Messages to Valentina (in Slovak) – 23 and 25 February 2020

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 23. februára 2020 2. 3. 2020 – 10:04 od Williama

Modlitba a obeť potrebné sú v dnešnej dobe

VALENTÍNA: Počas mojich ranných modlitieb a mnoho utrpenia pre Najsvätejšie duše, anjel Hospodinov sa ukázal a povedal: „Poď so mnou, odhalím vám prečo trpíte.“ Zrazu sme sa ocitli v temnom priestore, kde bolo mnoho duší. Všetci boli oblečení v čierno čiernej tme.

Spýtala som sa anjela: „Prečo títo ľudia sú oblečení v čierno čiernej tme?“ Odpovedal:

Anjel: „To sú ľudia, ktorí nedávno zomreli nepripravení. Zomreli na chorobu koronavírusu.“

„Poviem vám, prečo zomreli. Títo ľudia dostali lieky, ktoré boli nesprávne lieky tak, aby zomreli ešte skôr.“

„Prečo sú všetci v čiernom? Je to preto, že nečakane zomreli. Teraz sú v takej biede a utrpení, a to je dôvod, prečo som ťa sem priviedol, aby si im pomohla.“

„Čierna predstavuje oplzlý hriech.“

„Ak ich chcete očistiť, potrebujú veľa modlitby a obete.“

[Pozri: https://littlepebble.org/2020/03/02/message-to-valentina-sydney-seer-23-february-2020/]

Správa Valentíny vizionárky zo Sydney – 25. februára 2020 2. 3. 2020 – 10:29 od Williama

Potrebné sú modlitby, lebo vírus sa šíri

VALENTÍNA: Dnes ráno sa objavil anjel a povedal:

ANJEL: „Poznáš, skupinu duší ktoré som ti ukázal, ktoré zomreli pre koronavírusy, ale, že ste sa modlili za nich a obetovali na svätej omši, poď, a ja ti ukážem, koľko veľa ešte čakajú na úľavu.“

VALENTÍNA: Prišli sme na tmavé miesto v očistci. Povedala som anjelovi, „Myslela som, že duše boli zbavené tejto časti očistca.“ Anjel povedal:

Anjel: „Vieš, zobrala si odtiaľ iba malú skupinu na Svätú omšu. Vieš koľko je ich tu?”

VALENTÍNA: Odpovedala som: „Nie.“ Povedal:

ANJEL: „Tisíc päťsto čakajú a volajú po úľave. Počet, ktoré ste vzali, bola iba kvapka v mori v porovnaní s tým, čo vidíš teraz.“

VALENTÍNA: Spýtala som sa: „Ako ich mám vziať všetky tieto jeden tisíc päťsto duší? To je veľa duší.“ Anjel odpovedal:

Anjel: „„Preto musíte toto posolstvo vydať a požiadať ľudí, aby sa za nich modlili, a to prinesie krásne ovocie. Vírus sa šíri, a oveľa viac ľudí zomrie. Modlite sa za ochranu.“

VALENTÍNA: Neskôr toho dňa som sa zúčastnila Svätej omše v katedrále Svätého Patrika, Parramatta.

Počas omše, náš Pán ku mne prišiel a povedal:

Náš Pán: „Modlite sa za svet. Svet sa dostal do hrozného zmätku. Je veľa nejasností, a to najmä kvôli vírusu. Svetová ekonomika sa postupne rúca, a tak to pôjde ďalej. V dôsledku tohoto vírusu nemôžu krajiny navzájom obchodovať. Tieto udalosti sú proroctvá, ktoré prichádzajú ku koncu na naplnenie.“ Ježiš povedal:

Náš Pán: „So všetkým, čo sa deje vo svete, s kolapsom hospodárstva a šírením vírusu, Som stále svetom odmietnutý. Neobracajú sa ku Mne!“

„Súhlasím s tým, aby bol svet zbavený bohatstva, ktoré tak veľmi uctievajú. Trpezlivo čakám, už by si mohli otvoriť oči a uznať Ma.“

VALENTÍNA: Potom sa Blahoslavená Matka objavila a povedala:

Panna Mária: „Počúvajte, čo vám hovorí Môj Syn, lebo prechádzate obdobím naplnenia proroctva. Musíte veriť, Môjmu Synovi.“

[Pozri internetové stránky: http://valentina-sydneyseer.com.au/25-february-2020/]

[Pozri správy: https://littlepebble.org/2020/03/02/message-to-valentina-sydney-seer-25-8-2020/