Message 806 (in Slovak) – 25 April 2020

Správa 806 – 25. apríla 2020 o 15:00 v sobotu 27. apríla 2020 – 06:23 Doručené

SPRÁVA DANÁ OD NÁŠHO PÁNA SKRZE LITTLE PEBBLE, malého kamienka

Prostredníctvom týchto pandémii chce nepriateľ vedieť, ktorí sú so Mnou a tí, ktorí sú s tým zlým, prostredníctvom slabostí, ktoré demonštrujú – elita sa usiluje znížiť svetovú populáciu, vynášať vládu Antikrista – pápež František plánuje svoj krok k zavedeniu Cirkvi jedného sveta, ktorá prinesie sviatostné praktiky – čoskoro sa národy Európy rozdelia a vytvoria desať kráľovstiev, ktoré budú vládnuť svetu.

WILLIAM: Vidím Ježiša stáť predo mnou. Je oblečený v červenej farbe, má zlatý opasok a má na sebe krásnu korunu s tromi cípmi. Usmieva sa a stojí priamo predo mnou. Priniesol dvoch krásnych anjelov, ktorí sú vedľa Neho. Vyzerajú ako Cherubíni, ale sú omnoho vyššie. Jeden drží Ježišovo Telo a Krv a druhý Božie prikázanie. Ježiš dvíha ruky, ktoré majú Sväté rany a podáva mi pravú ruku – a ja ju bozkávam.

NAŠA PÁN: „Zdravím ťa, Môj milovaný syn Môjho Najsvätejšieho Srdca! Zostaň v pokoji, dnes by Som chcel hovoriť k svojim ľuďom, ktorí prechádzajú veľkými súdmi a neistotami.“

„Moje milé deti nenechajte sa znepokojiť súčasným vírusom, lebo musel Som dovoliť ľudstvu zažiť, čo by svet urobil. Ako vidíte teraz, svet upadol do presvedčenia, že verí, že ho bude ovládať vírus, ale v skutočnosti sa ľudstvo rýchlo pohlo, aby ľudstvo šokovalo a ľudia ho prijali ako bežnú rutinu, kde ľudstvo dodržalo normu, lebo orgány to požadovali.“

„Ale Moje deti, ľudstvo skrze Elitu, to prinieslo, lebo potrebovali vedieť, ako sa chystajú ovládať masy, ale ak by Moje deti – tie, ktoré majú autoritu – boli prehovorené, oni (Elita) by nemali kontrolu nad ľudskou rasou, a [ľudstvo] by bolo schopné udržiavať obchody a pracovné sily aktívne a nažive a pomaly by zastavilo pandémiu.“

„Moji ľudia, ktorí boli uvedení do omylu a boli vedení, aby nasledovali smer elity, teraz uvidia, čo robí nepriateľ. Moje deti, buďte silní, obráťte sa na Mňa a JA vás povediem k úľave, ale buďte pripravení, lebo príde silnejší vírus; buďte pripravení, lebo vás povediem – nebojte sa.“

„Moje deti na svete, sledujte a modlite sa, aby ste sa dostali skrze tieto vírusy, lebo elita sa usiluje znížiť svetovú populáciu, aby mohli konečne vyniesť vládu Antikrista, ktorý čaká na jeho úlohu. „vo svetových záležitostiach.“

„Prostredníctvom týchto pandémii chce nepriateľ vedieť, ktorí sú so Mnou a tí, ktorí sú s tým zlým, skrze slabiny, ktoré demonštrujú. Zostaňte však pevní vo svojej viere, Moje deti, lebo každý deň je bližšie, keď sa Moje Osvetlenie svedomia (Varovanie) približuje.“

„Moje milované deti, tieto udalosti vás priblížia k tretej svetovej vojne, lebo hoci ľudstvo uzatvára ľudí v domácnostiach, v skutočnosti ich vedú k činnosti; neveria, že sa to stane. Ale, Deti Moje, sledujte a skúmajte, ako sú ľudia vedení k nepredstaviteľným činom.“

