Message 796 (in Slovak) – 27 October 2019

Správa 796 – 27. októbra 2019 28. októbra 2019 – 18:17 doručené

Správa od nášho Pána skrze Williama COSTELLIA v jeho dome v nedeľu 27. októbra 2019

Teraz ste vo veľkom duchovnom boji za Pravda; satan a jeho nadvlády poškvrnili Moje Slová a umiestnili zmätok na nich – Veľký boj začne na Strednom východe, kde vládne satan. Izrael sa musí pripraviť, lebo temná strana je pripravená ho napadnúť armádou prichádzajúcou z Iránu a dokonca aj Ruska – Modlite sa za Libanon, lebo sa stane cintorínom – Veľmi skoro vybuchnú sopky a mestá v Taliansku budú horieť.

WILLIAM: vidím obrovskú loď s veľkými plachtami – vyzerá to, ako Noemova archa, má na sebe paluby, ako loď zo 16. storočia a dosahuje až k Nebu, smerom k Bielemu Krížu. Biely Kríž sa otvoril a vidím Ježiša, ako prichádza – kĺže sa dole – oblečený v bielej zbroji. Mnoho Anjelov prichádzajú za Ním. Než prišla loď kopula sa vytvorila okolo mňa, ako štít. Všetci moji anjeli vytvorili stráž okolo mňa a milióny anjelov z kríža, zleteli ku mne. Ježiš vyzerá ako vojak. Vytasil meč a stojí predo mnou. Svätý Michal je napravo. Ježiš mi ukazuje svoj meč – leskne sa a je popísaný zlatom – je však v ohni. Nápis hovorí: „Kto je podobný Bohu?“ Ježiš mi ponúka svoj meč.

Náš Pán: „JA ti žehnám, Môj obľúbený syn, bojovník za Pravdu; JA ti žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Zdravím ťa, Môj syn a všetky Božie verné detí! Teraz ste vo veľkom duchovnom boji za pravdu, lebo satan a jeho nadvlády poškvrnili Moje Slová a umiestnili zmätok na nich, čo Moje deti boli uvedené do veľkého zmätku a obavách. Preto Som umiestnil anjelov pokoja a porozumenia na svet, aby tomu zabránili, aby Moje deti pochopili, čo sa deje vo svete, lebo mnohým našim deťom bolo na škodu a sú zmätené, čo sa deje vo svete. Títo anjeli sú bojovníci. Anjelov Som pripravil a poslal milióny na Zem, aby Moje deti nezišli teraz na scestie. Modlite sa k anjelom, Moje deti, lebo sú silné a oni vám pomôžu, aby Moje deti neboli oklamaní mocou Zlého. Modlite sa, Moje sladké deti, denne k Svätému Michalovi.

„Meč, ktorý Som ti dal Môj syn, porazí zlého za všetkých okolností. Teraz ťa Moje dieťa pripravím pre boj s padlými anjelmi a Antikristom. Modli sa, k Mojej Najsvätejšej Matke, ktorej víťazstvo je blízko, lebo si Jej ochrancom. Buď v pokoji, lebo JA ti ukážem, čo je potrebné urobiť v krátkej dobe, ako sa pripravíš pre svoje cesty po celom svete, kde povznesieš Moje deti a pripravíš ich k veľkej vojne, ktorá príde do svet veľmi skoro. +“

„Veľký boj začne na Strednom východe, kde vládne satan. Izrael sa musí pripraviť, lebo temná strana je pripravená napadnúť Môjho Izraela, so silami, pochádzajúcich z Iránu a dokonca aj Ruska. Vojna vypukne a mnoho z Mojich detí budú obetované.“

„Modlite sa, drahé deti, lebo Turecko bude hlavným ťahom, lebo mnoho sŕdc je popieraných, lebo Antikrist posúva svojho ducha na vodcov týchto národov, aby spôsobil veľký rozpor medzi mnohými ľuďmi. Modlite sa za Libanon, lebo sa stane cintorínom, lebo nepriateľ je tam silný.“

