Message to Luz de Maria (in Slovak) – 25 April 2020

Správa pre Luz de Mária – 25. apríla 2020 5. mája 2020 – 13:25 Z Williamovho stola

ĽUDSTVO ZOVREL STRACH, LEBO OPUSTILI VIERU

Ľudia Boha, Jedného a Trojjediného:

Ako princ nebeských armád, prichádzam k vám so Slovom z hora, aby ste sa preskúmali, než nadíde čas. Sú počuť zvuky, rezonujú novými chorobami a vakcínami a rozozvučali sa viac ako zvony, viac než trúbky, viac než légie, viac než zbrane, viac než vysvetlenie človeka. Boží ľudia musia zostať pripravení: Jednota je nepostrádateľná, aby „vlna myšlienok“ neprenikla ľudskú myseľ a nerozdelila márnymi spormi tých, čo sa rozhodli pre obrátenie. Nebo vás varovalo, aby ste mohli pozorovať veľkú zmenu, v ktorej žijete, že ste v tomto okamihu aj v prichádzajúcich časoch držaní v zajatí. Nič nebude rovnaké: majte na pamäti, že pre človeka nič nebude rovnaké, preto ľudské stvorenia si budú pripadať, že sa strácajú v nových pravidlách svetového poriadku.

Masky tých, čo vládnu, spadnú na Zem a uvidíte ich, akí sú – „propagátormi tejto vojny, ktorí pôjdu do ozbrojeného konfliktu.“ Milovaní ľudia Boha, človek bude trpieť hrôzou v očakávaní neustálych mutácií vyrobeného vírusu, až do doby, kedy zlo, ktoré vírus vytvorilo, bude Demaskovanie. Ľudstvo zovrel strach, lebo opustilo vieru. Deti nášho Pána a Kráľa Neba a Zeme: Pozrite sa, znamenia nebudú otáľať, Nebo vyleje Jeho bolesť. Ach, ľudstvo! Trpíte postupne, ako niekto, kto pristupuje k ohňu, ktorý roznietil vlastnými rukami!

Satan uchopil túto generáciu, prefíkane oslepil ľudskú myseľ osobnými domnienkami, aby ľudstvo nešlo smerom k láske, ale k sporom, žiarlivosti, k vzbure. „TAJOMSTVO neprávosti“ je už pripravené, bude však porazené, ale nie skôr, než nastane veľká skúška odpadlíctva. Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Ktokoľvek má skutočnú vieru, odolá a neodpadne. Ten, kto naozajstnú vieru nemá, sa nebude brániť. Zabudli ste, že „pod ochranou Najvyššieho“, ste zachránení zo siete Zlého.

Toto je čas spravodlivých. Dokonca aj uprostred utrpenia dostanú pomoc. Toto je čas časov, a vy sa musíte zasvätiť našej Kráľovnej a Matke s naozajstným, jednoduchým a skrúšeným srdcom, a týmto spôsobom veriaci dostane novú silu, nové odhodlanie, nové víťazstvo, lebo náš milovaný Kráľ a Pán Ježiš Kristus udelil svojej Matke žezlo Pravdy, aby oddelil svoj ľud od buriny. Modlite sa, milovaní ľudia, modlite sa srdcom, modlite sa dušou, modlite sa zmyslami, modlite sa, vy, ktorí ste videli, ako národy boli premožené osamelosťou, ktorá je predzvesťou umlčaného, bojazlivého a bezmocného ľudstva. Modlite sa, prišla choroba. Modlite sa, skrze podvod pomôcť, bola Amerika ešte viac zamorená. Bezmocnosť maličkých je zvýraznená tým, čo sa skrýva za mocnými, ktorí si postupne podmaňujú Božie deti. Očakávali ste vojnu, prichádzajúcu s veľkým dunením? Preto nerozpoznávate časy vojny. Tie pôjdu od slov k činom, jeden bude obviňovať druhého, kým nepozdvihne svoje zbrane, a celé ľudstvo bude trpieť.

Úpenlivo vás prosím, vás, ktorí nerozpoznávate znamenia časov. Prebuďte sa skôr, než veľké nebeské teleso bude žiariť na oblohe, ako šelma, blížiaca sa k Zemi za bieleho dňa! Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, iba tí, ktorí majú skutočnú vieru, budú môcť cítiť Božiu prítomnosť v ťažkých chvíľach.

OBRÁŤTE SA TERAZ! POČÚVAJTE! Zaprisahám VÁS! DÁVAJTE POZOR, OBRÁŤTE SA! Pripravte sa v duchu, po Varovaní bude spravodlivý spravodlivejším a svätý svätejším. Milujte LÁSKU, LÁSKOU! Zbožňujte Jedného a Trojjediného Boha, BUĎTE ČASŤOU JEHO ĽUDU! Milujte našu Kráľovnú, nájdite v Nej útočisko, v Potešiteľke zarmútených. KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/05/05/message-to-luz-de-maria-25-april-2020/