Message to Edson Glauber (in Slovak) – 28 September 2019

961. Posolstvo Kráľovnej ruženca a pokoja 28. septembra 2019. Skrze Edson Glauber (Itapiranga, Brazília).

Časy budú ťažšie a veľké omyly zamoria mnoho Mojich detí, a u mnohých spôsobia, že sa vzdialia od Pravdy a pravej viery.

Moje deti, JA, vaša Matka, prichádzam z Neba, aby Som vás vyzvala k obráteniu a mohla vás privolať k Bohu, ktorý vás tak miluje. Deti, nestrácajte čas! Obráťte sa! Svet sa stále viac približuje k priepasti, ktorá vedie do ohňa pekla. Mnohé deti sú slepé a hluché a nechcú počuť výzvy nášho Pána. Nemýľte sa, Moje deti, nič v tomto svete sa nedá porovnať s večným životom. Bojujte o Nebo. Usilujte získať jedného dňa večný život, naplnený život vedľa Boha. Veľa sa modlite pre dobro ľudstva. Modlite sa Môj ruženec za obrátenie vašich rodičov, lebo časy budú ťažšie a veľké omyly zamoria mnoho Mojich detí, a u mnohých spôsobia, že sa vzdialia od Pravdy a pravej viery. Som tu, aby Som vám pomohla a previedla vás počas dni temnoty a nedostatku viery.

Poďte, nájdete útočisko v Mojom Nepoškvrnenom Srdci, tam budete ochránené pred toľkým zlom a nebezpečenstvom tak fyzickým, ako aj duchovným. Moje deti, ach, Moje deti…! Moje Srdce pre vás trpí, napriek všetkému, čo musíte vytrpieť a zniesť kvôli pyšným a chamtivým srdciam. Počúvajte Ma! Zmeňte svoj život! Modlite sa stále viac! V tomto čase, Moje deti, sa stane veľa vecí, ktoré Som vám odhalila v minulosti.

Moje materinské Srdce trpí, lebo mnoho Mojich detí uráža Môjho Syna Ježiša strašnými hriechy, lebo sa neboja Boha … Nechali sa zneužiť satanom, aby sa stali jeho nástrojom, a tak sú pod jeho mocou, aby ničili Sväté Božie diela. Pokľaknite na Zem a modlite sa. Každé zlo je zničené modlitbou, pokáním a pôstom. Boh nikdy neopúšťa svoje deti, ktoré úpenlivo prosia o Jeho Božiu pomoc. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a Boh vám pomôže a požehná vám vo vašom najväčším žiaľu. Vráťte sa domov s Božím pokojom. Žehnám vás všetkých:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Mária.

962. Posolstvo Panny Márie zo 4. marca 2014. Skrze posla z Notre Dame (USA).

Nakoniec Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí

Všetko smeruje do veľkej chvíle pravdy. Všetky udalosti sa zhromažďujú na svetovej scéne ako dejstve jednej hry – a napriek tomu ich mnohí považujú za izolované udalosti bez nijakého zjavného zmyslu, bez scenára. Napätia sa hromadia. Hlavné postavy sa objavujú na scéne. Všetci musia byť prítomní vo chvíli rozuzlenia deja, vo chvíli, keď všetky sily vstúpia do hry, kedy zlo bude úplne porazené a premožené. Nakoniec Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Avšak nastane mnoho strát – nie je potrebné, aby sa to stalo.

Teraz musím hovoriť o Putinovi. Je najdôležitejším hercom, na začiatku hry často zabudnutým, ktorý sa stále viac presadzuje. Jeho úloha značne vzrastie. Jeho uchopenie moci sa bude stávať drsnejším, ako jeho intelekt bude koncipovať novej stratégie. Nemýlila Som sa, keď Som povedala trom deťom [vo Fatime], že Rusko rozšíri svoje omyly. Je to až teraz, že Západ začína chápať, čo Som oznámila už skoro pred sto rokmi. Rusko je problém. Rusko musí byť zasvätené Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby vo svete bol mier. Kto zastaví Putina a jeho plány? Budú nezvratné. Satan má voľné pole a Žena odetá Slnkom je vyradená z hry. Tak tomu nemá byť.

Mária.

Komentár duchovného radcu:

Keď Naša Pani hovorila o Rusku v roku 1917 a tiež o druhej svetovej vojne, mnohí si mysleli, že sa mýli, že skutočným problémom je Nemecko. Čas ukázal správnosť oznámenia Panny Márie.

