Message from St Peter to Paolina (in Slovak) – 26 April 2020

Rímsky rád – na mesiac Máj 2020 3. máj 2020 – 10:20 od Williama

Rímsky rád Matky Spoluvykupiteľky, mesiac Máj, mesiac Panny Márie, Je to mesiac Márie, je to najkrajší mesiac v ktorom zlý najviac pokúša

Milovanej Matke zaspievajme peknú pieseň!

Vážení katolíci, v máji máme tú česť obdivovať najkrajšie kvety našej záhrady. V máji sa naše srdce rozjasní, lebo je tu leto. Chladná zima ustupuje slnečným lúčom a sme radi, že ju môžeme využiť. Už nijaká sivosť tejto drsnej sezóny. Radosť sa vracia. Najdôležitejšie však v tomto májovom mesiaci je, že je zasvätený Najsvätejšej Panne Márii. Prítomnej v našom živote, modlíme sa k Nej, zverujme sa Jej. Panna Mária je naša Matka, naša sebadôvera. Vedie a podporuje nás. Vďaka Nej sme v rámci Svätej ochrany v bezpečí a zdraví.

Chráni nás pred najväčším zlom. Vždy sa na Ňu môžeme spoľahnúť, na Jej Svätú prítomnosť v našich životoch. V tomto mesiaci z Nej urobíme najkrajšiu kvetinu mája, najkrajšiu kvetinu v našej záhrade.

V evanjeliu podľa Svätého Jána sa postava Blahoslavenej Panny Márie objavuje iba na svadbe v Káne „Urobte, čo vám hovorí“, a počas umučenia, kde ju Ježiš zveril „milovanému učeníkovi“, ktorý je Svätý Ján apoštol. S týmto apoštolom Svätým Jánom, v tomto Janovom roku, aby sme žili s horlivosťou a zbožnosťou mesiac Márie, vyzývam všetkých Rímokatolíkov, aby si vytvorili tiché miesto na modlitbu, svoju púšť, kde každý vystaví mariánsku ikonu podľa svojho výberu. Všetci rímokatolíci sa teda budú modliť pred svojim oltárikom a budú mlčky uvažovať. Ak chcete, môžete si odfotiť svoje útočisko a zdieľať ich s nami.

Vážení rímokatolíci, bol by som rád, keby ste mohli tento mesiac prežívať hĺbku Lásky Panny Márie. Jej Láska je obrovská, Jej Láska je mocná. Je to útecha pre naše roztrhané, utrápené srdcia, pre naše zranené srdcia.

Láska našej Matky Spoluvykupiteľky je balzam na opravu. Hojí, lieči, zjemňuje. Láska našej Nebeskej Matky je liekom na všetky naše neduhy. Láska našej Matky Spoluvykupiteľky je zázračná. Utešuje a upokojuje.

V Márii môžeme nájsť útočisko, keď sme vyčerpaní, keď je kríž ťažký. Ako Matka je pre nás prítomná na ceste na Kalváriu, tak ako bola pre Ježiša. Naša Nebeská Matka na nás čaká, aby sme k Nej prišli a požiadali Ju o všetko, čo potrebujeme. Je vydavateľom všetkých milosti, nevyčerpateľného zdroja milosrdenstva. V Jej Srdci je miesto pre všetkých. Jej Láska nemá nijaké hranice, Jej Láska je nezmerateľná. Nesmieme sa báť Jej Lásky, ktorá je iba dobrotou. A nie je ťažké pochopiť Jej Lásku k nám, lebo je naša Matka. Každý deň, keď idete k Nej, do domu na miesto, ktoré ste urobili na Jej počesť oltár, nebojte sa zbaviť všetkého, čo vám v tom bráni. Nebojte sa svojej Matky. Rozjímajte o Jej kráse, uvažujte o sladkosti Jej Lásky, nechajte sa uniesť Jej krásou a budete premenení, budete sa cítiť potešení. V tichosti s Ňou hovorte s dôverou; a vo svojom srdci budete cítiť pokoj.

