Message to Valentina (in Slovak) – 25 March 2020

Správa od Valentíny – 25. marca 2020 30 marec 2020 – 01:10 doručené od Williama

Ježiš hovorí o Novom Zélande a Austrálii

To ráno, keď náš Pán Ježiš sa mi zjavil, povedal: „Nový Zéland bude mierne ovplyvnený vírusom, menej ako iné krajiny na svete. To je požehnaná krajina nad všetkými ostatnými krajinami.“

„A chcete vedieť prečo?“ Povedal:

„Pamätáte, keď sa stal masaker v Novom Zélande, ich premiérka bola k ľuďom taká súcitná a usilovala sa im tak krásne pomôcť a potešiť ich. Naozaj utešovala ich zo svojho srdca a dala im znova nádej. To je dôvod, prečo je Nový Zéland ušetrený.“

Povedal: „Ich premiérka je dobrá dáma, je to žena veľmi súcitná, a má veľa dobra v sebe a urobila veľa dobrého pre ľudí.“

Náš Pán Ježiš potom sa usmial a povedal: „Mnoho ľudí sa teraz pokúsia ísť na Nový Zéland a žiť tam. Ten, kto tam bude chcieť zostať, je preto, lebo sa jedná o požehnanú krajinu.“

„Modlite sa za všetkých vašich vodcov tak, aby robili správne rozhodnutia,“

Potom náš Pán Ježiš so mnou hovoril o našej krajine Austrálii.

Ježiš Povedal: „Austrália bude ovplyvnená do určitej miery, ale nie tak silno, ako si ľudia myslia iba na minimum. Povedzte ľuďom, aby sa modlili a kajali, a nerobili paniku, nebáli sa, ale dôverovali Mi, lebo je tam viac klamstiev a paniky než čokoľvek iné. Preto, Austrália bude ušetrená, ale niektoré krajiny budú zasiahnuté oveľa vážnejšie ako ostatné.“

Náš Pán vidí každú krajinu, a vidí, ako zaobchádzajú s ľuďmi v každej krajine. V súčasnej dobe náš Pán veľmi často hovoril o Novom Zélande, že je to požehnaná krajina nad všetkými krajinami.

[Pozri internetové stránky: http://valentina-sydneyseer.com.au/25-march-2020-2/]

https://littlepebble.org/2020/03/30/message-to-valentina-25-march-2020/