Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 10 May 2020

Správa pre Valentínu vizionárke zo Sydney – 10. mája 2020 25. mája 2020 – 09:42 Vyvolenej od Williama

Chlieb z Neba

VALENTÍNA: Skoro ráno, pred piatou hodinou ráno, keď som sa modlila, prišiel náš Pán Ježiš s anjelom.

Anjel držal bochník chleba v ruke. Pri pohľade na mňa anjel povedal:

ANJEL: „Vezmi si to! Vezmi si to do svojich rúk!“

VALENTÍNA: Chlieb bol taký biely, dokonca belší ako sneh. Nikdy som nevidela chlieb vyzerať tak biely.

Anjel povedal:

ANJEL: „Toto je pre teba. odjedz niečo z toho. To ťa bude živiť, keď nemôžeš ísť do kostola, aby ste ho dostali, kvôli tomuto vírusu.“

VALENTÍNA: Keďže som poslušná anjelovi, vzala som bochník a odlomila som iba jeden malý kúsok.

Opýtala som sa Pána: „Čo urobím so zvyškom tohoto chleba?“ Pán Ježiš povedal:

NAŠ PÁN: „Rozdaj to! Duchovné sa podeľ s ostatnými, pre tých, ktorí tiež nemôžu chodiť do kostola. Mysli aj na Sväté duše, lebo hladujú po Mojom chlebe a Mojom milosrdenstve. Ponúkni im ho duchovne.“

VALENTÍNA: Povedala som: „Ďakujem, Pane Ježišu, že si nás prišiel duchovne vyživovať.“

Potom odišiel náš Pán s anjelom.

Pevne verím, že keď nemôžeme prijať nášho Pána Ježiša v Eucharistii, ako zvyčajne, keď ideme do kostola, že k nám prichádza, keď Ho skutočne prosíme zo srdca, aby to urobil. Prichádza, keď hlboko túžime po Ňom, aby prišiel, duchovne nás živil a dal nám silu.

Krátko nato, asi o siedmej hodine, keď som sa modlila Anjel Pána, prišla Najsvätejšia Mária.

S úsmevom povedala: „Pokoj s tebou, Moja dcéra.“ Vyzerala tak veselo.

Povedala:

NAŠA PANI: „Chváľ Môjho Syna Ježiša!“

VALENTÍNA: Odpovedala som: „Nech je chválený navždy!“ Blahoslavená Matka pokračovala:

NAŠA PANI: „Povedz ľuďom, aby boli veľmi vďační, lebo Môj Syn Ježiš vás chráni pred týmto hrozným vírusom a chráni Austráliu pred tým, že nebude mať toľko úmrtí ako väčšina iných krajín na svete. Je to preto, že tu sa v tejto krajine ľudia modlia a Boh sa nad nimi zľutoval. Hovorím vám, že tieto vírusy sú veľmi smrtiace a hrozné.

Stále visia nad svetom. Tiež vám prichádzam povedať, Moje deti, nebuďte zvedavé, že čo príde na svet. Niektorí ľudia neustále hľadajú na internete nejaké nové udalosti. Boh s tým nie je spokojný.“

VALENTÍNA: Blahoslavená Matka ostala vážnou. Povedala:

NAŠA PANI: „Povedz ľuďom, aby nepredpovedali, čo príde skoro alebo v budúcnosti. Chcem, aby ste žili iba v tejto súčasnej dobe a aby ste sa vopred nestarali. Modlite sa a nechajte Boha postarať sa o všetko. Nech sa stane Jeho Svätá vôľa. Nie vaša! Nie je pre vás, Moje deti, dosť smrteľný vírus? To je také vážne, že nemáte potuchy.

Modlite sa, aby vírus na svete skončil čoskoro a úplne.“

VALENTÍNA: V tom okamihu mala Svätá Matka vo svojej Svätej ruke kartu. Bolo to podobné pohľadnici.

Povedala:

NAŠA PANI: „Toto je pre teba. Vezmi to!“

VALENTÍNA: Položila mi kartu do rúk. Bola som taká šťastná a povedala som: „Ďakujem, Moja Matka. To je tak krásne.“

Karta bola z celkom tvrdého materiálu s krásnym ružovým pozadím, na ktorom bolo veľa krásnych zlatých hviezd a okraje karty boli všetky upravené zlatom. V strede som však videla ručne napísané modrým perom.

Pochopila som, že zlaté hviezdy predstavujú Milosti dané Bohom. Blahoslavená Matka sa usmiala a povedala:

NAŠA PANI: „Napísala som modlitbu pre vás, Moje deti, za Moju ochranu počas týchto časov, ktoré sú nebezpečné. Povedzte túto modlitbu každý deň.“

VALENTÍNA: Modlila som sa k Duchu Svätému a potom som sa opýtala Blahoslavenej Matky: „Prosím, pomôž mi, aby som poznala modlitbu, ktorú si napísali na kartu.“ Potom vložila do môjho srdca túto modlitbu:

„Blahoslavená Matka, prichádzame k Tvojmu Patrónatu a prosíme o Tvoju pomoc a ochranu. V týchto nebezpečných časoch, ktoré nás ohrozujú. Prikry nás svojím panenským a svätým plášťom a udržuj nás v bezpečnom útočisku. Amen.“

VALENTÍNA: Modli sa za nás, Svätá Matka sveta. Je Matkou sveta, lebo je to svetská choroba, od ktorej hľadáme Jej ochranu.

Keďže dnes bol Deň matiek, povedala som: „Blahoslavená Matka, šťastný deň matiek. Vy ste Matka všetkých matiek na celom svete.“

Keď som Jej to povedala, bola veľmi šťastná a radostná. Bola oblečená celá v bielom, so zlatým lemovaním, vždy tak milá a usmievavá.

POVEDALA: „Boh stvoril všetky Matky na svete a dnes im žehnal.“

https://littlepebble.org/2020/05/25/message-to-valentina-sydney-seer-10-may-2020/