Message to Luz de Maria (in Slovak) – 19 January 2020

Správa Luz de Mária – 19. januára 2020 4. 2. 2020 –14:07 Od Williama

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 19. januára 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Milovaní Boží ľudia:

S vďačnosťou k Najsvätejšej Trojici, vás pozývam, aby ste neotáľali s obrátením. Naša Kráľovná a Matka všetkého Stvorenia vás vyzýva urobiť tento krok dopredu TERAZ! Vidím démonov, ako sa stretávajú s ľuďmi, vyvolávajú zlyhania, sklamania, dotýkajú sa ľudského ega, aby vás viedlo k strate pokoja, dôvery a zanechali vás v zúfalstve, aby ste sa cítili opustení naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom. Nachádzate sa v čase silného boja medzi dobrom a zlom [Gn 3, 6]. Dobro postupuje uvážlivo, zatiaľ čo zlo sa vrhá na všetko a proti všetkému a drví na svojej ceste všetko, čo môže byť prekážkou jeho neblahým plánom. Zvyšuje hlas, už nie je tým, čo sa plazia, ale tým, čo vidia svoju korisť už z diaľky a útočia na ňu, akonáhle v nej nájdu akúkoľvek duchovnú nestálosť.

Boží ľudia, žijete vo svete, ale nie ste zo sveta [1 Jn 2, 15] a zabúdate na to veľmi ľahko, najmä ak trpíte určitou duchovnou skleslosťou. Jednáte, ako by ste boli zo sveta a zabúdate, že tvoríte časť tajomného tela nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Musíte pracovať a konať s dôstojnosťou, dokonca aj keď vás zaplaví bolesť. Ešte ste nevstúpili do spustošenia, preto musíte svedčiť o tom, že ste silní a že ste stvorení pre vieru, pripravení bez váhania plniť Božiu vôľu a zostať v spojení s výzvou, ktorú každý z vás má vykonať: Byť dôstojné deti Kráľa [Jn1, 12,13]. Zem sa silno trasie a privádza ľudstvo k pocitu obáv a pozdvihuje očí k Nebu, a hľadá odpovede, ktoré sa nachádzajú v samotnom človeku, v tom, ktorý sa teraz vzdialil od Najsvätejšej Trojici.

Ako generácia sa musíte modliť a uviesť modlitbu do praxe, prijímať Telo a Krv nášho Pána a premeniť ich do spôsobu konania, inak vaše činy neprinesú plody, budú rozptýlené na vyprahnutej Zemi a ľudské stvorenie nevydá plody večného života. Preto sa najprv musíte pripraviť, náležite sa kajať zo svojich hriechov, riadne napraviť spáchané zlo a dať si pevné predsavzatie nápravy, nepadnúť do rovnakých činov hriechu.

Ako Boží ľudia, dobre viete, že pyšný a arogantný satan bojuje proti vám, a vy si toho nevšímate [1Petr 5, 8-9], zraňuje vaše ego, lebo pracuje na najmenších detailoch, ktorých si nevšímate, dosahuje svoj cieľ a vy to nespoznáte. Boží ľudia, duchovná arogancia, duchovná pýcha, je najväčšie zlo detí nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, a je to zlo, ktoré vedie časť tohoto ľudstva k odpadnutiu, lebo nezistilo svoje omyly a nedalo na prvé miesto lásku k blížnemu a bratskú lásku. [1 Jn 2, 26; Rím 12, 16; Pr 8, 13].

