Message to Luz de Maria (in Slovak) – 12 January 2020

Správa Luz de Mária – 12. januára 2020 26. január 2020 – 10:23Od Williama

Správa od nášho Pána Ježiša Krista skrze Jeho milovanú dcéru LUZ DE MÁRIA

Moji milovaní: ľúbim vás večnou láskou!

Moji milovaní, obetovanie ľudského času na výpočet dát splnenia odhalení Mojich a Mojej Svätej Matky, je plodom ľudskej netrpezlivosti a nie viery. Všetko, čo Som vám odhalil JA, Moja Matka a Môj milovaný Svätý archanjel Michal, to všetko sa uskutoční. Pýtate sa, ako ste na tom duchovne? Koľko handier ste zanechali na ceste? Handry ľudského ega, majúce prevahu nad Mojimi požiadavkami, víťazia nad láskou, ktorú Mi máte prinášať. Moji ľudia, v tomto čase je toľko znamenia, a vy ste tak slepí, že bedákanie, ktoré budú nasledovať, budú počuť v celom Stvorení. Vráťte sa urýchlene ku Mne! Žijete tak ďaleko odo Mňa, zatienení tým, s čím nie ste v súlade. Zaťažujete svoj každodenný život množstvom povinností, ktoré nie sú vaše, lebo nesiete kríž iných ľudí, bez toho aby ste riadne niesli ten, ktorý vám odpovedá, a preto vás ich ťarcha zlomí. Uvedomte si, aby ste Ma milovali, musíte Ma spoznať v Mojom Slove, v osobnom vzťahu v každom okamihu, kedy Mňa prijímate v Eucharistii, v okamihu, keď ste „samotní so Mnou“ a v pokoji a láske k svojim blížnym.

Moji milovaní, potrebujete vieru ako „horčičné semienko“ [Lk 17, 6], aby ste si nezúfali v čakaní. Musíte rýchlo posilniť svojho ducha, nenechávať nič na zajtrajšok, ak ide o spásu duše: zajtrajšok patrí Mne. Moji ľudia, buďte bdelí: Zem sa stále vychyľuje zo svojej osi, vody morí zaplavia veľkú časť pobrežia a vo vode sa objavia nevysvetliteľné javy. Celá Zem sa chveje pod nemilosrdným Slnkom, sopky vybuchujú a človek tomu nevenuje pozornosť, pokúša sa bagatelizovať to, čo sa deje a hovorí, že čakanie je dlhé. Mal by skôr poďakovať Mojej Matke, ktorá sa prihovára za ľudstvo.

Rovnako ako sa chveje Zem, Moja Cirkev sa tiež otriasa, tá, ktorá prijíma modernizmus, ktorý nie je Mojou vôľou. Myslia si, že Som ďaleko, pokúšajú sa Ma zrušiť v Mojom vlastnom dome, vykážu Ma na vzdialené miesto, a potom budú popierať, že Som živý a pulzujem v Eucharistii a poprú Moju transsubstanciáciu.(prítomnosť v Eucharistií) Ak ide o Moju Matku, budú Ju popierať ešte viac. Moji ľudia musia byť silní, musia odolávať a nestratiť vieru. Vrhnú sa proti Mojim a ako vlci vás budú prenasledovať. Moji ľudia, buďte vytrvalí a nezabudnite, že „JA SOM S VAMI“ [Mt 28. 20].

Moji ľudia, počas pohrôm, v nápore prírody, počas prenasledovania, v ohováraní, urážkach, a keď vás odsunú z niektorých miest, nezabudnite, že naša Najsvätejšia Trojica je s vami a že Môj ľud nebude trpieť navždy.

Moji milovaní, hrozby medzi národmi budú pokračovať, budú ešte mŕtvi, ešte prídu činy terorizmu, u človeka vzrastie smäd po pomste, ľudia sa budú opätovne zraňovať k smrti. Moji ľudia, Moje nevinné deti, nebudú trpieť tým, čo väčšina. Budem ich chrániť.

Zjednoťte sa do skupín, nech to sú rodiny, modlitebné skupiny, pevné priateľstva, a buďte prichystaní k príprave miest, kde budete môcť zostať spolu v období silného prenasledovania, alebo vojny. Skladujte nevyhnutné veci, aby ste tam mohli zostať, až do doby, kedy vám Moji anjeli dajú vedieť. Tieto úkryty budú chránené pred inváziou. Pamätajte na to, že v jednote je sila: ak niekto zoslabne vo viere, druhý ho pozdvihne, ak je niekto chorý, iný brat mu bude oporou v jednote. Čakajte vo viere, aby tá, vami posilnená, bola prípravou na dobu, kedy budete prenasledovaní. Moji milovaní ľudia, vediem vás za ruku, Som váš Otec a nenechám vás samotných. SOM, KTORÝ SOM [Ex 3, 14; Jn 8, 58; 4, 26], nezúfajte.

MÔJ POKOJ JE V KAŽDOM Z VÁS. Milujem vás, žehnám vás, Moji verní.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

Sme v čase, keď musíme zvýšiť svoju vieru v jediného a jedného BOHA, PÁNA NEBA A ZEME.

Ako sa odlíšili prví kresťania: láskou. Vidíme to v súčasnej dobe?

Bratia a sestry, viac než v iných okamihoch, musíme udržiavať mier, solidaritu, nádej, lásku, a nestrácať vieru. Nečakajme na zajtrajšok: ako nám náš Pán Ježiš Kristus hovorí, robme dobre dnes nečakajme, lebo náš život má vlastníka a iba On vie, ktorý deň bude náš posledný. Amen.

Pozri: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

https://littlepebble.org/2020/01/26/message-to-luz-de-maria-12-january-2020/