Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 3 April 2020

3. apríla 2020 o 7:00 hod – Panna Mária Svetla. Farský priestor Svätej Rozálie, Hampton Bays, New York

Správa od našej Dámy Svetla – Strach, nie! …

Aj keď ste teraz vstúpili do OBDOBIA temna, Som s vami ako vaša Nebeská Matka. Niet pochýb o tom, že svet, ako ste kedysi poznali, už neexistuje? Teraz ste úplne na konci období, ktoré je koniec sveta, ako ste to už raz poznali, ale v tomto období temna vám bude nepochybne jasné, že Vaša Spása – prostredníctvom príhovoru Otca v Nebi, a Jeho Syn, Vykupiteľ sveta – bude čoskoro po ruke.

Bude toto obdobie temnoty trvať tri dni? … alebo tri mesiace? … alebo tri roky? … Iba Otec v Nebi určite vie, ako dlho to bude trvať vo vašich pozemských sekundách, minútach, hodinách, dni, týždne, mesiace a roky – aby si celé ľudstvo uvedomilo, že Syn Otca – Ježiš Kristus – už zostúpi na celé ľudstvo ako váš Spasiteľ sveta.

Lebo v týchto konca časoch nie je nikto, kto by vás zachránil a kto vás zloží do svojho náručia, preto budete medzi VYBAVENÝMI, ktorí sa na konci času vrátia s vaším Pánom a Spasiteľom do Nebeských ríš.

Tak buď!

Bohu vďaka!

Správa sa skončila o 7:11 hod

http://www.endtimesdaily.com/messages-1/apr-3-2020-NED-DOUGHERTY