Messages to Little Grain (in Slovak) – November-December 2019

Správa Malého Zrná – 23. decembra 2019 27. december 2019 – 11:09

Vízia a Správa daná naším Pánom skrze Malého Zrná 23. decembra 2019

Malé Zrno: Pri ďakovaní po Svätom prijímaní, všimol som si na zadnej strane jasličiek, že sa zmenila a videl som Biskupa s jeho biskupskú barlu, oblečený v bielom s mnohými anjelmi a ľudí okolo jasličiek. Myslel som, že      vidím veci, a zavrel som oči. Keď som ich znovu otvoril boli tam stále. Potom som počul Ježiša rozprávať. Povedal:

Náš Pán: „Bude to katastrofa na majetku.“

Malé Zrno: Nenaznačil že čo.

Náš Pán: „To bude mať vplyv predovšetkým na tých, ktorí neprijímajú správy od Williama a odmietajú misie Mojej Matky tu v Austrálii.“

Malé Zrno: Najskôr som si myslel, že počujem veci a neveril som, tak som mentálne požiadal vidieť moje znamenie. Bolo mi povedané, zavrieť oči a potom som videl znamenie. Bol som požehnaný: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bolo mi tiež povedané, že Malý kamienok bude mimo zajatia. [Členkový náramok bude odstránený] Zlomí sa aj Getsemanská skala a William bude môcť prijať zvitok, ktorý je v nej. Voda bude tiež      vytekať zo skaly – Veľký zázrak a fenomén.

https://littlepebble.org/2019/12/27/message-to-little-grain-23-december-2019/

Správa Malého Zrná – 24. novembra 2019 27. december 2019 – 10:54

Posolstvo dané od Večného Otca skrze Malého Zrná dňa 24. novembra 2019

Malé Zrno: Práve som dostal Sväté prijímanie a modlil sa ticho moje vďakyvzdania. Pozrel som sa hore a celý oltár úplne zmizol. Videl som svoje znamenie a bol som prekvapený. Požiadal som o to, aby som to znova videl, čo som urobil a stal sa tak silným. Potom som počul hovoriť Večného Otca. Bol veľmi smutný a povedal mi:

Večný Otec: „Neboj sa, Moje dieťa, čo má prísť. Nebudem ničiť celý svet, iba jeho časti, aby sa prebudili Moje deti, ktoré spia. Nebeská armáda je takmer pripravená prísť, ale JA Som čakal na odpoveď od Mojich detí. Kedy sa konečne naučia – iba prostredníctvom ničenia a katastrof.“

„Bohužiaľ, mnoho z Mojich detí sú iba nedeľní návštevníci, ktorí neprichádzajú sa modliť alebo obdivovať Môjho milovaného Syna, Ježiša – iba naoko a iba na účely vzhľadu, aby boli videní. Tieto deti, takpovediac, sedia na vedľajšej koľaji, nevedia kam majú ísť. Iní si ani nemyslia, že Boh existuje, a vôbec nič neveria, a napriek tomu sa tieto duše zmenia, keď uvidia Moju moc.“

„Existujú iní, ktorí od narodenia nemajú vôbec nijakú vieru. Je to kvôli ich výchove – a iným, ktorí nechcú zmeniť svoj život alebo poslúchať Desať prikázaní, ktoré Som dal na vrchu Sinaj Mojžišovi a tiež jedenáste dané Mojim milovaným Synom: aby sa milovali navzájom, ako Som JA miloval vás.“

„Všetky Moje verné deti, ktoré nasledovali Moje učenia a Môjho Drahého Syna – Môj budúci Peter Rímsky – to pochopia a budú chránené všetky miesta zjavenia Mojej milovanej dcéry Márie Nepoškvrnenej.“

„Starám sa o Moju a všetky naše deti – rád by Som to zdôraznil. Pamätajte, že milujem všetkých ľudí všetkých národov, či už dobrých alebo zlých, a Moje milosrdenstvo je za všetkých skrze smrť Môjho Syna Ježiša ‘na Kríži a na príhovor Mojej milovanej dcéry, Panny Márie Nepoškvrnenej.“

„Pokračuj vo svojich modlitbách, Môj malý. Milujem ťa draho. Bol si umiestnení v našich Srdciach. Žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Požehnávam tiež Môjho budúceho Vikára Cirkvi Môjho Syna, Petra Rímskeho: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2019/12/27/message-to-little-grain-24-november-2019/ 

Posun Zeme – 14 decembra 2019 26. december 2019 – 11:17 Od Williama

Magnetický sever Zeme sa pohybuje „nebývalým“ tempom 30 míľ za rok – vyhodenie satelitných údajov o polohe a navigačných systémov mimo kurz

• Nový svetový magnetový model ukazuje pohyby v magnetickom poli Zeme

• Zemský magnetický severný pól smeruje k Sibíri a preč z Kanady

• Polárna žiara môže byť ťažšie vidieť z Kanady ako magnetický sever sa posúva

• Magnetické zariadenia a systémy GPS používané vojenského a leteckého priemyslu sa spoliehajú na presné údaje magnetického poľa

https://littlepebble.org/2019/12/26/shifting-of-the-earth-14-december-2019/  

Autor: JONATHAN CHADWICK PRE MAILONLINE Pozri odkaz:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7789269/Earths-magnetic-north-shifting-unprecedented-rate-30-miles-year.html

Publikované: 02:09 AEDT, 14 decembra 2019 | AKTUALIZOVANÉ: 03:04 AEDT, 14 december 2019