Message 803 (in Slovak) – 1 March 2020

Správa 803 – 01. 03. 2020 3. 3. 2020 – 09:01 Doručené

Správa daná od našej Pani skrze Williama COSTELLIA v jeho dome – 1. marca 2020

Koronavírus teraz uzaviera dianie vo svete – to je trest pre človeka, lebo sa vzďaľujú od nás – Ďalší vírus prinesie infekcie do stien srdca a usmrtí mnoho ľudí – pobrežia morí budú odtrhnuté vo veľa miest, Austrálie; Mesto Nowra bude silne bičované; Božia odplata a spravodlivosť bude pokračovať na mesto Nowra a Wollongong – Môj budúci Vikár, Peter Abrahám II., ktorý vystúpi na trón veľmi skoro, bude riadiť stádo do večného svetla.

WILLIAM: vidím krásny Biely Kríž a na Kríži je 5 krížikov – 3 sú naprieč a 2 sú dole, pred Bielym Krížom. Všetky sú celkom v počte 7 – 7. Môj Anjel strážny hovorí mi, ži (777) má veľký význam.

Môj Anjel strážny sa objavil po mojej pravici. Teraz vidím planéty, ktoré sú okolo nášho Slnka; sú vytvorené ako 5 – 7 rokov pred Bielym Krížom. Práve z Bieleho Kríža vidím tisíce anjelov tvoria priamku od Kríža ku mne. Na oboch stranách vidím rad Anjelov z rôznych uhlov.

Panna Mária teraz prichádza skrze Kríž a je sprevádzaná mnohými anjelmi. Panna Mária je oblečená celá v zelenom a na pleciach má veľký stojatý golier. Drží žezlo v pravej ruke a to vyzerá, ako to, ktoré som urobil s krížikom na vrchole. V ľavej ruke drží meč.

Panna Mária prichádza do môjho domu s mnohými anjelmi. Má na hlave malú korunu. Má na sebe pás a na opasku je umiestnený prepletený ruženec a medzi jednotlivými desiatkami je jedným zo siedmich umiestnený vyššie pozdvihnutý. Svätý Michal teraz kľakol pred Pannou Máriou.

Panna Mária prichádza ako Panna Mária Božieho zjavenia. Panna Mária podala Svätému Michalovi meč, ktorý doniesla.

Panna Mária: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn Biely Kamienok. Prišla Som dnes ako Božie odhalenie. Môj syn a Moje deti, ľudstvo sa pomaly pohlcuje samo v nebezpečenstve, ktoré kapituluje na svete. Veľké nebezpečenstvo, v ktorom budú trvať choroby na mnoho našich detí neočakávane. Vírus, ktorý teraz chytil mnohé nepripravené deti vo svete, ktoré jednoducho ignorovali a zabudli, ale napriek tomu veľmi reálne, keď zistia, že prechádzajú závojom.“

„Tento koronavírus je pre mnohých prekvapením, zatiaľ zviera svetové udalosti. To je trest pre ľudí, lebo sa vzďaľujú od nás. Existuje liek. Čítajte správy z Neba, a budete vedieť, čo urobiť. To je iba začiatok, lebo na svete je ešte jeden, ktorý príde čoskoro, ktorý bude mať vplyv na srdce. To prinesie infekcie v stenách srdca usmrtí mnoho ľudí – ale existuje liek, ak chcete – a je to Hloh urobený do čaju zo svätenej vody. To je jednoduchý prostriedok, ale ľudstvo si bude myslieť, že je to príliš jednoduché, a preto nebude to užívať až neskôr, keď mnohí zomrú.“

„Vidíte, Moje drahé premýšľajúce deti, neučíte sa, lebo ste uzavreli svoje srdcia a vôľu jednoducho sa modliť a prosiť Boha, aby vám pomohol.“ „Dnes Som prišla ako Panna Mária Božieho zjavenia. Je dobré, keď Moje deti čítajú Zjavenie, ktoré Som dala človeku z Talianska – ukázala Mojim deťom, čo môžu a musia robiť, aby zachránili svoje duše a potešili Srdce Boha, lebo vzkriesilo veľmi hriešneho človeka a priviedol ho z temnoty do Svetla Božieho.“

„Moje milované deti, svet ide do veľkej temnoty, a z tohoto dôvodu Som požiadala Svätého Michala, aby zachránil Moje deti z pekelnej temnoty, v ktorej sa ocitli, aby sa poučili z veľkých zjavení, ktoré Som dala v minulom storočí, keď prišiel svet z tmy na krátku dobu a ľudstvo musí urobiť to isté teraz, lebo Zlý má všade svoje pazúry a ťahá Moje deti do života bezbožnosti a ťažkého hriechu.“

