajú. Prosí ako žobrák.“

Keď som sa pozrel hore, videl som, nášho Pána Boha obklopeného mnohými svätcami, ktoré som spoznal a pochopil, že boli všetci Austrálčania, medzi ktorými som spoznal Svätú Máriu Mackillopovú. Počul som krásny spev nášho Pána. Spieva ľudu Austrálie a myslí si, že Ho lepšie počujú. Boh je taký láskavý a plný lásky, že spieva svojmu ľudu, aby počuli Jeho Lásku a prosby.

Jezuliatko povedalo:

Jezuliatko: „Austrália sa stáva veľmi sekulárnou. Raz to bola náboženská krajina, ale Moje deti, ak sa nezmeníte, na túto krajinu prídu veľa utrpenia; suchá budú pretrvávať, tepelné vlny, nedostatok vody, ktoré všetky ovplyvnia ekonomiku.“

„Všetky vaše utrpenia, beriete na seba. Kým sa nenaučíte uznávať Boha, utrpenie, ktoré na vás príde, bude pretrvávať.“

„Modlite sa za ľudí a povzbudzujte ostatných, aby sa modlili za Austráliu, lebo Moje deti sú vo vážnych problémoch.“

[Pozri webové stránky: http://valentina-sydneyseer.com.au/1-august-2019/]