Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 6 October 2019

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 6. októbra 2019 31. októbra 2019 – 11:19 od Williama

Moje kostoly sú stále ako sklad

Katedrála Svätého Patrika, Parramatta

VALENTÍNA: Dnes na Svätej omši, pri udeľovaní Svätého prijímania, náš Pán bedákal aký je veľmi urážaný zakaždým, keď sa k Nemu ľudia priblížia pri Svätom oltári, aby Ho prijali vo Svätom prijímaní. Povedal:

Ježiš: „Prichádzajú, aby Ma prijali bez hanby, plný hriechu a veľmi nedbanlivo. Je to ako zvyk; jeden vidí od druhého, a potom Ma prichádza prijať celý kostol.“

„Moje kostoly všade sú stále ako skladiska. Usilujú sa ľudí pobaviť a ako reakciu ľudia im tlieskajú. Ich správanie je neopísateľné! Milovaní kňazi mlčia k tomu všetkému. Neučia ľudí o úcte v kostole a neučia ich o potrebe ticha a mlčaní v kostole.“

„Za starých čias, ľudia chodili po špičkách, pri vstupe do kostola, aby nerušili ostatných, lebo sú v modlitbe.“

VALENTÍNA: Ježiš mi potom trúchlil nad tým, ako sa ľudia dnes bezbožne obliekajú neslušne do svojich kostolov. Povedal:

Ježiš: „Dnes Ma móda veľmi uráža. Ľudia sa obliekajú provokatívne, takmer polonahí. To všetko sa musí zmeniť.“

„Modlite sa, čoskoro sa dotknem sveta, aby ľudia vedeli, že všetko toto správanie je zlé. Modlite sa, aby sa zmenili. Celý svet potrebuje pokánie “

B Náš Pán Ježiš bol veľmi rozrušený dnes na tom, čo videl vo svojej Cirkvi. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami všetkými. Modlíme sa, aby ľudia činili pokánie a rešpektovali posvätné ticho v kostole, aby sa obliekali skromne a prijímali hodní, aby vždy prejavili úctu v Tvojej Svätej Prítomnosti.

Pozri internetové stránky:

http://valentina-sydneyseer.com.au/6-october-2019/

https://littlepebble.org/2019/10/31/message-to-valentina-sydney-seer-6-october-2019/