Message to Enoch (in Slovak) – 23 January 2020

Moje deti, posilňujte sa tak často, ako je to možné, Mojím Telom a Mojou Krvou, aby ste sa duchovne posilnili a mohli tak prejsť nasledujúce dni skúšok!

23. januára 2020, 17:50 – Volanie Sviatostného Ježiša na verných ľudí. Správa Enochovi.

Môj pokoj nech je s vami, Moje deti!

Drahé deti, čas sa priblíži zakaždým, dni, mesiace a roky plynú oveľa rýchlejšie; trvanie tohoto času je dosiahnutie limitu 12 hodín, potom sa začne čas Mojej spravodlivosti. (zatiaľ deň trvá 16 hodín, kým hodiny prejdú 24 hod., tak je urýchlený čas.)

Hnev prírody sa zobudí a v nijakom kúte sveta nebude nijaké bezpečné miesto; Prírodné katastrofy, suchá, vírusy a choroby sa chystajú vybuchnúť a toto ľudstvo je stále ohromené hriechom. Úbohé hriešne ľudstvo, ak sa nezobudíte zo svojej letargie a nevrátite sa k Bohu čo najskôr, zatratíte sa navždy! Začína sa čas bolesti pre ľudstvo a nedá sa odvrátiť; zlá správa začína a jedna za druhou nasleduje; keď príde ďalšia katastrofa, toto ľudstvo nebude znova stúpať, nepozdvihne sa.

Znamenia a signály sú stále viditeľnejšie v celom stvorení, Nebo používa všetky zdroje na záchranu čo najväčšieho počtu duší, ale toto nevďačné ľudstvo sa obracia chrbtom k Božím výzvam. Moji ľudia, prišli dni veľkých skúšok, pevne stojte vo svojej viere, aby ste ich mohli prekonať; vaša viera a viera v Boha budú skúšané: budú dni zúfalstva, keď vás bude skúšať nepriateľ vašich duší a jeho hnev zla. Budete volať do Neba a nedostanete odpoveď, budú to dni duchovnej suchosti. Na ceste skrze púšť budete v pokušení a iba tí, ktorí vytrvajú vo viere, môžu prejsť skúškou. Prečítajte si Moje Sväté Slovo, premýšľajte o tom a vezmite si to do svojej mysle a srdca, lebo je to meč dvojitej ostrosti, ktorý vás chráni pred pokušeniami a podvodmi nepriateľa vašej duše.

Moje deti, posilňujte sa tak často, ako môžete pomocou Môjho Tela a Mojej Krvi, aby ste sa duchovne posilnili a mohli tak prejsť nasledujúce dni skúšok. Využite tieto dni, kým Som stále vo vašom strede, na oltári, lebo sa blížia dni, keď už nebudem v Mojich Svätostánkoch a potom poviete ako Mária Magdaléna: „Kam ste dali Telo môjho Pána?“

Moji najmenší, prenasledovanie Mojich verných ľudí a znesvätenie Mojich domov už začali; signály, ktoré ukazujú, že čas tmy začína; preto buďte opatrní a pozorní, aby vaše lampy svietili modlitbou, aby ste mohli osvecovať temnotu, ktorá sa blíži. Zostaňte v Mojom pokoji a v Mojej láske a nebojte sa; Nenechám vás padnúť, Moja Matka bude príbytkom, kde sa so Mnou stretnete v tých dňoch temna a duchovného sucha. Nedajte sa ničím a nikým oklamať a neoddeľujte sa odo Mňa. Zostaňte v pokoji, Moje deti!

Váš milovaný, Sviatostný Ježiš.

Dajte všetkým ľuďom vedieť Moje posolstvá, stádo Moje!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020