Message to Valentina (in Slovak) – 1 March 2020

Správa od Valentíny – 1. marca 2020 (vizionárka zo Sydney) 5. 3. 2020 – 15:59 Doručené

Sydney Mardi Gras

VALENTÍNA: Včera v noci v Sydney mali svoj ročný gay party a lesbické Mardi Gras.

Šla som na Svätú omšu do katedrály Svätého Patrika, Parramatta. Po Svätom prijímaní, náš Pán Ježiš sa zjavil a povedal:

Ježiš: „Urob nápravu za hriech spáchaný včera v noci v meste Sydney. Strašne Ma urazili a Moje Srdce smúti.“

Ježiš povedal: „Ako môže Moje požehnanie prísť do mesta Sydney, keď je taký hriech tela spáchaný a odhalený na verejnosti a ktorý je podporovaný toľkými ľuďmi. Predo Mnou, je a zhoršuje sa to, ako diabol vedie ľudí k hriechu a do zatratenia. Ľudia sú slepí a nevidia, že sú vedení diablom. JA už nemôžem pozerať na všetky tie hriešne činy. Tie isté činy boli spáchané v čase Noe a Sodomy a Gomory. Tieto časy sú ešte horšie ako kedykoľvek predtým. Môj úsudok prichádza bližšie a bližšie. Ak ich Moje milosrdenstvo nedosiahne, musím ich potrestať.“

VALENTÍNA: Povedala som: „Pane, to nie je fér, že všetci musíme prejsť týmto trestom, za ich hriechy.“ Ježiš povedal:

Ježiš: „Neboj sa, verte Mi. Poznám svoj ľud a budem sa o nich starať, ale bezbožní zahynú. Modlite sa za nich, aby sa obrátili a aby sa ich Milosrdenstvo mohlo dotknúť.“

[Pozri internetové stránky: http://valentina-sydneyseer.com.au/1-march-2020/]

https://littlepebble.org/2020/03/05/message-to-valentina-1-march-2020/