Message to Luz de Maria (in Slovak) – 24 March 2020

Správa Luz de Mária – 24. marca 2020 2. 4. 2020 – 15:21Od Williama

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 24. marca 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

BEZ VIERY NIE JE MOŽNÉ NIČ

Milovaní Boží ľudia:

Ako posol Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej Neba, musím vám predovšetkým oznámiť, že je to poslušnosť, ktorá vás zavedie na správnu cestu [Ján 14, 32]. Pokora a túžba po dobre ku našim bratom sú nevyhnutné, aby ste ako stvorenia, ktoré vyžarujú dobro, šírili Božiu Lásku v každom Božom dieťati, ktoré v tejto chvíli potrebuje modlitbu a požehnanie. V týchto hodinách, oznámených už skôr, boli ľudia vedení k tomu, aby premýšľali, meditovali, zastavili sa na ceste vo chvíli veľkej vážnosti a úplnej zodpovednosti, a urobili rozhodnutie spasiť svoju dušu. To, čo žijete, je vážne, aj keď to nie je vírus ako ostatné, ktoré prídu s väčšou silou. Je to vírus dobre navrhnutý k tomu, aby nakazil čo najväčší počet ľudských stvorení. Preto musíte byť predvídaví a prijať potrebné opatrenia.(1)

Ľudstvo dostalo prírodné lieky, ktoré vám pomôžu zvládnuť choroby, ale vy rýchlo zabúdate, čo vám bolo odkázané nebom.(2) Božie deti, vy ste mystické Telo Krista Kráľa a Pána a musíte úpenlivo prosiť Nebo osobnom i spoločným rozhodnutím v modlitbe. Lebo modlitba odstraňuje všetko, čo je pred ňou a víťazí nad všetkým. Ale modlitba musí mať korenie viery. Bez viery nie je možné nič. Sila slobodomurárstva sa vo svete už dá cítiť, a zjednotená s mocou vládcov Zeme, sa tajne chystá pokračovať vo zmenšení svetovej populácie, aby antikristovi urovnala cestu.

Ďalším prostriedkom nátlaku, ktorý slobodomurárstvo uplatní na Zemi, je nedostatok potravy. Tým človek stratí kontrolu nad sebou a ukáže svoj najdivokejší inštinkt. Stratégia slobodomurárstva (3) bola plánovaná tak, aby ovládla ľudstvo strachom. Boží ľudia, táto pohroma je mimoriadne nákazlivá, nesmiete sa jej vystaviť, ale táto lekcia musí byť všetkými vnímaná očami viery, takže budete môcť pozorovať moc tejto elity, ktorá vám vnúti jedinú vládu, jediné náboženstvo, jednotnú menu, jednotné vzdelanie a vyhladí tri štvrtiny svetovej populácie, aby antikrist bol rýchlo privítaný. (4)

Kresťan, ktorý je slabý vo svojej viere, slabý vo svojom presvedčení, slabý vo svojich iniciatívach, kresťan, ktorý je otrokom falošných nedeľných pobožností – taký je profil tých, ktorí sú väčšinou členmi Božieho ľudu. Eucharistická obeta bola odstránená, a to je jasné znamenie prevahy slobodomurárstvo nad Cirkvou nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Dali vám chleba, ale prijímate kamene. Je potrebné, aby ste úpenlivo prosili a modlili sa v každom čase [1Thes 5, 16-18; Ef 6, 18; Dán. 6, 18] s vierou. S vierou, aby vaše modlitby boli vypočuté a epidémie ustali. Je potrebné, aby ste prijímali duchovne s vierou, úctou a láskou. Je nevyhnutné, aby ste pôsobili proti zlu Božou mocou nad jeho ľudom! V tomto čase, ktorý žijete, je slobodomurárstvo nad ľudstvom, je to čas ovládania, vrenia, rozporov, vandalizmu, pomsty. Musíte nájsť útulok u Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej a Matky Neba a Zeme a u nás, vašich ochrancov.

Napravte SVOJE SPRÁVANIE!

Nevzdorujte obráteniu! [Mk 1, 14]. Neočakávajte antikrista ako osobu záchrany, lebo vám ponúkne dokonca aj večný život, a bude až príliš veľa tých, ktorí budú k nemu ponáhľať a zatratia sa. Ja vám to oznamujem, aby ste neboli prekvapení. Božia láska je nekonečná a neporovnateľná, ale vy si musíte určiť svoje miesto. Vo svojom spôsobe bytia sa musíte podriadiť Božím mravom a nie spôsobom sveta. Musíte byť poslušní výzvam Boha, aby ste mohli zvíťaziť nad zlými zvykmi, ktoré vás sprevádzajú po ceste, kvôli ktorým sa nenachádzate na ceste k svätosti. Ľudia sa vzpierajú opustiť svoje vlastné omyly, svoje zlé rozhodnutia, svoju ľubovôľu a výsledok je katastrofálny. Všetko sa zrýchlilo. Stretnutie človeka s veľkými udalosťami je už tu! Preto vás vyzývam k viere, neotrasiteľnej viere, k pokániu, k statočnosti Božích detí, k predvídavosti, ale nie aby ste zlyhali.

Musíte si udržať horiacu vieru, inak vás búrka zmetie. Žite na poludnie, tam, kde Božie slnko žiari v zenitu, všetkých osvetľuje a ohrieva, tam, kde temnota neexistuje, tam, kde sa nachádza iba svetlo a kde Kráľovná a Matka Neba a Zeme je korunovaná každým z vás, svojimi deťmi, ktoré plnia Božiu vôľu. Bez toho aby ste zabúdali, že „Žena odetá slnkom a pod Jej nohami mesiac“, je Matkou ľudstva [Zjv 12, 1].

Zdržujte sa blízko Krista, Kráľa, nezabúdajte, že Spoločenstvo sa rozširuje a vo vás sa šíria v každom z vašich skutkov a konaní. V jednote s Božou vôľou. KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) Proroctvo o epidémie a choroby: čítanie …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/EPIDEMICS.html]

(2) Odporúčanie z Neba (Liečivé rastliny) Po španielsky

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/PLANTAS%20MEDICINALES.html]

(3) O slobodomurárstve: Prečítajte si …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MASONERIA.html]

(4) Odhalenia o Antikristovi: čítanie …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html]

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

V spojení so slovami Svätého Michala archanjela, môžem znovu prehodnotiť vízie, ktoré som mala z milosti Božej, v ktorej som videla podobné chvíle ako táto. Podobné, lebo sú ešte horšie, bolestivejšie a v nich budú ľudia ľutovať, že urazili Boha a našu Blahoslavenú Matku, Pannu Máriu až do špiku kostí do jadra.

A bohužiaľ je to tak, lebo človeku bolo povedané, čo príde, ale neverí, kým to nezažije, a dokonca aj s tým niektorí opovážlivo opovrhujú. Svetový poriadok je demonštrácia moci a sily jednotnej vlády nad ľudstvom, ktorá už začala, a od tejto chvíle nič bude rovnaké ako predtým, nič. Potrebujeme modlitby zo srdca, s vierou, a sila sa nezastaví, ale majme na pamäti, že modliaci sa ľudia nie sú ignorovaní, a s touto vierou, modlime sa všetkými svojimi silami, preto, aby nás požehnanie dosiahlo. Amen.

https://littlepebble.org/2020/04/02/message-to-luz-de-maria-24-march-2020/