Message to Luz de Maria (in Slovak) – 10 May 2020

Správa pre Luz de Mária – 10. mája 2020 19. mája 2020 – 03:21 Od Williama

Posolstvo Matky Spásy z 10. mája 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Nezúfajte, buďte si isté Božou ochranou

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, milovaní Boží ľudia:

Žehnám vás Mojím Srdcom, žehnám vás Mojou Láskou. Zostaňte na pravej ceste, na ceste vedúcej k večnému životu. Idete pomaly, krok za krokom, vedení pochabosťou [Pr 14, 9], bez toho aby ste dbali na volanie Môjho Syna a Môjho volania, preto kríž sa pre vás stáva ťažší.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, neodchyľujte sa od učenia Môjho Syna. Musíte zostať veľmi pozorné a ochotné počúvať. Môj Syn vás vedie po ceste Božej vôle, aby ste prekonali prekážky, ktoré ste vytvorili a ktoré vám zabránili vidieť jasnosť, ku ktorej vás vedie poslušnosť. Majte na pamäti, že musíte byť schopné povedať „ÁNO, ÁNO, alebo NIE, NIE“ [Mt 5, 37], ale bez vlažnosti. Musíte zostať na priamej ceste, kde nie je závisť alebo súperenie, lebo to sú okovy reťazí, ktoré vám bránia pozerať sa vyššie, kam vás chce viesť Môj Syn.

Musíte rozpoznať svoje osobné slabosti, lebo vás vedú k pohŕdaniu milosťami, ktorými Môj Syn zdobí duše. Deti, dospievajte v tomto čase, neupadajte do svojhlavosti, aby ste neprešli bolesťou, ktorá podmaní ľudské stvorenie, kým ich neprivedie k poslušnosti. Je toľko záujmov, číhajúcich okolo ľudu Môjho Syna, ktoré vás povedú k prílišnému utrpeniu, a preto vás volám, aby ste nezabudli na Moje prosby. Čiňte nápravu, modlite sa k Môjmu Synovi s úprimným srdcom, smädní po Božej Láske.

Nezabudnite na utrpenie, ku ktorému smerujete, buďte pokorné, ale nezúfajte, buďte si isté Božou ochranou. Môj Syn vás toľko miluje, že posiela svojho milovaného anjela pokoja(*), aby vám bol oporou vo chvíľach najväčšieho zmätku. Modlite sa, Moje deti, modlite sa! Prekvapí vás „správa, ktorá otrasie ľuďom Môjho Syna“, ale neupadnite do skľúčenosti, zotrvajte aj naďalej v pravom magistériu Cirkvi Môjho Syna, ku ktorému ste boli a ste povolané. Modlite sa, Moje deti, Zem sa stále trasie. Modlite sa za Japonsko, modlite sa za Kaliforniu, modlite sa za Mexiko, modlite sa za Čile. Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Spojené štáty, oheň tú chvíľu [utrpenie] činí ťaživejšie. Modlite sa, Moje deti, modlite sa s láskou a pripravte sa na tento 13. máj, nezabudnite, že sa musíte zasvätiť Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, akoby to bolo POSLEDNÉ zasvätenie.

Chránim, ochraňujem, zachraňujem a oslobodzujem každé z Mojich detí v trvalej stálosti, deti verné Môjmu Synovi. Deti, zostaňte v strehu, nezanedbávajte duchovnú cestu. Nebojte sa Mojich varovaní, bojte sa straty svojej duše [Mt 16, 26]. Tí, ktorí sa zasvätia Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a zostanú verní Môjmu Synovi, dostanú milosť Mojej ochrany. Nebojte sa! Nie Som to JA, kto je vaša Matka? Žehnám vám, milujem vás, važím si vás. Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(*) Zjavenia o Anjelovi pokoja, čítaj …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/sk/ANGEL%20OF%20PEACE.html]

KOMENTÁRE LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

Naša Matka nás neustále chráni, ale táto materinská ochrana, ktorú nám sľubuje, je Milosť, ktorú sme

všetci dúfali dosiahnuť, aby sme boli verní Jej Najsvätejšiemu Synovi a mohli sme vytrvať.

Nezabudnime na túto „výzvu“, v ktorej nás naša Matka žiada o radikálnu zmenu v našom konaní a skutkoch, ale predovšetkým o zmenu v nás. Podajme Matke ruky a pokračujme s Ňou s dôverou smerom

k stretnutiu s Jej Synom. Amen.

https://littlepebble.org/2020/05/19/message-to-luz-de-maria-10-may-2020/

Ja, (……) odovzdávam sa Matka do Tvojej ochrany a Tvojmu vedeniu. Zasväcujem sa Tvojmu Srdcu a chcem ísť s Tebou uprostred búrky tohoto sveta. Darujem sa Tebe, Matka Božia Lásky, s prázdnymi rukami, a s detskou láskou v srdci a nádejou na Tvoj príhovor. Prosím Ťa, aby si ma naučila svojou Láskou milovať Najsvätejšiu Trojicu, rovnako ako Ty, aby som nebol ľahostajný k Jej volaniu, alebo ľahostajný k blížnemu. Zober moju myseľ, myšlienky, moje vedomie aj podvedomie, moje srdce, moje túžby, moje očakávania, moje bytie a zjednoť s vôľou Najsvätejšej Trojice, sprav ako chceš Ty, aby Slovo Tvojho Syna nepadlo na neúrodnú Zem.

Matka Cirkvi, zjednoť mystické Telo Kristovo krvácajúce a opovrhované v tomto čase temnoty, dvíham k Tebe svoj prosebný hlas, aby rozkol medzi ľuďmi a národmi bol ukončený Tvojou materinskou Láskou.

Záväzne sa Ti dnes zasväcujem, Tebe Najsvätejšej Matke, aj celý môj život, od môjho narodenia. S plným vedomím svojej slobodnej vôle odmietam diabla a jeho intrigy a odovzdávam sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Drž ma svojimi rukami a v hodine mojej smrti odovzdaj ma Tvojmu Božiemu Synovi. Dovoľ, Matka dobroty, aby toto Moje zasvätenie bolo doručené anjelmi ku každému srdcu, aby bolo plynule opakované každou ľudskou bytosťou. Amen. Zasvätenie z Augusta 2011.