Message to Enoch (in Slovak) – 2 September 2019

Neboj sa, Boží ľud, lebo vo svojom prechode večnosťou budeš zapečatený Krvou Baránka Božieho na svojom čele a dostaneš charizmy a duchovné dary, ktoré potrebuješ pre veľký duchovný zápas!

2. september 2019, 13:30 – Naliehavé volanie Svätého Michala k Božiemu ľudu. Správa Enochovi.

Kto je ako Boh? Nikto nie je ako Boh!

Sláva Bohu v Nebi a pokoj na Zemi ľuďom dobrej vôle. Rovnako ako Môj Otec, priblížil sa deň, keď tvoja duša prejde večnosťou, kde ti bude ukázaný duchovný stav, v ktorom si, a v láske a v službe budeš súdený. V závislosti od toho, ako ste milovali a slúžili, bude to tiež miesto, kde budete prijatí na večnosť. Budeš súdený podľa toho, ako sa posudzuje každá duša, keď dosiahne večnosť, a podľa tvojich skutkov bude tvoj úsudok: Nebo, očistec alebo peklo.

Najvyšší vám ukáže stav vašej duše a budete vedieť, ako ste ho znečistili a znečistili svojím hriechom. Budete cítiť bolesť, lebo ste urazili Boha svojimi bratmi; Uvidíte všetky svoje trápenia a budete sa cítiť znechutení všetkými hriechmi a zlosťami, ktoré ste spáchali na tomto svete. Môj Otec ti dáva milosť pokánia, ak ju pýtaš; nie všetci budú ľutovať, lebo nie všetci sú zapísaní do knihy života. Iní hriešnici a duše dostanú príležitosť obrátiť sa na zázraky včas. Po tomto čase budú na Zemi iba Božie deti a deti temnoty.

Nebojte sa, Boží ľud, lebo vo svojom prechode večnosťou budete zapečatení Krvou Baránka Božieho na svojom čele a dostanete charizmy a duchovné dary, ktoré potrebujete pre veľký duchovný zápas. Prechádzate púšťou trestu v tomto svete, ale milosť a Duch Boží budú s vami. Kázeň vás očistí a posilní, keď každý deň obetujete Bohu vieru a lásku. Nebojte sa, súrodenci, Varovanie budú Turice pre Boží ľud; Keď sa vrátite, nebudete sa báť ani strachu a ako prví Ježišovi učeníci aj vy v tomto svete vyhlasujete, že Božie Kráľovstvo je blízko.

Budete bojovou armádou, ktorá víťazne pochoduje spolu s Nebeskými armádami. Panna Mária a Kráľovná Mária a vaša Matka nás budú sprevádzať a my všetci budeme jednotne hovoriť: „Kto je ako Boh, nikto nie je ako Boh!“ Toto bude náš bojový výkrik, ktorý nám prinesie víťazstvo nad silami zla. Chcem, v boji proti armáde, aby ste urobili repliku Môjho transparentu, ktorý nosíte v každom duchovnom boji, spolu s mariánskym transparentom. Moje písmo musí obsahovať obrázok, ktorý ukazuje, ako drvím hlavu draka nad vašim svetom, a miesto meča kopiju, Moje brnenie vo farbe zlata s bledomodrým pozadím a biele ako Nebo; Hore, v červených listoch zobrazujúcich krv Baránka, musí znieť: „Boj proti armáde stojaceho archanjela Michala“.

Uprostred sveta červenými písmenami: „Kto je ako Boh? Nikto nie je ako Boh!“

Mariánsky scenár a Môj štandard v menšej mierke, spolu s ružencom, musíte nosiť okolo krku, správne požehnaný alebo exorcizovaný. Toto brnenie bude štít, ktorý vás ochráni pred útokmi a požiarmi zla a jeho zlých nasledovníkov. Pokoj najvyšších vo vás zostáva, Boží ľud. Váš brat a sluha, Michal Archanjel.

Oznámte Moje posolstvo celému ľudstvu, semeno Môjho Otca.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2019