Message to Luz de Maria (in Slovak) – 5 January 2020

Správa Luz de Mária – 5. januára 2020 25. január 2020 – 09:41Od Williama

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 5. januára 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Boží ľud: Láska nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista ku svojim deťom je nekonečná, ako sú nekonečné Jeho milosrdenstvo a spravodlivosť. Pri príležitosti oslavy Zjavenia Pána, je potrebné, aby ste si darovali dar: dar pokoja a jednoty, aby ste sa, ako Boží ľudia, vzopreli. Čo vidí človek vo svojom vnútri? Burina, ktorá vyrástla vo vnútri? Vzbura proti Najsvätejšej Trojici odvracia človeka od seba a vedie ho k tomu, aby si prisvojil, čo nie je jeho. Videli ste svojich bratov, ako vyplienili kostoly, znesvätili nášho Kráľa prítomného v Eucharistii! Podobným spôsobom rovnakí ľudia vydrancujú všetko, čo nájdu na svojej ceste, v dňoch hladomoru.

Ešte nežijete v krutosti priechodu temnôt človeka na Zemi. Ľudia budú ako dravé vtáky, a čo bude katastrofou v tejto generácii: človek proti človeku. Boží ľudia, dávajte pozor, orly lietajú vysoko a vidia svoju korisť z výšky, ale nie vždy dosiahnu svoj cieľ. Dávajte pozor, Boží ľudia, symbol slobody padne – predzvesť toho, čo sa stane tomuto veľkému národu. Zrodí sa znovu zo svojho popola a bude obnovený potom, čo bude očistený. Ľudia budú migrovať v úsilí nájsť bezpečie, ktoré bude ťažké nájsť, až národy povedú medzi sebou spor o svetovú moc.

Boží ľudia, preto vás vyzývam, aby ste sa napravili, každý svojím osobným spôsobom, a potom sa zjednotili. Iba v jednote sa môžete vyhnúť hrôzam toho, čo leží pred ľudstvom. Zo svojho vlastného utrpenia sa ľudské stvorenie iba dozvie, že sa už nespamätá, ale že bude musieť všetko začať znovu vo zničenej krajine a prosiť, aby Manna mu bola poslaná zhora, aby sa udržal nažive. Nebuďte pochybujúci, volajte k Božiemu milosrdenstvu, aby vo chvíľach bolesti, náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus a naša Matka a Kráľovná rýchlo prišli. Modlite sa, musíte sa modliť, musíte byť bytosťami modliaci sa srdcom, silami a zmyslami, zjednotiť sa s Najsvätejším Srdcom, a potom prežívať modlitbu v osobnom živote a ponúknuť plody modlitby svojim blížnym.

Boží ľudia, je naliehavé, aby ste sa modlili za svetový mier, vlákno sa pretrhlo a postup búrky neslabne, ale Boží ľud sa musí modliť a ponúkať, bez toho aby sa unavil. Sledujte satanov postup v rodinách, sledujte, ako rodičia a deti bojujú. Študijné strediská väčšinou upadli do straty morálnej vážnosti, pracovné miesta sú bojovým poľom, spoločenstvá sú zaplavená závisťou, a čo je vo vnútri človeka? Naprávajte, tvárou v tvár toľkých neposlušnosti, závisti, pýchy, klamstvám, neblahým zdaním a buďte opakom toho, čo je svetské: buďte láskou, žite podľa Blahoslavenstiev [Mt 5, 3-12]. Je nevyhnutné, aby sa ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista pripravili, aby neodvrával; kormidlo Cirkvi nášho Pána a Kráľa trpí. Rím bude napadnutý.

Boží ľudia, Zem sa vnútri prudko hýbe, na povrchu sa objaví veľké zemetrasenia, a preto je potrebné, aby ste sa pripravili teraz, aby ste mohli pomôcť vašim bratom. Zem sa bude triasť s veľkou silou, uprostred hrozieb človeka proti človeku, uprostred útokov medzi národmi. Čas, ktorý už nie je časom, dospel k ľudstvu. Proroctvá sa napĺňajú jedno za druhým, a vy si musíte zachovať vnútorný pokoj tak, aby zlo vás neuchvátilo a neurobilo si z vás svoju korisť. Je to chvíľa odpustenia, pokánia, života z Božej lásky v každom z vás. Nebuďte ľahostajní!

My, nebeské armády, sprevádzame Boží ľud v jeho skúškach. Zostávame s každým z vás. Nebojte sa, zasievajte pokoj do vášho srdca, očistite svoju myseľ, aby vaše myšlienky zotrvali vo viere, buďte bytosťami pokoja. Zasväcujte sa Najsvätejším Srdciam a zostaňte verní tradícii Cirkvi! Žehnám vás.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

Náš milovaný Svätý Michal archanjel opakuje požehnanie, ktoré neustále prijímame z Neba: celé Nebo nás sleduje v okamihoch, keď sa napĺňa to, čo bolo prorokované. Potrebujeme zbrane viery, mieru, jednoty, úprimnosti, trpezlivosť, nádeje a lásky medzi všetkými ostatnými.

Buďme milovníkmi Najsvätejšej sviatosti kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzame, aby nás pokoj neopustil, a modlime sa k našim ochrancom a cestujúcim, k nebeským légiám, aby nás chránili. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

https://littlepebble.org/2020/01/25/message-to-luz-de-maria-5-january-2020/