Message to Enoch (in Slovak) – 23 September 2019

Moje stádo, využite silu Mojej Krvi a Mojich Rán, aby ste sa mohli chrániť pred útokmi ducha zla!

23. septembra 2019, 14:30 – Volanie Ježiša dobrého Pastiera k Jeho stádu. Správa Enochovi.

Môj pokoj s vami, ovečky Môjho stáda.

Moje stádo, ktoré ľudstvo sa odsťahuje odo Mňa, upadá do beznádeje a neznášanlivosti, násilné činy dosahujú extrémy nedostatkom Boha v srdciach mnohých ľudí. Pri prejavoch a konaniach buďte veľmi opatrní a veľmi ostražití, lebo to závisí od vášho pokoja. Zapečaťte a zabezpečte svoje deti, rodiny, ľudí a miesta, kde budete v deň, keď odídete zo svojich domovov, lebo duchovia neznášanlivosti, násilia a agresie zmiznú, nechajú prúdiť krv a spôsobia veľa nešťastia.

Nevstupujte na ulicu bez toho, aby ste nosili svoje duchovné brnenie, lebo riskujete, že na vás zaútočia duchovia neznášanlivosti, lebo žijú v telách tých, ktorí žijú bez Boha a bez prikázaní. Pamätajte, že rastie hriech a bezbožnosť, čo je súčasťou života veľkej väčšiny ľudstva. Ak chcete žiť v mieri, neveďte zbytočné diskusie, nezvyšujte svoj hlas, ani netlačte na svoj spôsob myslenia na iných, aby nedošlo k narušeniu harmónie, lebo prebieha intolerancia, a preto dochádza k mnohým katastrofám a zbytočným úmrtiam. Pamätajte, že je lepšie prehrať diskusiu ako stratiť priateľa alebo život; odsťahujte sa od násilných ľudí, lebo sa iba usilujú nechať prúdiť krv. Rešpektujte názory druhých a práva ostatných, aby ste mohli spolu žiť v mieri a nezabudnite, že trápni a nevedomí majú tiež svoju pravdu.

Pokoj a úcta sú najlepším protijedom, aby ste sa vyhli problémom intolerancie, keď na vás niekto zaútočí alebo zastrašuje bez príčiny, zapečaťte ho Mojou Krvou a Mojimi Ranami a sila Mojej Krvi a Mojich Rán odstráni myšlienky z mysle tejto osoby neznášanlivosti alebo agresivity. Moje stádo, využite silu Mojej Krvi a Mojich Rán, aby ste sa mohli chrániť pred útokmi ducha zla! Veľké skúšky pre Moje stádo sa začínajú, a iba ak dôverujete Mne a využijete silu Mojej Krvi a Rán, môžete z toho zvíťaziť. Znovu vám pripomínam Moje Slovo: Nemusíme bojovať proti telu a krvi, ale proti mocnostiam, proti mocnostiam, proti svetovým vládcom tejto temnoty, so zloduchmi v nebeských sférach. (Efezanom 6:12)

Sila Mojej Krvi a Mojich Rán v kombinácii s ružencom Mojej Matky vás ochráni, keď budete túto zbraň používať s vierou; aplikujte ju na vtelené zlé duchy a duchovné sily, ktoré lietajú vzduchom, aby ste sa stali víťazmi každodenných bojov. Iba svojím ranným a večerným nosením duchovného brnenia, mocou Mojej Krvi a Mojich Rán a ruženca Mojej Matky môžete poraziť sily zla. Preto dodržiavajte tieto pokyny, ovečky Môjho stáda, aby ste zabránili útokom a podvodom zlých duchov. Darujem vám pokoj, nechávam vám pokoj. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo je blízko Božie Kráľovstvo!

Váš Majster, Ježiš Dobrý Pastier. Dajte Moje správy celému ľudstvu, ovečky Môjho stáda!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2019