Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 23 April 2020

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 23. apríla 2020 7. mája 2020 – 09:12Vybranej duše, od Williamovho stola

Sväté duše zadržiavané v očistci

VALENTÍNA: Večer som sa modlila za sväté duše, najmä za tých, ktorí zomreli na celom svete, z koronavírusu. Zrazu sa mi Pánov anjel zjavil a povedal:

ANJEL: „Poďte so mnou a presvedčte sa sami!“

VALENTÍNA: Vzal ma na miesto v očistci, kde sú duše zadržiavané, aby konali pokánie za hriechy, ktoré spáchali počas svojho života na Zemi, najmä v tejto dobe, keď zomierajú bez pokánia, lebo choroba prichádza tak rýchlo a nemajú čas činiť pokánie. S Anjelom sme sa ocitli vo veľkom otvorenom priestore ako niekde na vidieku, v neúrodnej krajine bez stromov a bez vegetácie, kde bola obloha zamračená a tmavá. Bolo to veľmi depresívne miesto. Keď som tu videla toľko zadržaných duší, zvolala som na anjela:

„Ó, koľko ľudí! Nikdy som toľko ľudí nevidela.“ Anjel odpovedal,

ANJEL: „Viete, v poslednej dobe ste mali veľa utrpenia, ale všetko toto utrpenie prináša dobré ovocie a dobrotu. Títo ľudia čakajú, až ich ponúknete Bohu, Svetlu. Mali by ste byť veľmi vďační, že im časť vášho utrpenia pomohla, lebo tým, že zrazu zomreli, nečinili pokánie zo svojich hriechov a zachránilo ich Božie dobro.“

Anjel pokračoval: „Existuje mnoho kňazov, ktorí na to zomreli pri úsilí pomôcť ľuďom. Aj keď obetovali svoj život za to, aby im pomohli, musia byť zatiaľ v Očistci zadržaní.“

VALENTÍNA: Anjel mi ukázal veľa kňazov. Niektorí prišli ku mne a začali so mnou hovoriť po taliansky. Všetci boli oblečení v hnedej farbe. Privodili si chorobu z vírusu tým, že pomohli ľuďom.

Povedali: „Ešte sme nechceli zomrieť, ale touto chorobou sme obetovali životy ľuďom. Valentína, pros, prosím, nášho Pána, aby nám pomohol a bol milostivý.“

Všetci boli spolu v jednej skupine najmenej okolo 50. Videla som hlavne mladé tváre s niektorými staršími v päťdesiatych rokoch. Všetci vyzerali veľmi smutne. Obetovali svoj život, aby zachránili ostatných a nechápali, prečo musia byť zadržiavaní v očistci. Pane Ježišu, zľutuj sa nad týmito dušami, ktoré obetovali svoj život pre druhých.

https://littlepebble.org/2020/05/07/message-to-valentina-sydney-seer-23-april-2020/