Upokojí vašu dušu. Drahí rímokatolíci, bol by som rád, keby ste boli dotknutí Láskou našej Matky. Jej Láska vás transformuje a vylepšuje. Jej Láska je tá, ktorá nás vedie k Ježišovi nášmu Spasiteľovi. Jeho Láska je večné šťastie. Veďme sa Ňou a povedie nás do Srdca Otca, lebo je cestou k večnému životu.

8. mája vás pozývam na účasť na neustálej modlitbe Najsvätejšieho ruženca. Ak chcete, odporúčame vám zaregistrovať sa na hodiny, ktoré vám vyhovujú, aby boli všetci rímokatolíci zo štyroch kútov Zeme zjednotení modlitebnou reťazou.

Naša Matka nás často prosila, aby sme sa modlili Najsvätejší ruženec, lebo je to mocná zbraň proti satanovi. Drahí rímokatolíci, nezabudnime, že Panna Mária bola ponúknutá svetu na prekonanie zla. Jej zobrazenia často ukazujú, ako drví hlavu hada. Toto gesto iba potvrdzuje všemohúcnosť našej Matky Márie, Matky Spoluvykupiteľky. Mária otvorí „Brány Raja“ pre každého z nás. Poznajme našu Matku ako Sprostredkovateľku všetkých milosti, Spoluvykupiteľku a Orodovnicu. Táto Mariánska Dogma je veľmi dôležitá. Jej vyhlásenie je sprevádzané veľmi veľkými milosťami. Pozývam vás, aby ste sa tento mesiac modlili za tento úmysel. Sme povolaní žiť v jednote. Napriek vzdialenosti, ktorá nás oddeľuje, sme blízko modlitby, misie. Aby sme pokračovali v tejto jednote, dajme Panne Márii nasledujúcu modlitbu:

Nebeský Otec, ktorý si oddeľoval vody od Neba a Zeme, Syn, ktorý prichádzaš a upokojuješ búrku, Duch vznášajúci sa nad oceánmi a Panna Mária, Kráľovná vĺn, ktorej boli vždy oddaní námorníci, dokonca aj neveriaci, sledujte pri svojich nohách svojich synov, ktorí by chceli pristať k vám. Získajte ich: čistá duša ako morský vánok, silné srdce ako vlny, ktoré ich nesú, vôľa natiahnutá ako závoj pod vetrom, pozornosť, ktorá bez zmäknutia sleduje ako boj v hornej časti tela, telo dobre vyzbrojené bojmi proti búrkam života.

Ale predovšetkým, ó Notre Dame, nenechávajte ich pri kormidle samé, dvíhajte ich na úskalia, na ktorých by mohli bežať na plytčinu pred ukotvením blízko vás v prístave Večnosti. Amen.

Drahí rímokatolíci, Mária nás vedie na vlnách tejto Zeme, musíme Ju nasledovať, aby sme navždy zostali v Bárke Misie. Panna Mária drží vo svojich rukách loď Svätého Petra a my musíme zakotviť sa v Jej Srdci.

Peter II., Peter Rímsky drží kormidlo. Buďme dobrými námorníkmi, držme plachty misie. Pomôžme mu a vždy buďme pripravení. Modlím sa k Panne Márii za každého z vás. Zostaňme pod Jej ochranou prispôsobením nášho života Jej Svätým požiadavkám. Počas tohoto mesiaca vás sprevádzam. Modlitbou budem blízko vás. Dávam vám svoje požehnanie. Milujem vás všetkých. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Generálny predstavený Rímskeho rádu Matky Spoluvykupiteľky.

Dátum: 26. apríla 2020 Kto: Duša Paolina

26. apríla 2020 Správa od Svätého apoštola Petra skrze Dušu Paolinu, od Najsvätejšieho Srdca

Od 6:00 sa modlím k Bohu za nášho budúceho pápeža a Sv. Marek je prítomný v kaplnke Zjavenia. Naučil ma veľa. Po Anjelovi sa mi zjavil Svätý Peter. Videl som Jeho tvár plnú smútku. Ukázal mi Vatikán a prelial slzy.