„Moje deti – všetky Moje detí: Tretia svetová vojna je veľmi blízko a mnoho detí budú zatratené, lebo ľudia zabudli na svojho Boha a spoliehajú sa sami na seba bez toho aby sa modlili, lebo bez modlitby budete zavádzaní do ruky, ktorá spôsobuje tento spor, a to je Antikrist – muž každého hriechu a neprávosti. Modlite sa, Moje deti, za ľudí na Strednom východe, lebo tí, čo vládnu tieto národy nechcú mier, ale stroskotanie Izraela.“

„Milovaní synovia na Strednom východe, prečo usilujete o toľké nepokoje? Abrahám bol muž Boží, ktorý priniesol mier vo svojej krajine, ale vy, drahé deti, nasledujete Mohameda a jeho učenie – ale napriek tomu ste zaslepené, lebo pokorne nasledujete a veríte v mier, ale v skutočnosti vždy hľadáte vojnu, lebo slovo z Mohameda je zneužívané a vyzdvihuje skazu. Ale JA Som Boh lásky a mieru a pravdy; hľadajte pravdu, Moje deti, a bude vám to dané. „Modlite sa, drahé deti, modlitby Panny Márie – Žena odetá slnkom – Tá, ktorá sa objavila vo Fatime. – Pani pokoja“

„Egypt je miestom, skade Antikrist pochádza; Egypt: Moje deti, volá k vám váš Boh, aby ste prišli ku Mne, pravému Spasiteľovi ľudstva – Ježišovi Kristovi, Mesiášovi! Dávajte pozor na toho, kto sa vyhlási za Mňa, lebo vás pohltí, ak svoje srdce neotvoríte pravému Bohu. Egypt má druhý plán na odstránenie všetkých verných Božích služobníkov. Buďte opatrní, Moje deti Egypta, lebo váš Boh vidí všetko a bude brániť to, čo je pravda.“

„Moje deti Nigérie – veľmi veľkého národa – ktoré sú rozdelené, lebo tieto duše, ktoré chcú používať Boží ľud na zlato a potešenie, zabúdajú, že Boh vidí všetko. Aj napriek tomu, že máte veľa ľudí – ale mnohí z nich hladujú a zaobchádza sa s nimi ako s otrokmi. Vyzývam vládu, aby zmenila svoje spôsoby, lebo dusíte Moje deti. Mnoho našich detí čaká na pokoj a stabilitu vo svojom živote a vy ste to pre nich mohli uľahčiť. Avšak nezabudnite, že JA, Ježiš Kristus, ich milujem a budem im pomáhať. Modlite sa, drahé deti, lebo Boh lásky a milosrdenstva otvára dvere pre všetkých ľudí z Nigérie. +“

„Môj svätý syn: Dnes by Som chcel hovoriť s mnohými národmi, lebo mnoho z Mojich ľudí spia a opúšťajú cestu pravdy. Pre ľudí z Írska, nezabudol Som na vás. Teraz ste prosperujúci, ale zanechali ste svoju vieru v žľabe a veríte, že vaša prosperita bude žiariť, keď cestujete v rámci spoločného európskeho trhu. Ale najslávnostnejšie vám hovorím, keď sa pohnete vpred, aby ste sa odstránili z Únie Británie, ocitnete sa v núdzi, lebo je plánom Britských ostrovov sa z trhu Spojených národov Európy stiahnuť, ale budú zlé pokračovať. Vaše vzťahy s trhom spôsobia oddelenie, ktoré rozdelí Britské ostrovy a na trhu budú tiež nakoniec rozpúšťať, lebo z obrovského počtu krajín bude rozdelených medzi rôznymi národmi, čo budú nadávať, lebo komunizmus zvíťazí na celom svete.“

„Modlite sa, sladké deti, lebo bude omnoho viac bombových útokov na samo programovaných hriešnikov, ktorí odpália Britániu, Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Veľmi skoro sopky vybuchnú a mestá budú horieť v Taliansku.“

