Message to Valentina (in Slovak) – 22 February 2020

Správa od Valentíny (vizionárky zo Sydney) – 22. februára 2020 15. 3. 2020 – 14:48 Doručené

Vírus

VALENTÍNA: Počas svojich ranných modlitbách, sa objavil anjel a povedal mi.

ANJEL: „Poď so mnou, ukážem ti miesto, kde sa tento vírus bol vyrobený.“

VALENTÍNA: Vstúpili sme do veľkej budovy, ktorá sa objavila veľmi klinická a bola bez poškvrny. Anjel ma vzal do laboratória, kde sa vytvárajú tieto vírusy. Videla som pár ľudí tam pracovať. Všetci boli oblečení v bielom ochrannom odeve, rovnako ako skafandre, boli plne pokryté, vrátane tváre. Vnútri laboratória, tam bola lavička, na ktorej anjel sedel a potom sa ma spýtal.

ANJEL: „Vieš, kde sme?“

VALENTÍNA: Povedala som: „Nie.“ Anjel pokračoval:

Anjel: „Sme vlastne vo Wuhan, v laboratóriu, kde oni vytvorili tento vírus a skúšajú ho.“

VALENTÍNA: Anjel s ukazovákom, ukázal dole, povedal:

Angel: „To všetko sa stalo tu, tu je miesto, kde oni vytvorili vírus.“

VALENTÍNA: Stála som vedľa anjela a zvolala: „Ach nie, je to veľmi strašidelné tu.“ Anjel povedal:

ANJEL: „Nerob si s tým starosti. Nedotkne sa Vás ani vplyv nebude mať na Vás. Ver Pánovi, lebo Pán bude chrániť svojich vlastných ľudí.“

„Varujem vás, že ste teraz žijúci v najnebezpečnejších časov. Zlí ľudia sa usilujú poškodiť Boží ľud tým, že vymysleli všetky druhy jedov a ich šírenie.“

„Bez toho, aby to ľudia vedeli, vypustia vírus a nechajú ho šíriť. Oni potom budú hovoriť ľuďom, že pracujú na vakcíne, ktorej výroba bude trvať dlhú dobu. Do tej doby, ľudia umierajú. Chráňte sa sami modlitbou a požiadajte Ježiša, aby vás chránil.“

[Pozri internetové stránky: http://valentina-sydneyseer.com.au/22-february-2020/]

https://littlepebble.org/2020/03/05/message-to-valentina-22-february-2020/