Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 1 March 2016

Konečným cieľom – Úplná kontrola – 01. 03. 2016 27. listopadu 2019 – 17:41 od Williama

Konečný cieľ: Úplná kontrola nad ľuďmi na planéte do roku 2030

01. 03. 2016 – Panna Mária La Salette

Drahý syn! Rovnako ako Som sa objavila deťom z La Salette, aj vám Som sa objavila so správou z vrchu La Salette, Ja Som s vami dnes ako Mária La Salette, Moje Varovanie vám dnes sú rovnaké Varovanie ako pôvodné správy z vrchu La Salette.

Cirkev Môjho Syna je aj naďalej vo veľkej kríze; ako to bolo vtedy, aj teraz zostáva, Moje prosby adresované zástupcom Cirkvi Môjho Syna padli na hluché uši a Varovania, ktoré Som predpovedala, sa naplnili mnohými škodlivými a bolestivými spôsobmi Božím deťom, ktoré uctievajú Jednu, Pravdivú, Cirkev Môjho Syna, Vykupiteľa sveta.

Ako Som varovala deti La Salette, beda kniežatám Cirkvi, ktorí myslia iba na hromadenie bohatstva na bohatstvo ochrániť svoju autoritu a vládnuť s hrdosťou. Zlý viedol mnoho kňazov Môjho Syna, vrátane aj mnohých biskupov a kardinálov na cestu, kde sa rozhodli zničiť Cirkev Môjho Syna. Zdá sa, že vedenie Cirkvi je teraz v nepokoji, lebo stúpenci Môjho Syna uznávajú, že Duch Cirkvi Môjho Syna je teraz zakalený a zdá sa, že správy, ktoré chcú veriaci počuť od Cirkvi Môjho Syna, sa zdajú naplnené zmätkom nedorozumením.

Zlý dosiahol svoje ciele v týchto časoch dal dojem, že Cirkev Môjho Syna je v neporiadku. Dokonca aj smer, ktorým Cirkev Môjho Syna sa zdá, že to trvá, ak ide o sociálne problematiky a ďalších otázkach, ktoré sú iba náboženskej povahy, vyzerá to, ako by Cirkev Môjho Syna stratila svoj smer a že účel Cirkvi Môjho Syna – spása všetkých Božích detí – je teraz bezcieľna a bez vedenia. Nenechajte sa byť zdrvení vzhľadov, ktorý prebieha. Ten zlý iba sa zdá byť na starosti mnohých z vás, ale uisťujem vás, že Môj Syn, Pán a Spasiteľ, Vykupiteľ     sveta, teraz pracuje najsilnejšie, aby viedol svoju Cirkev skrze týchto nebezpečných časoch.

Nemýľte sa, že veľký boj sa odohráva v duchovnom svete lebo ten zlý robí jeho finálnu úlohu zničiť Cirkev Môjho Syna. Michal archanjel nakoniec zvíťazí nad princom temnoty a Cirkev bude obnovená. Máte Moje uistenie, od vašej Matky Cirkvi Môjho Syna, že sa jedná iba skrze Cirkev Môjho Syna, že skutočná záchrana bude dosiahnutá. Nebojte sa a neumožňujte si sami byť zmätení udalosťami, ktoré sa dejú vo vnútri Cirkvi, a správami z Cirkvi Môjho Syna, ktoré sa zdajú byť mätúce, zamračené, a nejednoznačné, lebo je potrebné uznať, že skutočne ide o prácu zlého, jedna z jeho posledných nádychov zničiť Cirkev Môjmu Synovi, že zmätok sa deje.

Nachádzate sa v nebezpečných časoch teraz, a to ako vo vnútri Cirkvi Môjho Syna, rovnako ako na celom svete. Rovnako prisluhovači satana, ktorí boli manipulačné a ovládajúce svet, teraz prepletajú svoje hadovité chápadlá vo vnútri Cirkvi Môjho Syna, majú robiť zlé želania niekoho. Plány satanových obľúbencov sú zamaskované ako pre dobro ľudí na svete, ale neumožňujú sami sú oklamaní týmito svetovými vodcami. Sú v prevádzke, a to nielen na zničenie Cirkvi Môjho Syna a vytvoriť svoju verziu náboženstva tým, že tvoria jedno svetové náboženstvo, oni tiež pôsobia v inom, nevyspytateľnými spôsobmi podrobiť všetkých z vás do ďalšej formy otroctva, než tomu už dosiahli nad ľuďmi na Zemi.

Beda týmto prisluhovačom toho zlého, ktorí vykonávajú túto moc a kontrolu nad vami. Sú odhodlaní teraz hodiť celý svet do tretej svetovej vojny, ktorú už vedú proti ľudskosti, lebo to je skrze chaos a zmätok tejto vojny, ktoré dúfajú, že na dosiahnutie svojich konečných cieľov úplnú kontrolu a dohľad nad ľuďmi na planéte, podľa ich plánu na dosiahnutie svojich cieľov do roku 2030.