„Moje deti, vyzývam všetkých, aby sa modlili, najmä Svätý ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva, lebo práve v týchto dvoch modlitbách čaká svetová scéna na to, aby sa Moje Slovo ozývalo v celej Zemi, lebo Varovanie je blízko. Pokračujte v počúvaní nášho hlasu a volania, lebo vám bude povedané šesť mesiacov vopred, kedy príde oheň z Neba, čím sa otvoria srdcia ľudí. Nijaká žena, muž alebo dieťa sa už viac nebude pýtať, či existuje Boh alebo nie.“

„Milujem vás, Moje sladké deti a posielam vám silné požehnanie: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„A ty, Môj synu, najviac Ma potešuj: buď pripravený, lebo prílivy sa chystajú obrátiť na teba a všetko, čo Som ti povedal, príde.“

Žehnám tie duše, ktoré sú drahé pre vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dôverujte a pokračujte prípravou všetkého, čo je potrebné, lebo všetko, čo Som vám odhalil a prezradil, čo sa má čoskoro objaviť. JA vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš prichádza ku mne a podáva mi meč. „Je to meč Pravdy, Môj syn. Buď v pokoji“. Ježiš mi žehná aj Svätý Michal: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Ježiš hovorí: „To je loď, ktorú budem viesť.

Pokoj s vami.“

—-

Malý Kamienok  znamenie pravdy, nádeje a odvahy

Malý Kamienok je znamením a hviezdou pre Božie deti

V roku 1993 Panna Mária označovala Malého Kamienka ako „Hviezdu“. Pri mnohých príležitostiach si Malý kamienok počas zjavenia všimol, že Panna Mária mala vedľa svojho Nepoškvrneného Srdca „hviezdu“.Spočiatku nerozumel, čo to znamená; ale potom Panna Mária vysvetlila:  

Naša Pani: „Ty, Moje drahé dieťa, si táto Hviezda, aby všetci nasledovali cestu pravdy a spravodlivosti. Nachádza sa vedľa Môjho Srdca, takže všetci môžu vidieť a chápať vôľu Večného Otca pre Cirkev a svet “ (odkaz 398  13. augusta 1993).

Náš Pán povedal prorokovi Ezechielovi pred toľkými stáročiami  že pre svoje generácie bude „znamením“:

15 Pán prehovoril ku mne takto: 16 „Syn človeka, pozri, ja ti odnímem, čo je milé tvojim očiam, ale nenariekaj a neplač; slzy nech ti netečú! 17 Vzdychaj tíško, nárek za mŕtvymi neusporiadaj, uviaž si turban, obuj si obuv na nohy, pery si nezahaľuj a nejedz smútočný chlieb!“ 18 Hovoril som teda k ľudu za rána. Večer potom mi zomrela žena a ráno som robil, ako mi bolo rozkázané. 19 Ľud mi povedal: „Nepovieš nám, čo to pre nás  znamená, že takto robíš?“ 20 Odpovedal som im: „Pán ku mne prehovoril takto: 21 Povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Jahve: Veruže znesvätím svoju svätyňu, pýchu vášho mocnárstva, žiadosť vašich očí a túžbu  vašej duše! A vaši synovia a dcéry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. 22 Vtedy budete robiť, ako robím ja, pery si nebudete zahaľovať a nebudete jesť smútočný chlieb. 23 Svoje turbany budete mať na hlavách a obuv na nohách, nebudete plakať ani nariekať, ale budete hynúť pre svoje hriechy a druh k druhovi vzdychať. 24 Ezechiel vám však bude znamením, robte všetko, ako robí on, keď to príde. A budete vedieť, že ja som Pán, Jahve. Ezechiel 24: 15-24 )

