Message to Luz de Maria (in Slovak) – 24 February 2020

Správa Luz de Mária – 24. februára 2020 28 február 2020 – 10:31Od Williama

Tvrdíte, že Nebo a večný život sú výplody fantázie

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Boh je dokonalý, všetko robí dokonale a napriek tomu je vaša odpoveď v rozpore s Božou vôľou – je veľmi rozporuplná. Veľké a vážne udalosti sa stávajú na Zemi a tie budú rásť, bez toho aby sa zastavili; čas už nie je časom a všetko, čo Som vám oznámila počas rokov, práve prichádza… k ľuďom, ktorí žijú, bez toho aby si uvedomovali dôsledky svojich činov a správania sa. Zdá sa, že máte strach, keď prežívate prírodné udalosti, ktoré k vám prinášajú nebezpečenstvo, ale tieto chvíle pominú a vy ste zase rovnakí. Pokrytci! Vraciate sa, aby ste si užili svetských radostí, a bolesť a úzkosť miznú, tak ako miznú udalosti, ktoré vás vystrašili.

Žijete a želáte si to najlepšie, byť najlepší, aby vám bolo najviac tlieskané, aby ste boli najviac chválení… chcete však to isté duchovne, alebo žijete iba zdaním? Človek nevidí svoju realitu, ktorú vytvoril pre seba svojimi vlastnými nemorálnymi zákonmi, svojou neviazanosťou, myslí absorbovanú tým, čo mu umožňuje žiť bez Boha, bez toho by bol zodpovedný za svoje diela a svoje duchovné činy, a preto odmieta všetko, čo sa odvoláva na Boha. Vytvorili ste nového boha hriechu a vzrušenie tohoto sveta, ktorý vám dovoľuje to, čo VÁM JEDINÝ A NAOZAJSTNÝ BOH nedovoľuje, LEBO VÁS MILUJE A chce zachrániť VAŠU DUŠU. Ale vy, deti, ste vytvorili svetského, liberálneho boha a hovoríte „ako je novátorský“, tlieskajú mu a uctievate ho uprostred veľkých hodovaní, degenerácie, úpadku, drog, alkoholu, smilstva, ktoré vám satan ponúka a vy, ako ľudstvo, po ňom veľmi a bezvýhradne dychtíte. Ale vy, deti, keď ste prekrútili Božie Slovo, tiež tvrdíte, že Nebo a večný život sú výplody fantázie. Neberiete do úvahy výzvy, ktoré vám odovzdáva Najsvätejšia Trojica a vyhlasujete, že ide o klamstvo a myšlienky nejakých bláznov a bez výčitiek alebo strachu tvrdíte, že napĺňanie Božieho Zákona je vecou minulosti, veríte, že vyšlo z módy a cítite, že poslušnosť a odovzdanosť Bohu z lásky k Nemu, nie sú pre túto generáciu. Myslíte si, že nasledovanie výziev Neba je záležitosť nepríčetných, bláznov a tých, ktorým chýba inteligencia. To je myslenie pokročilej generácie, ktorá riadi toto ľudstvo. Vzbury a popieranie poriadku, najmä duchovného, sú každodennou záležitosťou, strhávanie obrazov a vstupovanie do chrámov uprostred oslavy Eucharistie je zábavné pre tých, ktorí sa zamorili činmi satana.

Budem plakať nad takýmto opovrhnutím Božou vôľou, Láskou lások a „Alfou a Omegou“!

Budem plakať nad takým množstvom Mojich detí, ktoré odmietajú spásu a ktoré sú rozhodnuté zostať v temnotách hriechu, neposlušnosti a vzbury, ktoré sa páčia satanovi.

Môj Syn je Cesta, Pravda a Život a ktokoľvek v Neho verí, bude žiť naveky [Jn 14, 6]. Toto je pravda, Boží ľudia, toto je pravda: rešpektovať, prijímať a milovať Prikázania, sviatosti a milovať a napĺňať Božie Slovo.

„Mnoho je totiž povolaných, ale málo je vyvolených“ [Mt 22, 14]. Nie preto, že Najsvätejšia Trojica vás nemiluje, ale preto, že každý z vás odmieta zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Vy, deti, ste povolané, aby ste nasledovali Môjho Syna a Jeho učenie; ste povolané poznať Ho a nechať ľuďom spoznať Jeho Slovo. Toto nie je čas skrížiť svoje paže a byť ticho bez kázne: musíte prebudiť ľud Môjho Syna, ktorý spí a nespoznáva Ho, musíte obdržať Božiu stravu, aby ste boli posilnené a náležite pripravené.

Deti, vráťte sa na cestu Môjho Syna, lebo satanova korisť rastie každým dňom, neodmietajte Jeho volanie, keď noc je blízko a náreky ľudí sa rozšíri po celej Zemi. Ľudská bytosť čakala do poslednej chvíle a táto generácia nie je iná. Čakanie pokračuje a satan kradne duše. Choroba postupuje (1) a človek mlčí, ale ako Matka ľudstva vás vyzývam, aby ste zostali v pohotovosti pred vírusom, ktorý vyšiel z ľudských rúk k ľudstvu. Preto sa človek bojí, lebo pozná sám seba. Nečakajte Moje deti, mor postupuje z krajiny do krajiny a šíri sa, preto Som vás vopred informovala o liekoch(2) s ktorými by ste mali bojovať proti týmto a ďalším chorobám, ktorými budete napadnuté. Kým človek spí, Zem sa stále silno trasie.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Spojené štáty.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Čile.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Japonsko.

Modlite sa za Strednú Ameriku.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, cieľ je VEČNÝ ŽIVOT, a ten nenájdete pripútaný k tomu, čo je svetské. Zostaňte jednotní, aby ste mohli prežiť, zostaňte na ceste, na ktorú vás Môj Syn povolal. Nebojte sa, deti, pre túto Matku treba, aby k vám takto hovorila. Nebojte sa: JA Som vaša Matka a neopustím vás. Choďte k Môjmu Synovi, odpovedzte na Jeho volanie. Nech je Moja láska a Moje požehnanie novým prebudením. V každom z vás.

Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) rany, ochorenia, pandémie: čítanie …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/EPIDEMICS.html]

(2) Liečivé rastliny, čítanie …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf ]

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

V tejto výzve, naša Matka nás varuje s veľkou jasnosťou: nečakajme, poďme pripraviť sa, predovšetkým duchovne. Dostali sme z Neba prírodné lieky na boj s chorobou prichádzajúcou človeku, vítajme bratsky, čo sme dostali, pričom treba pamätať, že to so sebou nesie jednotu. Spojte sa so všetkými, hovorím: Pán môj a Boh môj! Amen.

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

[https://littlepebble.org/2020/02/28/message-to-luz-de-maria-24-february-2020/]