Message to Enoch (in Slovak) – 22 May 2020

22. mája 2020 1:55 Drahí bratia, Som Archanjel Rafael, tiež nazývaný „Boží lekár“.

Milosrdenstvom a milosťou Najvyššieho vás budem sprevádzať na vašej ceste skrze očistnú púšť.

VÝZVA SV. ARCHANJELA RAFAELA K MILOVANÝM ĽUĎOM. SPRÁVA OD ENOCHA

Boží ľud, pokoj Najvyššieho nech je s vami všetkými!

Drahí bratia, Som Archanjel Rafael, tiež nazývaný „Boží lekár“; milosrdenstvom a milosťou Najvyššieho vás budem sprevádzať na vašej ceste skrze očistnú púšť. Som jedným z mnohých archanjelov, ktorí zostávajú uctievaní a chválení blízko Božieho Trónu. Poslaním, ktoré mi bolo zverené, je pomáhať vám, chrániť vás a uzdravovať vás Božou medicínou, aby ste sa mohli uzdraviť liekmi z Neba. Som hlavný zdravotný dôstojník v Nebi a riadim všetkých svojich bratov, archanjelov a anjelov, ktorí sú rovnako ako ja zodpovední za liečenie Božieho ľudu.

Nebeskí lekári, sme pripravení vám pomôcť, pomôcť a priniesť vám lieky z Neba, ktoré uzdravia všetky druhy chorôb na tomto svete. V týchto časoch, keď žijete v toľkých agitáciách toľkej tmy, kde vás trápia choroby, vírusy a pandémie, neváhajte a príďte ku mne. Najprv oddajte svoju vieru a dôverujte Najvyššiemu Bohu a požiadajte Ho, aby Som vám prostredníctvom svojho skromného príhovoru mohol pomôcť. Môj Otec a váš Otec, je nekonečne milosrdný a pošle ma spolu so svojím lekárskym bratom z Neba na záchranu, ak sa Ho poprosíte.

Bratia, toto sú časy temnoty a vyslanci zla vás ochromujú s vírusmi a pandémiami, ktoré vytvorili. Útok na Boží ľud sa už začal; tak neváhajte a volajte ma, budete ma potrebovať, aby ste milosrdenstvom Božím vyliečili svoje choroby. Dávam vám túto mocnú modlitbu, aby ste to mohli robiť vo viere a vzývať ma. Proste Boha Otca, aby ste prostredníctvom môjho skromného príhovoru boli uzdravení na tele lebo duši, ktoré potrebujete.

Nezabudnite, že som Boží lekár a Som vám k dispozícii.

MOCNÁ MODLITBA NA ZÍSKANIE UZDRAVENIA OD SVȀTÉHO RAFAELA ARCHANJELA (LIEČIVÁ FORMA PRE UZDRAVENIE BOŽÍCH ĽUDÍ)

Blahoslavený archanjel Rafael, „Boží lekár“, pomáhaj mi vo spoločnosti Archanjelov a lekárskych anjelov nebies, lebo sa necítim dobré vo svojom tele a na duši. Prichádzam k Tebe, mocnému Nebeskému lekárovi, preto, ak je to Božia vôľa a prostredníctvom Tvojho Svätého príhovoru, vypros mi uzdravenie, ktoré potrebuje moje telo, a ochranu, ktorú moja duša potrebuje.

Ó, Blahoslavený archanjel Rafael, ktorý viedol a chránil Tobiáša a uzdravil Tobiašovu slepotu, príď ku mne a daruj mi lieky z Neba, aby uzdravili moju duchovnú slepotu a choroby, ktoré postihujú moje telo.

Slávny archanjel Rafael, príď mi na pomoc a prines mi medicínu z Neba, ktorá vylieči moje fyzické a duchovné choroby. Nech je všetko na slávu Božiu. Amen. Modlite sa Verím a Otče náš!

Nech Najvyšší Pán zostane vo vás, ľudia dobrej vôle. Váš brat a sluha, Rafael, archanjel. Boží lekár.

Odovzdajte bratom moje posolstvo pre celé ľudstvo!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html