Prorok Ezechiel bol znamením pre Boží ľud  dostal Božie prorocké Slovo a dal im to. Boh povedal Ezechielovi o mnohých trestov, ktoré boli priprave, aj prídu Ezechiel viditeľné znamenie, ktoré to dokazujú, ako by si všetci uvedomovali neskôr  keď to všetko sa stalo skutkom. Koľko osôb boli posudzova Malý Kamienokskrze ich ľudské logiky a uvažovania? Napriek tomu, že je to znamenie pre nich. Mnoho ľudí sa dnes pýta: Čo musím urobiť? Ale Panna Mária označuje Malého Kamienka Pebble ako ich hviezdu. Mudrci z východu  nasledovali svoju hviezdu do Betlehema  našli svoj cieľ. Odpovedali na svoju vlastnú otázku sledovaním tejto hviezdy. Dnešní farizeji, ktorí nenašli nijaké vysvetlenie v Božích tajomstvách prostredníctvom svojej ľudskej logiky, sa stali slepými a hluchými pre všetkých, na ktoré ich Boh volá. Je to podobné ako v deň nášho Pána na Zemi, keď mnohí farizeji hľadali „znamenie“; Náš Pán povedal v Svätom evanjeliu:

29 Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. 30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn  človeka pre toto pokolenie. 31 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť  a tu je niekto väčší ako Šalamún. 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie  a tu je predsa        niekto väčší ako Jonáš. ( Lukáš 11 : 29-32 ).

Už v roku 1985 náš Pán hovoril o svojom Malom Kamienkoví ako o druhom Jonášovi. Keď hovoríme o veľkej bitke, o bitke pri Armagedonu, Náš Pán povedal:

Náš Pán: Posielam na svet druhého Jonáša, Môj Malý Kamienok lásky, aby varoval svet pred jeho čakajúcou katastrofou. Ty, Moje dieťa, budeš viesť túto armádu na Zemi v Mojej Cirkvi, budeš viesť Moje deti     v poslednom veku k víťazstvu nad Luciferom. Kráľovná nebies bude tvoj sprievodca(Správa č. 28  máj 13, 1985).

Tak, ako Jonáš, aj Malý kamienok je „znamením“ našej generácie, lebo Boh s ním uzavrel novú „trojnásobnú zmluvu“. (Správa 395  3 júla 1993). Opäť platí, pre našu generáciu, že kým sa ich srdcianezmenia na Božiu vôľu, budú „hľadať“ a neuvidia; budú „počúvať“ a nebudú počuť. Je to preto, že nechcú akceptovať pravdu  že Malý Kamienok je znamením pre nás všetkých, že Boh skutočne volá túto generáciu, aby konala Jeho vôľu. Veľmi dôležitá správa, ktorú v roku 1995 dostal vizionár Tŕnie vysvetľuje:

Naša Pani: Modlite sa za Môjho malého` Bieleho Kamienka, Môjho Malého Kamienka Lásky, lebo aj on teraz žije v utrpení veľmi hlboko, lebo mnoho je žiadané od neho  Poslanie Mojej sladkej skaly lásky sa zvýši do bodu, keď sa stane znamením pre mnohých, znamením pravdy, znamením nádeje a znamením odvahy. Modlite sa za odškodnenie pre tých, ktorí ho prenasledujú a zosmiešňujú ho (Panna Mária skrze Tŕnie  13. novembra 1995 v L’Avenir v Kanade).

Opäť platí, že v roku 1995 Panna Mária potvrdila skoršie správy z 13. mája 1985, v ktorom náš Pán povedal: Kráľovná nebies, bude váš sprievodca;

Naša Pani: Zdravím ťa, Môj Malý Biely Kamienok, Malý Kamienok lásky a Malý Abrahám týchto časov konca: Pozdravujem ťa svojím Nepoškvrneným Srdcom …. Povediem ťa, Môj Malý Skala“, rovnako ako ťa teraz vediem, lebo Duch Svätý, ktorý prebýva vo Mne, vydal do tvojej duše špeciálne Svetlo. (Správa 485  15. augusta 1995 skrze Tŕnie)

https://littlepebble.org/2019/10/28/message-796-27-october-2019/