Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 25 April 2020

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 25. apríla 2020 7. mája 2020 – 09:20 Vybranej duše, od Williamovho stola

Čoskoro sa všetko zmení na Radosť

VALENTÍNA: Počas noci som bola v agónii a utrpení spôsobenom bolesťou v nohe. Občas to bolo také neznesi- teľné, ktoré trvalo celú noc. Okolo siedmej hodiny ráno, keď som sa modlila za Anjela, zjavil sa mi Pánov anjel.

Usmial sa a povedal:

Anjel: „Náš Pán ma požiadal, aby som prišiel za tebou, aby som ťa vzal so sebou, aby si videla, prečo si musel trpieť.“

VALENTÍNA: Zrazu sme sa ocitli v najkrajšej záhrade. Okamžite som vedela, že som v Nebi. Predo mnou som videla horu a na jej spodnej časti som videla krásny kostol v bielej farbe. Biely kostol v tejto vízii je čistá Božia nevesta v bielom. Anjel ma potom nasmeroval, aby som sa pozrela na horu,

ANJEL: „Iba sa pozrite!“

VALENTÍNA: Keď som sa pozrela na horu, sledovala som, ako sa rozširuje a rozťahuje sa pred mojimi očami, aby som ju videla ešte jasnejšie. Rozťahovalo sa a rozširovalo sa, akoby sa vytváralo v tom istom okamihu. S úžasom som si pomyslela: „Páni!“ Pochopila som rozširovanie a rozťahovanie hory predstavuje milosť a svätosť rozširujúcu sa po celom svete. Anjel povedal:

ANJEL: „Počkaj! Je ešte veľa vecí.“

VALENTÍNA: Môj pohľad sa potom otočil k krásnemu bielemu kostolu na okraji hory. Zrazu som počula prichádzať zvnútra kostola, najkrajší spev od speváckeho zboru iba mužov. Spievali „Jingle Bells“. Obrátila som sa trochu na anjela a spýtala som sa: „Čo je to? Nemalo by to byť viac nebeské piesne, ktoré by mali spievať? “ Anjel odpovedal:

ANJEL: „Toto je národná pieseň. Páči sa ti to?“

VALENTÍNA: Odpovedala som, „Áno. Sú to americká skupina? “ Počula som, ako americký prízvuk prichádza skrze ich spev. Anjel sa usmial,

Anjel: „Toto sú ľudia, pre ktorých ste tak trpeli, a teraz sú v Nebi. Chcú vám poďakovať spievaním. Oceňujú to, čo ste pre nich urobili, aby mohli prísť do Neba. Preto vám spievajú!“

VALENTÍNA: Vykríkla som: „Nie! Nie, mali by spievať nášmu Pánovi Ježišovi, lebo k Pánovi prišli do Neba.“ Zrazu sa náš Pán zjavil a priblížil sa k nám. Bol veľmi veselý a usmievavý. Je to dávno, čo som naposledy videla, ako náš Pán vyzerá tak šťastne. Pozdravil nás a potom sa ma opýtal,

NAŠ PÁN: „Prečo si taká smutná a depresívna? Preto Som ťa sem priviedol na toto miesto, aby ťa mohli spevom rozveseliť. Keď ľudia prvýkrát prichádzajú do Neba, sú vďační tým, ktorí za nich trpeli a pomohli im. Vďačne ti chcú poďakovať tým, že ti zaspievajú, takže sa budeš cítiť lepšie.“

Ježiš pokračoval: „Nenechajte sa rozčuľovať všetkým, čo sa momentálne deje vo svete. Tieto veci sa museli stať.

Sú súčasťou Proroctva. Musia sa splniť. Ak ste spojení so všetkými proroctvami a ste so Mnou zjednotení, sme v tom všetkom spolu.“

„Buďte odvážni a šťastní, hneď ako sa všetko zmení k lepšiemu. Čoskoro pozdvihnem všetku temnotu, ktorá je teraz na svete. Veci sa pomaly vrátia k normálu. Cirkvi sa znovu otvoria a obnovia sa. Nebude nič iné ako radosť! „Joy! Joy!“

„Ľudia sa budú viac vážiť. Ocenia všetko, čo robili, a budú si ceniť život oveľa lepšie.“ „Buď odvážna!“ Povedal.

„Čoskoro sa všetko zmení na Radosť! „Joy! Joy!“ náš Pán sa opakoval.

VALENTÍNA: Náš Pán potom odišiel. Anjel ma potom priviedol späť. Táto skúsenosť sa mi zdala tak povznese- ná. Ľudia sa naďalej modlia, aby náš Pán všetko znova otvoril, a zdvihol túto temnotu a nechal zvončeky zvoniť a radovať sa všade.

https://littlepebble.org/2020/05/07/message-to-valentina-sydney-seer-25-april-2020/