Message 794 (in Slovak) – 30 September 2019

Správa 794 – 30. septembra 2019

01.10.2019 – 19:20 Doručené

Správa daná od nášho Pána skrze Williama COSTELLIA u neho doma v pondelok 30. 09. 2019

Ľudia z Hongkongu bojujú proti systému, ktorý je skutočne zlý; Čína čaká na prevzatie vlády –Nepriateľ rozbíja národy, privádza do Európy vojnu a nepokoj – Umožnili ste Antikristovi a jeho stúpencom vo svojom strede veriac, že ste našli Pravdu – Modlite sa za Britániu, lebo čoskoro Škótsko, Wales a Írsko sa oddelia – Rusko je v pohybe a napadne Európu – Austrália bude potrestaná, lebo poslednou kvapkou bolo umožnenie potratov v plnej miere do svojej krajiny.

WILLIAM: Modlil som sa na Korunka Božieho Milosrdenstva, keď som zbadal Biely Kríž na oblohe, ktorý bol veľmi veľký a jasný. Za Krížom vidím dve kométy, ktoré sa blížia k sebe a vidím ďalší Kríž, ktorý sa tvorí pred Bielym Krížom, ktorý je priehľadný a lúče komét prenikajú týmto Krížom a vytvárajú druh huby, tvár hríbu ale je to veľmi jasné. Ježiš prichádza skrze Biely Kríž a blíži sa ku mne. Je oblečený v bielom s červenou šerpou skrze rameno do predu. Má desiatky tisícov anjelov okolo seba. Svätý Michal prichádza k Nemu, kľakne a pozdraví Nášho Pána. Ježiš vystrie svoje ruky a Svätý Michal odovzdá Ježišovi Kríž, ktorý je asi tri metre vysoký, Ježiš ho drží hore a žehná všetkým, vrátane mňa. Ježiš prichádza ku mne a podáva mi Kríž a hovorí:

Náš Pán: „Je to Kríž, ktorý budeš používať, aby si porazil zlého vo všetkých smeroch, syn Môj – najmä ak budeš za chvíľu cestovať po svete.“

WILLIAM: Pýtal som sa Ježiša niečo súkromne a On to potvrdil a uviedol:

Náš Pán: „Neboj sa, syn Môj. JA ťa žehnám a všetky Moje deti na svete: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes Som prišiel ako Sprostredkovateľ všetkých milostí, čo je titul, ktorý Som dal Mojej Najsvätejšej Matke.“

„Môj milovaný a svätý syn, William: svet, ako vieš, pomaly prikrýva sám seba a nepamätá si, že by sa mal prikryť Mojou Drahocennou Krvou, lebo ľudstvo vykopalo dieru na seba a vrhlo sa do nej. Ó, milý synu, modli sa za ľudstvo, keďže je momentálne v tmavej temnote.“

„Moje deti, ľudia z Hongkongu bojujú proti systému, ktorý je skutočne zlý, keďže Čínske sily na pevnine čakajú iba na okamih, keď prevezmú vládu. Modlite sa, Moje deti; preto, že ľudia nemajú nijakú vieru vo Mňa, a satan vylial svoj jed na týchto mladých ľudí. Ak by sa svet modlil, veci by sa zmenili, a to, čo vidíte v Hongkongu je to, čo slobodné národy zažijú veľmi skoro, lebo diabol chce ovládať celé ľudstvo. Modlite sa, drahé deti, lebo s modlitbou sa stavajú aj zázraky.“

„K ľuďom Európy: Moje milované deti, nevidíte nepriateľa, ktorý rozvíril národy, ktoré prinesú vojnu a nepokoj medzi Moje deti Európy? Ste sa nepoučili z posledných dvoch svetových vojen, plus napoleonských vojen, drahé deti? Nie, nie – hľadáte potešenie sveta a vládnucich mocností, ktoré vás odvedú z Mojich rúk. Volal Som vás viac ako 150 rokov, žiadal o modlitby. Z tohto dôvodu, aby ste zachránili milióny duší, napriek tomu sa však naďalej spierate tejto pravde. Dovolili ste Antikristovi a jeho stúpencom vo svojom strede veriac, že ste našli Pravdu – napriek tomu to, čo ste našli, je vojna a úzkosť, so stratou viery a stratou mieru so stratou vašich detí.“

„Veľmi málo ľudí dnes verí v manželstvo alebo zdravý život, ktorý zasa ovplyvňuje deti. Od roku 1962, kedy satan a jeho démoni vstúpili do ríše katolíckej Cirkvi, viera klesla dole.“

„Prosím vás, sladké deti, vezmite svoj kríž a nasleduje Ma, ešte stále máte čas, zatiaľ čo Moje milosrdné Srdce stále existuje, lebo záverečný akt milosrdenstva bude čoskoro na vás, s varovnou guľou – a ak by ste odmietli túto milosť, potom trest bude nasledovať rýchlo.“

„Moje milované deti vo Francúzsku a Nemecku: pozdvihnite svoju vieru a dôverujte vo Mňa, svojho milujúceho Spasiteľa, ešte stále máte čas – ale pamätajte, Moja súcitná ruka klesne veľmi skoro.“

„Španielsko: „Moje deti, vy sa chystajte budete skúšaní vo viere, lebo váš Národ napadnú veľmi skoro, Moslimi, ktorí na vás nezabudli pred mnohými storočiami. “

„Francúzsko: tiež je treba dávať pozor, lebo ste dovolili veľa moslimom prísť do svojho národa, čo bude vo váš neprospech.“

