Message to Luz de Maria (in Slovak) – 6 February 2020

Správa Luz de Mária – 6. februára 2020 18 február 2020 – 09:56Od Williama

Posolstvo Svätého archanjela Michala zo 6. februára 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista!

Neúprosné plynutie času urýchľuje proroctvo. Zamorenie ľudstva diablom sa šíri a nezastavuje sa vo svojich činoch, a zatiaľ čo Božie deti spia, zlo bdie a koná so zúrivosťou a útočí bez milosti. Ešte pred tým vás pozývam, aby ste boli pozorní k rozhodnutiam, ktoré pošliapavajú Božie Slovo, vedú ľudí na scestie, ktorí potom konajú proti Božej vôli. Zmätok v mystickom Tele Krista otvoril cestu k rozkolu, do ktorého vstúpi Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Buďte verní, buďte bytosťami, ktoré sa živia Telom a Krvou nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a prijímajú zo Svätej Eucharistie silu k tomu, čo má prísť. [Ján 6, 55-57]. Z každej prijatej Eucharistie zhromažďujete potrebné ovocie pre dobu, kedy nebudete môcť prijímať sviatostné prijímanie, aby ste netrpeli duchovným hladom, za predpokladu, že ste Eucharistiu prijali za nevyhnutných duchovných podmienok.

Modlite sa bez prestania [1Thes 5, 17]. Neustála modlitba, jednota s vaším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom je nepostrádateľná, aby ste mohli byť naplnení nádejou a pokračovať bez prestania. Buďte pozorní, veľmi pozorní k novotám, ktoré oslabujú Božie Slovo, jasne vyjadrené v Písme svätom! Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista bude podrobená veľkým skúškam, neoprávnené zmeny priťahujú duchovné pohromy, ktoré dovoľujú démonom vniknúť do ľudských stvorení. Beda tým, čo sú zhovievaví k pádom detí Najvyššieho!

Veľké nešťastia sa vynárajú po celej Zemi, človek nenájde miesto kam sa uchýliť, ani na horách, na poliach, ani v mestách [Zj 6, 15-17], lebo ľudské stvorenie dokázalo vzdorovať svojmu Kráľovi a Pánovi. Ľudské stvorenie sa oddelilo od svojho Kráľa a Pána, aby sa oddalo najnižším inštinktom do tej miery, že dokonca démoni budú mať pôžitok z toho, že muži sa vrhnú na rovnakého muža spôsobom horším než zvieratá. Vtedy budú celé stvorenia ohromené a hanbiť sa za človeka a jeho spôsoby a Zem bude stonať keď bude zakrývať toľké ohavnosti.

Zemetrasenie zvýši svoju intenzitu viac ako v tomto čase, moria budú rozbúrené kvôli pohybom, vychádzajúcich z hlbín Zeme a morí. Ekosystémy, zničené rukami človeka, núti hmyz, aby hľadal potravu v inom prostredí a mestá zaplavené sarančatami a kobylkami, zanechajú človeka bez potravy. Chýba vám pokora, aby ste pozdvihli modlitby k našej Kráľovnej a Matke všetkých ľudí. Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus nepohŕda tými, ktorí prichádzajú k Jeho Matke prosiť o Jej príhovor.

Modlite sa, vy všetci sa modlite, pohromy prichádzajú v tichosti, niektoré vzniknú pred očami človeka, príčinou iných bude zle použitá veda.

Modlite sa, všetci, modlite sa! Buďte opatrní pred zamlčanou Pravdou, buďte opatrní a nevystavujte sa chorobám, ktoré sa šíria po celej Zemi.

Modlite sa všetci. Jednotlivé krajiny budú trpieť veľkým zemetrasením, medzi nimi Stredná Amerika, Čile, Ekvádor, Indonézia, Japonsko, Mexiko, Portoriko. Štát Kalifornia a mesto San Francisco sa pohnú s veľkou silou. Argentína sa bude triasť. Veľké sopky sa stávajú aktívnymi a väčšina ľudí si ich nevšíma, kým im samým nespôsobí utrpenie. Toto je veľká nevedomosť ľudí, nasledujú svoje idoly v hudbe, idoly v športe, ale o oznámení Neba nevedia nič. Nevedia, že ich Nebo varuje. Vy, Boží ľudia, ľudia, ktorí sa modlia a dodržiavajú Božie Zákony a boja sa Boha uraziť, modlite sa nielen slovami, ale prebúdzaním vašich bratov, ktorí zaspali. Vyzývam vás, aby ste nekolísali, zostali pevní vo viere a boli ako ozajstní bratia.

My, Nebeské armády, vás strážime. Vzývajte nás, aby sme vám mohli pomáhať. Nezabúdajte, že máte anjelov strážnych, volajte ich, hovorte k nim, dajte im súhlas, aby zasiahli a nenechali vás zablúdiť. Boží ľudia, musíte čeliť skúškam a súčasne ísť k CIEĽU, zostať jednotní s vaším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom, držať sa ruky našej Kráľovnej a Matky, aby ste sa mohli tešiť z radosti Neba už na tomto svete. Nemajte strach, bytosti Lásky! Buďte pokorné, buďte dobročinné a zvyšok vám bude pridaný! Ku cti nášho Kráľa a Pána Neba a Zeme.

Zjednotenie v láske Najsvätejšej Trojice. KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

Opäť nás Svätý Michal archanjel volá k modlitbe v akcii. On nás vyzýva a povzbudzuje nás zároveň tak, aby ako Božie deti sme boli deťmi Panej Márií, zástankyni ľudstva. Mierime na skúšky, ktoré sa očakávali, preto konajme správne, reagujme spravodlivo a láskou k Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Amen.

https://littlepebble.org/2020/02/18/message-to-luz-de-maria-6-february-2020/