Message to Fr Sam Johnston (in Slovak) – 6 February 2020

Správa skrze Dona Sama Johnstona – Štvrtok 06. 02. 2020 (Ontário, Kanada) 9. 2. 2020 – 11:51 od Williama

Na Zemi ako v Nebi – INRI

Otec vo svojej Veľkej múdrosti má plán pre svet, nezničí Zem, ale zmení to, čo bolo kontaminované materializmom, láskou k bohatstvu a korupciou Jeho ľudu.

Sebecké ambície musia ustúpiť pokornej poslušnosti a milovať blížneho, modliť sa za tých, ktorí sa nemodlia, modlite sa za tých, ktorí sa zúfalo usilujú milovať a byť milovaný, modliť sa za chudobných, ktorí nemajú nič a cítia, že nemajú nikoho, kto by sa o nich postaral.

Modlite sa za všetkých kňazov, ktorí slúžia Bohu, aby vám naďalej slúžili vo svätosti. Niekedy sú prehliadaní a opomínaní v modlitebných úmyslov. Môže vás iba prekvapiť, že sú naozaj potrební a chudobní.

Modlite sa za tých, ktorí sa zdajú mať všetko v živote, môžu sa zdať spokojní so všetkým svojím majetkom, dobrým zdravím, peniazmi, ktorými plytvajú ako sa im páči, ale v skutočnosti z Nebeského pohľadu nemusia mať nič, to znamená, že nemajú Mňa v ich živote.

JA Som chlieb z Neba, poslaný vás vyživovať. Moje Srdce bolo prepichnuté, aby vám umožnilo vstúpiť do Môjho Srdca Lásky, zlomeného rôznymi hriechmi ľudstva, ale otvorené, aby ste mohli získať vstup.

S Mojou Láskou sa budete starať o druhých, ako budete konať z lásky k tomu, ktorý si nezaslúži, ktorý k vám možno nebol tak milý, možno práve vďaka vašej láskavosti bude obrátený tvárou v tvár zlému zaobchádzaniu. Duch Svätý je Ten, ktorý zjednocuje ľudí, je plameňom, ktorý všade zapaľuje srdcia.

Otec je svätý a do svätého sveta budú prijatí iba svätí svätci, ktorí sa budú usilovať stať sa svätými skrze pokánie a odškodniť všetky Božie stvorenia, aby všetci mali možnosť byť spasení.

Putujúca Cirkev oddaných nasledovníkov, pozostatok národov, ktoré sú horliví vo svojej viere a veria v Boha a ktorých srdcia sú ponorené do Božej Lásky a k ich blížnemu, to bude Nový začiatok sveta.

Tí, ktorí boli ušetrení od veľkých trestov, ktorí sa odvolávali na Moju Blahoslavenú Matku Máriu a zasvätili sa Jej, budú chránení a poučení, budú v pokoji a nájdu Nový život so Mnou.

Nebojte sa neznámeho, ak sa Ma skutočne usilujete nasledovať, aj keď sa urobia chyby, verne vám odpustím všetky vaše hriechy a neprávosti, budem vás chrániť a keď sa Mi úplne odovzdáte, uisťujem vás, že zostanete so Mnou.

[Pozri internetové stránky: http://frsamjohnston.blogspot.com/]

https://littlepebble.org/2020/02/09/message-to-fr-sam-johnston-6-february-2020/