„Moje milované deti, dnes držím Žezlo života, preto predstavujem Môjho budúceho Vikára, Petra Abraháma II., ktorý vystúpi na trón veľmi skoro – aj keď nebude vládnuť ako ostatní vikári, ale bude vládnuť a dávať deťom sveta Pravdu a Svetlo Ježiša Krista – Pravého Mesiáša – a povedie stádo do večného svetla. Žiadam svoje deti, aby sa modlili za neho, lebo on je pripravovaný vo svetle Môjho Božského Syna, aby pomohol Mojim deťom v najtemnejšej hodine. Bol pripútaný po dlhú dobu, ako dávny prorok, ale je to Môj Svätý syn vybraný pre Koniec časov, lebo veľmi skoro, pápež Benedikt XVI. bude odstránený, Moje deti a Cirkev pôjde do hlbokej tmy, temnoty a smútku. Ale vždy majú nádej, lebo bude skrze Petra Abraháma II. že Cirkev žiariť – ale temné dni zatienia pravdu, ale viera sa posilní, aj keď bude pochovaný.“

„Moje milované deti Austrálie, Nebo vám dalo odplatu skrze dážď, lebo je to Božie požehnanie, ale dažďa padne omnoho viac, prinesie do vašej krajiny veľa povodní, ale s tým prinesie vírus a chorobu, ktorá ovplyvní telo, lebo Boh bude trestať nevďačných ľudí z Austrálie. Pobrežie bude na mnohých miestach Austrálie odtiahnuté morami a mesto Nowra bude silne bičované, lebo popreli Môj osobný príchod k tomu mestu a bude to iba vtedy, keď diecézy Wollongong a ľudia Nowra poprosia o Božie milosrdenstvo a odpustenie za tento zločin; Božia odplata a spravodlivosť bude pokračovať na mesto Nowra a Wollongong. Akonáhle budú činiť pokánie a otvoria dvere Posvätného areálu v Cambewarre, aby pomohli ľuďom prísť do Môjho miesta na uzdravenie a obrátenie, tresty padnú. Ale vedzte to, že majetok Svätého miesta a Svätého Charbela zostane neporušený a chránený. Veľmi skoro, Môj Syn, sa tam vráti a zázraky potečú.“

„Moje deti, žiadam, aby ste si prečítali a prijali posolstvá Márie Božieho milosrdenstva, lebo je veľmi dôležité, lebo v týchto správach sú pokyny pre všetky Moje deti sledovať, lebo sú posledné spoločné správy na celom svete. Ale vždy pamätajte, že sú v súčasnej dobe 17 veľkých zjavení miest a príjem správ, ktoré sú pravdivé. Pamätajte deti, aby ste sa modlili za vašich prorokov a mystikov, lebo je na nich, že budete naďalej prijímať správy z nebies, ale pomaly sa zastavia, skončia. Preto nezabudnite, aby ste sa modlili a zostali jednotní.“

„Moje deti, modlite sa mnoho, lebo Antikrist sa usiluje vládnuť svetu, lebo jeho čas je veľmi blízko. Nemyslíte, že prináša vírusy, lebo je to Večný Otec – ale Antikrist pracuje veľmi tvrdo, aby priviedol Cirkvi jedného sveta a vlády jedného sveta – ale predovšetkým prinesie tretiu svetovú vojnu. Predtým, manévrom ľudí a Zeme, vyšle Boh Veľké prebudenie – kométu alebo asteroid –, ktoré zasiahne svet a prinesie veľa kalamity a skazu.“

„Vedzte, Moje deti, tretia svetová vojna je vchod, lebo satan – Antikrist – musí začať jeho panovanie. Preto ponúkajte mnohé modlitby, milé deti, lebo krajiny v Európe budú pod veľkým tlakom v krátkom čase.“

„Ak ide o planéty, milé deti – ktoré Som dovolila Môjmu milovanému synovi vidieť – keď budú v jednej línii priamky, čo znamená, keď prídu do jedného radu, potom viete, že Varovanie je blízko.“

„Milujem vás, Moje deti. Povedzte jeden desiatok so Mnou na Svätom ruženci, ktorý žiada o Božie Milosrdenstvo od Môjho Božského Syna Ježiša. Milujem vás, sladké deti a so služobníkmi, ktoré Som viedla, ktoré patria k Petrovi Abrahámovi II, vám žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Buďte verní a silní. Milujem vás, milé deti, a nezabudnite povedať, aspoň jeden Ruženec denne. Milujem každého z vás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„A ty, Môj drahý Anjel Božskej lásky, chcem s tebou hovoriť súkromne.“

WILLIAM: Panna Mária mi povedala o istých dušiach a požehnala im aj mne:

Panna Mária: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária už odchádza.

https://littlepebble.org/2020/03/03/message-803-1-march-2020/