Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 2 March 2020

Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 2 March 2020

2. marca 2020 o 9:11 hod – Svätý Michal Archanjel

Farský priestor Svätej Rozálie, Hampton Bays, New York

Nemajte strach!

JA Som Michal Archanjel, ochranca viery v kostole Ježiša Krista tu na Zemi. Som tiež ochrancom mocných modlitebných bojovníkov, ktorí boli v týchto Konca časoch povolaní k výzve, aby odpovedali na výzvu vášho Otca v Nebi; Jeho Syn Ježiš Kristus, váš Vykupiteľ; Nebeská Matka; a všetkých anjelov a svätých, aby vás všetkých ochránili pred zlým a jeho prisluhovačmi.

Nemajte strach!

Lebo naše nebeské sily sú so všetkými z vás v týchto Konca časoch, aby vás ochránili pred zlými, ktoré na celom svete prenikajú satan a jeho démonickí nasledovníci. Teraz je čas, aby ste sa obrnili, lebo sa začal boj o dobro proti zlu.

Nemajte strach!

Lebo ste dostali rozlíšenie v týchto Konca časoch, aby ste identifikovali prisluhovačov zlého. Závoj bol odstránený z ich pokusov oklamať vás. Prisluhovači satana sú teraz úplne odhalení a vo svojom modlitbovom rozlišovaní teraz viete, kto je s vaším Pánom a Spasiteľom a kto je s vašim nepriateľom.

Nemajte strach!

Vo vašich svetových záležitostiach by malo byť zrejmé, že sily zla sú jasnejšie identifikované a odhalené a sily zla strácajú svoju silu a svoju schopnosť klamať a ublížiť vám.

Nemajte strach!

Lebo ste vedeli, že ten zlý úspešne prenikol do vašich vlád, vašich inštitúcií a vašich škôl, ale keď je na týchto inštitúciách zrušený závoj, máte teraz prostredníctvom svojich vodcov, ktorí sú s Pánom a Spasiteľom, moc opraviť príliv zla vo vašom svete.

Nemajte strach!

Lebo ste vedeli, že sily zla propagujú anarchiu, komunizmus, fašizmus a socializmus a zastavia sa prostredníctvom moci vašich modlitieb a vášho záväzku ku Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

Nemajte strach!

Lebo vás varovali čínski komunisti, že predstavujú najväčšiu hrozbu pre mier a bezpečnosť pre zvyšok sveta. Pre váš veľký strach by mali byť samí strach. Nedovoľte, aby strach do zdravotného moru vytvoreného Čínou zasahoval do vášho poslania žiť vaše životy ako mocných modlitebných bojovníkov v službách vášho Pána a Spasiteľa.

Nemajte strach!

Čínski komunisti sú prisluhovači toho zlého a sú pekelne odhodlaní zničiť slobodný svet a vytvoriť si svoju vlastnú nadvládu a kontrolu nad národmi sveta, ale čelia im čelní predstavitelia sveta, ktorí odhaľujú zámery všetky zlé bytosti, ktoré vzbudzujú medzi ľuďmi strach, aby dosiahli svoje plány na ovládnutie sveta.

Nemajte strach!

Všetci majte istotu, lebo Som archanjel Michal. Som ochrancom všetkých mocných modlitebných bojovníkov, ktorých vybral Boh, Otec v Nebi, aby v týchto Konca časoch viedli všetky Božie deti.

Nemajte strach!

Za to, že budete odmenení svojou budúcou účasťou v Novom Nebi a na Novej Zemi, po ktorej bude nasledovať večný Raj s vaším milujúcim Pánom a Stvoriteľom!

Tak buď!

Bohu vďaka!

Správa sa skončila o 21:37 NED DOUGHERTY

http://www.endtimesdaily.com/messages-1/march-1-2020-st-michael-archangel-fear-not