Message to Yellow Lily (in Slovak) – 27 September 2019

Správa Yellow Lily – 27. septembra 2019 02.10.2019 – 08:54 od Williama Správa od Žltej Ľalii z Kanady

JMJ +

JEŽIŠ:

„Pošlite prosím Moje požehnanie celej tejto drahej skupine Bolestné Matky, patrím im, ešte prídem s viacerými – žehnám im so svojou hojnosťou pre ich vernosť, so všetkými Mojimi vyvolenými a s Malým Kamienkom. Chystám sa obnoviť svoju Cirkev tvárou v tvár veľkých zmien, ktoré by ju mali zahanbiť a ďalej obracať slepých! Veľmi rýchlo prídu nové zmeny, proti ktorým vy, verní, budete vedieť čeliť a dištancovať sa; Vďaka Bohu – buďte vďační za dobré semeno a hojne, bohatú úrodu na ovocie v modlitbe, dodržiavaní tradície a porozumenia eucharistického života! Čo Boh stanovil by sa nemalo meniť, nie – a ešte horšie zosmiešňovať.“

„František visí na vlásku nad ohnivou pecou a s ním všetci, ktorí sa sprisahajú v zločinoch, ktoré prináša! Ó, podvod, chcete Ma znova ukrižovať! Ó prázdne, leštené poháre, vy ste prasknuté a potom hodené na zem a rozbité na milión kusov, čo zamýšľate s Mojou Cirkvou! Nemám ju brániť? Ako ste hlúpi, či si myslite, že Som ďaleko od ťažkosti, ktoré páchate a plánujete! Či nemá byť Ježiš nahnevaný, keď propagujete falošné milosrdenstvo a pracujete pre zlo, ktorému ste vo vás dovolili – vládnuť vám?! “

„Vedzte, že vo veľmi, veľmi krátkom čase budem fyzicky proti vám! Stvorím a prinesiem na svet prostredníctvom vyvolených duší a zemou napučiavajúcou po celom svete, jeden verný hlas a Môj hlas v zázrakoch, ktoré budú dané, spôsobí, že bude pyšnými triasť!“

„Muži Boží, vy ste na Mňa zabudli!“

„Pre Františka, výstraha znovu, ty muchotrávka, prestaň vo svojom pláne – prichystaj sa na svoj pád – prichádza veľké bubnovanie! Povedal Som to! Dajte to všetkým, ktorí to čítajú – aj potom, JA Som Boh, zlomený, ale nikdy nerozdrvený!“

„Pre Moje malé deti, Moje verné deti a deti, ktoré sa učia, nič zlého nepríde! Iba sa modlite so Mnou! Nikdy na vás nezabudnem, prineste Mi svoje problémy, prineste Mi všetky zmätky, všetku úzkosť a každú bolesť a zranenia, dovoľte Mi – JA budem vás zhromažďovať, JA vás pozbieram!“

„Budete vedieť, kam sa obrátiť a kde Ma nájsť. Keď sa zlo objaví v Cirkvi, vedzte, že ju Ženích zachráni a zdvihne nohy zo Zeme! Uskutočnia sa tieto posledné zakopnutia, lebo sa presuniete z útesu do oblakov!“

„Všimnite si dva typy, s ktorými tu hovorím, všimnite si Môj tón a rozdiel v reči, správne vyberte svoju stranu a lásku, milovať veľmi; lásku oprávnenú, modliť sa za svojich nepriateľov a za tých, ktorí sa stratili na ceste – to je jednota, ktorú Kristus potrebuje, aby sa usmieval!“

„Buďte vďační, spočítajte svoje požehnanie – nie sú Mi neznáme, ktorý Som vždy s vami! Amen.“

„Navždy, váš Ježiš, Syn Márie, ktorý pracuje.“

https://littlepebble.org/2019/10/02/message-to-yellow-lily-27-september-2019/