Musíte vedieť, načasovanie ich plánu teraz, lebo je to v priebehu predchádzajúcich rokov, ktorí, ako mocní modlitební bojovníci Cirkvi Môjho Syna, musíte sa spoliehať na silu svojich modlitieb prekaziť plány zlých aj diela jeho prisluhovačov, aby pre vás na dosiahnutie trvalého mieru v tomto svete bolo počas rovnakého obdobia a zmariť ich plán.

Vyzývam vás teraz ako mocných zbožných bojovníkov a ako apoštolov posledných dní odpovedať na výzvu Môjho Syna, aby ste vstúpili do armády Môjho Syna ukončili panovanie jedného zla na celom svete, a ukončili to zlo niečiu inváziu do Cirkvi Môjho Syna skrze práce svojich obľúbencov, z ktorých mnohí sú kňazi Cirkvi Môjho Syna, ktorí sa stratili, lebo zlý človek ich presvedčil, že sila, ktorú vykonávajú, je pravého Pána a Spasiteľa v ich očiach, že v skutočnosti, je to práca Lucifera, metla Cirkvi Môjho Syna.

Počujete ma teraz, Moje deti Svetla, vyzývam vás teraz v týchto posledných dňoch sa spojiť so svojimi bratmi a sestrami pod vedením Môjho Syna a svojho Spasiteľa Ježiša Krista, a pod plášťom svojej Blahoslavenej Matky bojovať dobrý boj proti zlu sveta. Viem, že to teraz, keď zvíťazí vo veľmi blízkej budúcnosti. Pre túto chvíľu je čas všetkých čias; Koniec všetkých koncov. Čím väčšia sláva Cirkvi Môjho Syna bude vaša odmena, keď je po boji, pre Môjho Syna a váš Pán a Spasiteľ zvíťazí. Michal archanjel odstráni diabla a jeho prisluhovačov z ich namyslené bidlo a hodí ich do útrob pekla. Bohu vďaka!

Nové Nebo a Nová Zem, musí byť odmena pravých nasledovníkov Môjho Syna vášho Pána a Spasiteľa

Ježiša Krista.

Panna Mária La Salette

https://littlepebble.org/2019/11/27/final-goal-complete-control-1-march-2016/

Ned Dougherty blízka smrť a jeho vízie budúcnosti

Ned Dougherty

V jeho polovici tridsiatych rokov, Ned Dougherty (írsky názov, vyslovuje sa „doku-erty“) má všetko: peniaze, ženy, majetku, prestíž a moc. Bol to realitný maklér za dvadsať šesť rokov vlastniť populárnych nočných klubov v Palm Beach na Floride, a Hampton to, Long Island exkluzívne ihrisko pre bohaté a slávne. Žil v rýchlom kruhu každú dennú hodinu, užíva každé potešenie, ktoré za peniaze mohol kúpiť. Skrze jeho náboženskej výchovy ako rímsky katolík, nemal záujem o duchovný život, lebo neveril v posmrtný život.

Bol príliš zaneprázdnený hľadaním dobrých časov byť obťažovaný s takými vecami. To všetko sa zmenilo 2. júla 1984, kedy mal blízko-zážitok smrti (NDE) v dôsledku prudkého srdcového záchvatu– skoro vražedný – pästného súboja s obchodným partnerom.

Doughertyho NDE mu spôsobila radikálnu premenu života, v ktorej sa vzdal nočného života v podnikaní a večierkoch a prijal svoje doteraz zanedbávané katolícke náboženstvo. Jeho NDE mu dalo vedomé na vedomie svojej misie v živote, ktorá ho mala pustiť do charitatívnej a misijnej práce. Počas jeho NDE mu nádherná „Panna Svetla“ (ktorú identifikoval ako Panna Mária) odhalila budúce globálne katastrofy, z ktorých mnohé sa už vyskytli a ktoré si prečítate v tomto článku.

Dnes Dougherty je vybavený rečník, bývalý riaditeľ a hovorca médiá pre Medzinárodnej asociácie pre Near-Death štúdií (www.iands.org). On tiež založil duchovné centrum, odhalil v jeho NDE nazvaný Misia Anjelská nadácia (www.fastlanetoheaven.com), ktorým sa hovorí o živote po smrti, problémy, NDE, mariánskych zjavení a iných duchovných záležitostiach.

Taktiež je hostiteľom denníka End Times(koniec časov) (www.endtimesdaily.com) – katolíckej spravodajskej stránky zameranej na eschatológiu – kde publikuje interakcie, ktoré dostáva každý mesiac od roku 2005.

Ned Dougherty

Kniha: Rýchla cesta do Neba: nebeské stretnutia, ktoré zmenili môj život

Zverejnená v marci roku 2001. Táto kniha dokumentuje jeho úžasný NDE a predstavy o budúcnosti Zeme.

Ned Dougherty Webové stránky konca dňa: webové stránky:

Webové stránky konca dňa: Hlavná stránka – www.endtimesdaily.com

https://littlepebble.org/2019/11/27/final-goal-complete-control-1-march-2016/  

[Pozri na internete: http://www.jesusmariasite.org/final-goal-complete-control-over-the-people-of-the-planet-by-year-2030/ ]

http://www.endtimesdaily.com/messages-1/mar-1-2016-our-lady-of-light  – Kalifornia, Ned