Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 1 October 2019

1. november 2019 – Panna Mária Svetla o 15:00 – Deň všetkých Svätých. Meditačná záhrada, farnosť Sv. Rozálie, Hampton Bays, New York

Panna Svetla

Môj drahý synu!

Prichádzam k vám dnes v deň všetkých Svätých, ako aj v predvečer všetkých duší. Chcem vám ešte raz pripomenúť, že práve v tieto dva dni v roku pomáham mnohým z vašich bratov a sestier na ich ceste do Neba.

Tieto dni sú časom na zamyslenie sa všetkých vašich bratov a sestier v čase, ktorý urobil cestu sem na Zem a zápasil so skúsenosťami zo života vo fyzickom tele, ako aj s prechodom do vášho Nebeského domova, kde je fyzický prepustený z duše a je dosiahnutá slávna cesta s Otcom v Nebi.

Žiadam vás všetkých ako mocných modlitebných bojovníkov, aby ste sa v týchto dvoch dňoch modlili zvlášť za svojich bratov a sestry, ako aj za seba tak, aby vaša cesta sem na Zem i cesta domov bola odmenená blaženou víziou a zasľúbením večného Raja. To je túžba vášho Stvoriteľa, aby ste sa vrátili do Nebeských ríš, ktoré sú vaším domovom. Bohu vďaka!

Medzitým tu na Zemi je Cirkev Môjho Syna vo veľkej kríze, lebo vodcovia Cirkvi sa dostali do infiltrácie zlým človekom a jeho démonickými prisluhovačmi, ktorí sú peklom odhodlaní zničiť Cirkev Môjho Syna a nahradiť ju novým svetovým poriadkom. Cirkev, ktorá nie je Otca v Nebi ani Jeho Syna, Ježiša Krista, Vykupiteľa celého ľudstva. Kríza sa stala takou vážnou, že dokonca vikár Cirkvi Môjho Syna v Ríme sa stratil a prijal diela nepriateľa Môjho Syna. Vikár Cirkvi Môjho Syna podľahol prijatiu nového svetového poriadku svetových elít zlého, ktoré sa tu usídlia.

Znaky a varovania, že súčasný vikár oslabuje a klame stádo, sa prejavili pred niekoľkými rokmi, keď prvýkrát verejne prijal zlo nového svetového poriadku. Odvtedy sa svojím pontifikátom stáva čoraz viac nielen časťou problému v Cirkvi Môjho Syna, ale aj vodcom, ktorý vedie Božie deti na scestie, lebo stratil zo zreteľa poslanie Cirkvi Môjho Syna viesť všetky Božie deti k záchrane ich duší sústredením sa na Božiu cestu na rozdiel od pozemskej cesty. Vikár stratil svoju cestu sústredením sa na pozemskú cestu a na otázky sociálnej spravodlivosti, než na sústredenie sa na záchranu duší.

Z tohto dôvodu vás žiadam, Moje deti, aby ste vycentrovali svoju duchovnú cestu tu na Zemi na Môjho Syna ako svojho Spasiteľa a Vykupiteľa a aby ste sa nespoliehali na nikoho iného, než na Neho, aby vám uľahčil cestu a váš návrat k Nebeskému Otcovi.

Neopúšťajte Cirkev Môjho Syna, ale obliekajte sa a pripravte sa na cestu vpred na obranu Cirkvi Môjho Syna, ktorú nezničí zlý a jeho prisluhovači, lebo Cirkev sa znovu objaví, keď sa v týchto časoch boja bojuje.

Cirkev Môjho Syna znovu vyvstane prostredníctvom skutkov vašich Moje deti, od najmenších medzi vami až po najviac zbožných.

Cirkev Môjho Syna vstane znova po týchto ťažkých časoch pred vami tými z vás, ktorí ste mocnými modlitebnými bojovníkmi, ktorí jasne vidia víziu Otca v Nebi priniesť Cirkev svojho Syna v týchto časov konca, odkiaľ Cirkev povstane silnejšia ako s pomocou vašich modlitieb a dobrých úmyslov.

Cirkev Môjho Syna je základom, na ktorom všetci prispejete k prestavbe Cirkvi Môjho Syna, lebo inak sa rozpadá okolo vás. Nezabudnite na skutočnosť, že Otec v Nebi má na starosti a postará sa o to, aby Cirkev Jeho Syna prežila a bola silnejšia vďaka vám všetkým, vernému zvyšku, ktorý prostredníctvom týchto cieľov udržiava Cirkev Môjho Syna.

Cesta bude náročná, ako už viete, ale uistite sa, že sa Otec v Nebi, Jeho Syn, váš Spasiteľ, vaša Nebeská Matka a všetci anjeli a svätí modlia sa za všetkých z vás, ktorí neopúšťajú Cirkev Môjho Syna, za všetko zdedíte večný Raj, ktorý vám sľúbil Otec v Nebi.

Bohu vďaka!

Správa sa skončila o 15:25 Ned Dougherty

http://www.endtimesdaily.com/messages-1/oct-1-2019-our-lady-of-light