Roman Order Press Release (in Slovak) – 21 May 2020

Rímsky rád Matky Spoluvykupiteľky. Tlačová správa z 21. mája 2020 Vážení Rímokatolíci.

Pokoj a požehnanie!

V tento deň, keď slávime Nanebovstúpenie Pána, sa za vás modlím. Želám každému z vás Svätý sviatok Nanebovstúpenia Pána. Nedávno som vás informoval o veľmi smutných správach o Indii v tlačovej správe uverejnenej v apríli 2020. Pripomínam vám, cestovná pani mi povedala, že táto krajina bude zničená vodou. Slová našej Spasiteľnej Matky sú splnené. Cyklón Amfán zničil Indiu a Bangladéš. Médiá nám hovoria o obrovskom ničení.(https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/21/le-cyclone-amphan-devaste-l-inde-et-le-bangladesh_6040335_3244.html)

Stále máme dôkaz, že naša Vykupiteľská Matka je skutočne prítomná v našich životoch, že nás vedie a že v Jej musíme veriť. Drahí Rímokatolíci, oslovujem vás aj v tento deň, lebo smutné dni čakajú na Tokio.

Panna Mária nám hovorí, že tajfún sa dostane do tejto krajiny a spôsobí veľa škôd. Naša vykupiteľská Matka nám tiež hovorí, že Tokio zmizne, že Tokio zmizne z mapy tesne predtým, ako bude jeden z našich rímskych bratov oslobodený od reťazí, ktoré ho vedú. V tento deň, keď náš Pán vystúpil do Neba ku Otcovi, prosme Ho, aby sa zľutoval nad všetkými Jeho deťmi. Sme v časoch predpovedaných Nebom. Pozývam vás, aby ste zachovali vieru v Boha. Naša Spasiteľná Matka stráži každého z vás. Stále s nami zostávam.

Ďakujem vám za vašu vernosť k misii. Prijmite moje požehnanie +++

V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Predstaviteľ Rímskeho rádu Matky Spoluvykupiteľky.