„Nemecko: Je na čase zistiť, že nemôžete si dovoliť príliš veľa moslimov v krajine. Buďte opatrní, lebo nepriateľ pracuje veľmi tvrdo, aby vás vypudil. Vyzývam Európanov, aby vzali Korálky lásky – Svätý ruženec, do rúk, lebo onedlho vojna vypukne a dôjde k rozdeleniu. Modlite sa za Taliansko, lebo Pápež ohlási neočakávane rozdelenie v ich krajine.“

„Milujem všetky svoje deti, ale Moje deti boli také pomalé, aby uznali tieto národy, ktoré im spôsobia nepokoj a ujmu. Modlite sa, drahé deti za Britániu, lebo čoskoro sa oddelia Škótsko, Wales a Írsko, lebo chcú ovládať svoju zem osobitne, čo medzi Mojimi deťmi prinesie veľký nepokoj.“

„Rusko je v pohybe, deti Moje. Jedine ruský parlament vidí, čo sa skutočne deje, Rusko napadne Európu. Varoval Som Moje deti dlhú dobu, aby sa modlili a boli bdelí k udalostiam odohrávajúcich sa v Rusku a Európe. Musíte si uvedomiť, drahé deti, že plán z Ruska je priviesť komunizmus do celého sveta a vlády sú skutočne zapojené do tohoto plánu, ale oni nemajú moc to zmeniť, okrem toho, chcú riadiť pokyny Mojej Blahoslavenej Matky vo Fatime a všetky Zjavenia na svete.“

„Moje deti, ste si všimli, že ľadovce sa začínajú topiť. Vzhľadom na teplotu meniacu sa v celom svete. Je to preto, že Zem sa pohla, ale je to iba malá zmena, ale hlavným dôvodom je však súvislosť s množstvom hriechov – je to svet čo zdvojnásobuje svoj účinok a pripomína ľudstvu svoju cestu, po ktorej sa vydal, a to je cesta hriechu, preto hovorím mnohými spôsobmi, aby Som varoval svet a národy. Časť sveta sa mení, lebo hovorím svetu, aby Som vám ukázal, že ste opustili cestu pravdy a vydali ste sa na cestu, ktorá povedie k sebazničeniu – ak sa ľudstvo neobráti od svojej cesty k životu modlitby i obetovania a ľudstvo zmení svoj spôsob života, potom sa všetko zlepší. “

„Moje milované deti, JA, váš Boh a Spasiteľ, milujem vás. Hľadám iba vaše spasenie a dobrotu. Preto vás ešte raz žiadam – čiňte pokánie a vyznajte svoje hriechy a obráťte sa teraz, kým máte šancu. Milujem vás s otvoreným Srdcom a usilujem o vás [žiadajte o odpustenie], ale to je iba na vás, Moje deti.“

„Priniesol Som so sebou dve kométy, ktoré sa zasiahnu Zem búrlivým spôsobom, čím vytvoria žiarivý Biely Kríž vykúpenia, aby ste činili pokánie a prosili Boha, aby vám odpustil.“

„Táto udalosť je blízko, Moje deti, keď uvidíte a budete počuť, že Môj svätý Vikár, pápež Benedikt XVI. opustil Taliansko, vedzte, že je to blízko. Ale skôr, než to príde, tretia svetová vojna bude prichádzať zo Stredného východu, ktorá prinesie veľkú skazu mnohých národov, a tá tretia svetová vojna bude trvať iba niekoľko mesiacov, ale aby ste vedeli, že sa počas vojny objaví veľké Varovanie.“

„Takže, Moje sladké deti, pripravte sa, uskladnite si potraviny až do dvoch týždňov aspoň s vodou a prikrývkami, deky. Uistite sa však, či mnoho našich detí založili svoje farmy a sú pripravené so skladovaním konzervovaného jedla na bezpečnom mieste, lebo až po Varovaní sa vytvoria dva tábory – jeden z tých, ktorí veria, a jeden z tých, ktorí neveria ani po Varovaní. Na malý Národ príde veľká katastrofa. Je to Varovanie pre ľudí na celom svete.“

„Modlite sa za Japonsko, lebo ďalšie cunami prídu čoskoro. Ľudia z Japonska musia počúvať toho, ktorého pošlem, lebo s ním budem hovoriť ľuďom, že ľudia z Japonska, ktorí sú ponorení do blaha seba samých, musia sa obrátiť k Bohu teraz, veľká časť krajiny bude pohltená. Mám rád ľudí z Japonska, ale musia ustúpiť viac duchovnosti. Modlite sa, Moje deti, lebo čas sa pohybuje rýchlo a JA hľadám spásu všetkých ľudí.“

„Naďalej sa modlite za Františka, lebo sa vrhá na cestu, aby zjednotil Cirkev so svetom. Čoskoro prinesie neočakávané zásadné zmeny, ale zmeny by mali priniesť Cirkev na Zem.“

Milujem vás, milé deti, a žiadam vás, aby ste sa neustále modlili, lebo sa čoskoro stane veľa. Austrália bude potrestaná, lebo posledná kvapka bola preliata a palica zlomená, lebo umožnili potraty v plnej miere vo svojej krajine.“

„Modlite sa, Moje deti! Milujem vás a posielam dnes na svet, desať miliónov Anjelov z chóru Svätého Michala.“

WILLIAM: Spýtal som sa nášho Pána súkromne niektoré veci. Ježiš aj Svätý Michal nás požehnali:

Náš Pán a Svätý Michal: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš sa vracia a ide ku Krížu a žehná nám:

Náš Pán: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2019/10/01/message-794-30-september-2019/