„Cirkvi sú pre ľudí uzavreté, ale tí, ktorí majú silnú vieru, môžu stále ponúkať obetu Eucharistie rovnakým spôsobom ako tí, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru – lebo vám najradšej hovorím, že Moja obeta omše bude pokračovať až do posledného dňa na svete, keď Svätá Eucharistia vystúpi do Neba a po celom svete bude znieť krik víťazstva, lebo prišlo Víťazstvo Môjho Druhého Príchodu.“

„Moje deti, zostaňte v pokoji lebo viete, že vás milujem a počujem váš výkrik.“ Ale nebojte sa, lebo JA, váš Spasiteľ, Som veľmi blízko vám všetkým.“

„Čoskoro sa otvoria hranice, aby sa cestujúcim umožnilo znovu sa pohybovať, ale vedzte to, iba orgány sa ubezpečujú, že sú označení všetci členovia ľudskej rasy – ale aj keď nemajú všetkých, oni – Elita – budú produkovať ďalšie choroby, dokiaľ nebudú identifikovaní všetci na Zemi, lebo zavedú značku na vaše čelo a zápästie. Ale nebojte sa, lebo tí, čo Ma sledujú, to odmietnu.“

„Moje deti, ako vidíte, mocnosti sveta sa usilujú ovládať všetko. Nemusíte sa báť, lebo viete, čo sa deje. Vláda jedného sveta – Náboženstvo jedného sveta – sa pripravuje, ale, Moje deti, nemáte čoho sa obávať, čoskoro príde Veľké Varovanie. Predtým však príde veľká vojna; buďte v pokoji, lebo JA a Moja Najsvätejšia Matka sme tu vždy, aby sme pomáhali a posielali vám nespočetných anjelov, ktorých Som rozšíril po celom svete, aby Som vás ochránil.“

„Čoskoro budú národy Európy rozdelené a utvoria desať kráľovstiev, ktoré budú vládnuť svetu.“

„Modlite sa, Moje deti, za USA, lebo táto krajina bude veľmi trpieť.“ Modlite sa za Austráliu, lebo tento Národ stratil veľa zo svojej viery a kvôli tomu utrpí veľa.“

„Vedzte to, Moje milé deti, keď vírus zmizne, to bude čoskoro, Blízky východ sa stane témou dňa, lebo veľké vojny, ktoré boli na chvíľu zastavené, sa opäť začnú a moslimský režim; začne svoje kroky po neuspokojenej Európe.“

„Modlite sa, milé deti, lebo pápež František plánuje svoje kroky na predstavenie Jedného sveta s jedným náboženstvom, ktorý prinesie sviatostné praktiky do Svätej matky Cirkvi.“

„Modlite sa za Južnú Ameriku, lebo zlý plánuje prevziať to, čo prinesie veľa utrpenia krajine a ľuďom. Žehnám všetkým svojim milým deťom: V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“

„Môj milovaný synu, tvoja armáda sa chystá prerásť do armády Božích vyvolených duší.“ Buď v pokoji, lebo čoskoro budeš slobodný a budeš cestovať po svete, aby si pripravil všetky Moje deti. Milujem ťa, synu a žehnám ti: V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen.“

Alphaletous a St. Moselelitolus ti žehnajú, Môj synu; títo dvaja anjeli zo zboru Serafínskych anjelov sú jeden pre Svätú Eucharistiu a jeden pre Písmo Sväté – Desatoro prikázaní. Sú to anjeli, ktoré ti boli dané. Žehnajú ťa: V mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen. „Buď v pokoji! Milujem ťa nesmierne.“

Ježiš, Milujúce Svetlo. „Modlite sa, milé deti za padlých vojakov všetkých vojen.“

WILLIAM: Posledným bodom, ktorý by som chcel uviesť v tomto posolstve, je to, že náš Pán tiež povedal, že to, čo prichádza na svet: iPady a mobilné telefóny a ďalšie komunikácie budú narušené silami zvonku našej Zeme a Zem bude napadnutá skalami, asteroidmi z vesmíru kvôli prerušeniu komunikácie ľudstva.

Pozri tiež toto video na YouTube: „Všetko, čo sa teraz deje, je naplánované“

https://youtu.be/XGE_iCuevAQ

https://littlepebble.org/2020/04/27/message-806-25-april-2020/