Nehľadajte nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista na cestách, ktoré nevytýčil, aby ste Ho priamo našli. Zvedavý človek, ktorý túži spoznať neznáme, nájde ťažší kríž, ďalšie bremeno, ktoré neniesol, a potom bude tárať, potácať sa, až sa stane stvorením, ktoré svojou zásluhou je hoden Božieho milosrdenstva. Boží ľudia musia upevniť a zväčšiť svoju vieru, hľadať jednotu a neoddeľovať sa od pokorných, lebo prídu mnoho ľudských stvorení so zdaním veľkej múdrosti a prenesú veľké príhovory, a s veľkou výrečnosťou vám predstavia novinky pre každý aspekt života, ale to budú poslovia satana, ktorí boli vyslaní, aby vás vzdialili od pravej cesty, vedúcej k večnému životu. Neexistujú metódy na dosiahnutie svätosti. Je to stála práca, ťažká, kedy sa usilujete byť pokornejší a dostať od Otca, že sa rozhodne konať s vami s milosrdenstvom. Ten, kto dostane Božie milosrdenstvo, nie je pyšný, ale pokorný. Nie je to ten, kto ponižuje, ale ten, kto sa dáva v ponížení. Nie je to ten, kto odmieta odpustenie, ale ten, kto odpúšťa v pokore. Nie je to ten, kto gniavi blížneho, ale ten, kto sa vzchopí a prijme svojho blížneho s láskou. Nie učenec ale ten, ktorý je pokorný dostane osvietenie Duchom Svätým a dosiahne Božieho milosrdenstva.

Boží ľudia, nesmiete čakať: Obráťte sa, neprijímajte falošné idoly sveta, nepodliehajte pokušeniu. Buďte verní, v tejto chvíli viac ako inokedy. Boží ľudia, boli ste netrpezliví a sťažovali si, že oznámené udalosti neprichádzajú. Nabudúce buďte vytrvalí a dajte pozor, aby ste sa nezrútili, až sila udalostí vás prebudí. Modlite sa, ľudia Boží, modlite sa o vytrvalosť. Modlite sa, ľudia Boží, modlite sa o vieru. Modlite sa, ľudia Boží, modlite sa o jednotu. Choďte verne ďalej k pravej autorite Cirkvi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, buďte verní! Poviete: tento deň slnko svieti a hreje nás, potom príde dážď, i bez toho aby sme ho čakali. A poviete: máme vodu a budeme mať z nej úžitok, a potom príde znečistenie, bez toho aby ste ho čakali. Na tomto mieste nie sú choroby, ale cudzopasníci pokryjú veľký rozsah a budú sa šíriť vzduchom pomocou lietadiel.

Terorizmus nepôsobí iba na Zemi, ale aj vo vzduchu. Boží ľudia, modlite sa Svätý ruženec a úpenlivo proste našu Kráľovnú a Matku, aby vás uchovávala vo svojich rukách. Nevzďaľujte sa od našej Kráľovnej a Matky, držte sa v Božích rukách, aby ste sa nenechali zviesť zo správnej cesty kvôli novinkám, ktoré vás prekvapia. Prinesiete ovocie, aj keď sa bude zdať, že to tak nebude, ak zostanete verní nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. Boží ľudia, nenechajte sa prekvapiť samotou, ste milovaní Najsvätejšou Trojicou, nenechajte sa zaplaviť samotou, ste milovaní našou Kráľovnou a Matkou, nenechajte sa premôcť samotou, my vás chránime a sprevádzame, vzývajte nás, deti Božie, stále sa na vás pozeráme. Buďte silní, držte sa, nebuďte vyvedení z miery, žite naozajstný život, žite s Bohom a pre Boha. Nebojte sa, nebojte sa, nebojte sa! Ste zrenice Božích očí. Buďte silní, Boží ľudia! KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

Sme ľudia, ktorí chodia, ale nechodíme po piesku.

Sme ľudia, ktorí túžia po večnej spáse.

Sme ľudia s Matkou, ktorá nás miluje.

Svätý Michal, archanjel, nás vedie svojím učením k meditácii a neodvráteniu sa od cesty, pravdy a života (porov. Jn 14, 6). Aj keď je pravda, že nosíme kríž podľa podoby nášho milovaného Pána Ježiša Krista, nezabúdajme na to, že tento kríž je jedným v sláve a majestáte, a preto by sme nemali váhať. Sme ľudia, ktorí chodia, ale je nevyhnutné zachovať pokoru a postoj služby tak, že každý človek by bol robotník na širokom poli Pána. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

https://littlepebble.org/2020/02/04/message-to-luz-de-maria-19-january-2020/