963. Posolstvo Našej Pani, Kráľovnej pokoja 9. októbra 2019. Skrze Pedro Regis (Brazília).

BUĎTE VERNÍ PRAVÉMU VZDELÁVANIU CIRKVI MÔJHO JEŽIŠA

Drahé deti, otvorí sa hlboká priepasť a bolesť Mojich úbohých detí bude veľká. V týchto ťažkých časoch vás vyzývam, aby ste udržali plameň svojej viery horiace. Neschádzajte z cesty modlitby. Verte pevne v evanjelium Môjho Ježiša a hľadajte silu v Eucharistii. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte nepoddajné na ceste, ktorú Som vám ukázala. Buďte verné pravému učenie Cirkvi Môjho Ježiša. Po celej tej búrke, víťazstvo Boha sa dostaví Pravdou. Milujem vás a prišla Som z Neba, aby Som vám pomohla. Nedávajte sa na ústup! Dajte Mi svoje ruky a JA vás povediem k Tomu, kto je vaša jediná Cesta, Pravda a Život. Choďte vpred bez strachu! To je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili sa tu stretnúť ešte raz. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

Mária.

964. Posolstvo Boha Otca 15. októbra 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

Nebojte sa!

Povedal Som vám, aby ste si nerobili starosti, čo poviete v deň, keď budete predvolaní pred policajnou súd. Nebojte sa, nebudete hľadať slová, lebo Môj Duch, ktorý prebýva vo vás, bude zodpovedať za vás. Budem to JA, s kým sa budú stretávať a JA im odpoviem a zmätie ich všetky svojimi odpoveďami. V týchto časoch, keď budete prechádzať strasťami, ktoré prichádzajú, vedzte, že JA Som s vami vo všetkom, čo robíte, a Moja Láska vás obklopuje. JA budem vaša odolnosť, keď sa budete pevne držať svojej viery a uchovávať Mňa vo svojom srdci. JA budem váš živiteľ, vaša ochrana a útočisko, ak budete dôverovať iba vo Mňa. Keď to urobíte a keď budete kráčať po Mojich cestách, Moja moc bude prúdiť skrze vás a uvidíte zázraky, keď si ich budete želať vidieť. Uvidíte väčší prejav Mojej moci, než bol kedy vo vašej generácii videný.

Boh Otec.

Mt 10, 17-23

17: Majte sa na pozore pred ľuďmi; lebo vás budú vydávať súdom, vo svojich synagógach vás budú bičovať,

18: budú vás vodiť pred vládca a kráľa kvôli mne, aby ste vydali svedectvo im aj národom.

19: A keď vás vydajú, nerobte si starosti, ako a čo budete hovoriť; lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte hovoriť.

20: Nie ste to vy, kto hovoríte, ale hovorí vo vás Duch vášho Otca.

21: Brat vydá na smrť brata a otec dieťa, deti povstanú na rodičov a pripravia ich o život.

22: Budú vás všetci nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.

23: Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého veru, hovorím vám, že nebudete hotoví so všetkými izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.

Mt 10, 27-36

27: Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle; a čo počujete v súkromí, rozhlasujte zo striech.

28: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu bojte sa toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

29: Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopustenie vášho Otca.

30: U vás potom sú spočítané i všetkých vlasy na hlave.

31: Nebojte sa teda; máte väčšiu cenu ako mnoho vrabcov.

32: Každý, kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa aj ja priznám pred svojím Otcom v nebi;

33: kto ma však zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom v nebi.

34: Nemyslite si, že som prišiel na zem uviesť pokoj; neprišiel som uviesť pokoj, ale meč.

35: Lebo som prišiel postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre;

36: a “nepriateľom človeka bude jeho vlastná rodina”.

Iz 41, 10-13

10: Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, ja som tvoj Boh. Dodám ti odvahu, pomocou ti budem, budem ťa podopierať pravicou svojej spravodlivosti.

11: Hľa, budú sa hanbiť a hanbiť všetci, ktorí proti tebe planú hnevom, budú ako nič a zahynú odporcovia tvoji.

12: Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, kto na teba dorážajú; budú ako nič, naprostá ničota, tí, ktorí proti tebe bojujú.

13: Ja som Hospodin, tvoj Boh, držím ťa za pravicu, hovorím ti: Neboj sa, ja ti pomáham.