Keď Jeho slzy dopadli na Vatikán, videl som prasknúť svetlo. Boli mi ukázané kňazi, biskupi, kardináli a posledný pápež Peter II. Rímsky. Okolo neho bol nespočetný dav, ktorý nahlas a zreteľne spieval Petrusa. Dav s radosťou pretekal. Videl som ľudí všetkých rás. Nemohol som ich spočítať, bolo ich toľko. To bolo vtedy, keď tvár Svätého Petra žiarila. Potom ku mne hovoril.

V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Moja malá Paolina, pozdravujem vás. Ďakujem, že ste tieto slová oznámili svetu. Drahé deti, hovorím k vám Svätý Peter. Moje deti, Cirkev prežíva tieto posledné hodiny.

Cirkev sa stala obeťou satana. Infiltroval sa a zničil prácu, ktorú robili Moji nástupcovia. Moji zasvätení upadli do pasce a uprednostnili modernizmus pred tradicionalizmom. Svätí oltár bol poškvrnený, posvätená Svätá obeta omše hromadne pošliapaná, zosmiešnená. Začala sa desakralizácia. Mnoho kresťanov trpí pre svoju vieru.

Ale, milé deti, nebojte sa, nebojte sa! Udržujte vieru. Vo svojej veľkej láskavosti Otec všetko predvídal, má plán spasenia pre Svätú Cirkev. Z tejto krajiny, ktorá stratila svoje tituly, z krajiny, ktorá zabudla na Božské práva, príde víťazstvo. Áno, môj najmladší z Francúzska dostane potrebnú pomoc pre môjho nástupcu, Petrusa Romanusa, Pierra le Romaina. Z tejto krajiny sa už pripravuje sprievod. Armáda začala nasadenie.

Rímsky rád Matky Spoluvykupiteľky funguje a vy ho musíte podporovať. Môj Peter II. V súčasnosti prijíma bezpodmienečnú podporu tohoto rádu, aby mohol napredovať a pomáhať mu v jeho misii. Syn môj, môj Peter II., Po nespravodlivom odsúdení, hľa, ľudia budú volať jeho meno. Potom budete v čele Cirkvi a schopíte sa pomocou Blahoslavenej Panny Márie, Svätej Matky Cirkvi. Môj syn, môj Peter II Roman, môj Petrus Romanus.

Boh videl tvoje utrpenie, videl tvoje slzy. Napreduje pred tebou. Vždy ťa zachránil. Teraz je to stále tak. Nebo pracuje v Rímskom ráde Matky Spoluvykupiteľky, požiadalo všetky svoje deti, aby sa zhromaždili okolo Rímskeho rádu Matky Spoluvykupiteľky, aby sa pripojili k tomuto Rádu, aby upokojili posledného pápeža. Počúvajte, nezanedbávajte Jeho Sväté žiadosti. Požiadali ste o pomoc. Tu je odpoveď Otca.

Rímsky rád Matky Spoluvykupiteľky obsahuje kľúče k víťazstvu. Tento rád musí byť známy všetkým. Nasledujte jeho príklad a postupujte podľa tohoto nariadenia, ktoré vedie sama Mária. Tento rád reaguje na nebeské prosby. Nasledujte ho, trvám na tom, dodržujte tento rozkaz. Môj rád zaručuje víťazstvo mojim ľuďom.

Moje deti, ktoré pracujete v zákulisí, znásobujú vaše úsilie a pomáhajú, aby bol poriadok viac vypočutý. Čas plynie, musíme konať rýchlo. Moje deti, musím sa vrátiť, ale nezabudnite, čo som vám povedal. Po mojom odchode túto správu šírte. Dajte to mojim vyvoleným deťom, tým, ktoré úzko spolupracujú s Rímskym rádom Matky Spoluvykupiteľky. Večný Otec skrze mňa posiela svoje požehnanie. Veľmi vás milujem. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Svätý Peter mi ukázal, kam poslať správu. Potom zmizol.

https://littlepebble.org/2020/04/27/message-from-saint-peter-to-paolina-english-polish-26-april-2020/